Overzicht
Duits naar Engels:   Meer gegevens...
 1. Fluß:
 2. Wiktionary:


Duits

Uitgebreide vertaling voor Fluss (Duits) in het Engels

Fluss:


Synoniemen voor "Fluss":


Wiktionary: Fluss

Fluss
noun
 1. Physik: Energieübertragungsrate
 2. ein stetiger Ablauf; das Fließen
 3. größeres, fließendes Gewässer
Fluss
noun
 1. A state of ongoing change
 2. The rate of transfer of energy (electric flux, magnetic flux)
 3. the movement of a fluid
 4. large stream which drains a landmass

Cross Translation:
FromToVia
Fluss river rivier — een natuurlijke waterstroom
Fluss flux flux — aantal krachtlijnen dat loodrecht door een oppervlakte-eenheid gaat
Fluss river fleuve — géographie|fr cours d’eau qui se jeter généralement dans la mer ou dans l’océan.
Fluss river rivière — Cours d'eau

Fluß:

Fluß [der ~] zelfstandig naamwoord

 1. der Fluß (Flüsse; Strom)
  the stream; the river
  • stream [the ~] zelfstandig naamwoord
  • river [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. der Fluß (Bachlein; Bach; kleineStrom)
  the streamlet
 3. der Fluß (Bach; Strom)
  the stream; the rivulet; the brook; the creek
  • stream [the ~] zelfstandig naamwoord
  • rivulet [the ~] zelfstandig naamwoord
  • brook [the ~] zelfstandig naamwoord
  • creek [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. der Fluß (Fluten; Ströme; Schwalle)
  the flooding
  • flooding [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor Fluß:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
brook Bach; Fluß; Strom
creek Bach; Fluß; Strom Bucht; Kanal; Rinne
flooding Fluten; Fluß; Schwalle; Ströme Flut; Hochwasser; Wassersnot; Überflutung; Überschwemmung; Überschwemmungskatastrophe
river Fluß; Flüsse; Strom
rivulet Bach; Fluß; Strom
stream Bach; Fluß; Flüsse; Strom Andrang; Datenstrom; Hochwasser; Stream; Streaming; Strom; Zustrom; das Zuströmen
streamlet Bach; Bachlein; Fluß; kleineStrom
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
stream ausstrahlen; fließen; herforgehen; herforgehen aus; streamen; strömen

Verwante vertalingen van Fluss