Overzicht
Duits naar Engels:   Meer gegevens...
 1. Zeugenaussage:


Duits

Uitgebreide vertaling voor Zeugenaussage (Duits) in het Engels

Zeugenaussage:

Zeugenaussage [die ~] zelfstandig naamwoord

 1. die Zeugenaussage (Zeugnis)
  the testimony
 2. die Zeugenaussage (Aussprache; Äußerung; Urteil; Aüsserung; Mitteilung)
  the pronunciation; the enunciation
 3. die Zeugenaussage
  the evidence
  • evidence [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor Zeugenaussage:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
enunciation Aussprache; Aüsserung; Mitteilung; Urteil; Zeugenaussage; Äußerung
evidence Zeugenaussage Beleg; Bescheinigung; Beweis; Beweismaterial; Beweismittel; Beweisstück; Dokument; Hinweis; Indikation; Schriftstück
pronunciation Aussprache; Aüsserung; Mitteilung; Urteil; Zeugenaussage; Äußerung
testimony Zeugenaussage; Zeugnis