Duits

Uitgebreide vertaling voor verheimlichen (Duits) in het Nederlands

verheimlichen:

verheimlichen werkwoord (verheimliche, verheimlichst, verheimlicht, verheimlichte, verheimlichtet, verheimlicht)

 1. verheimlichen (geheimhalten)
  geheim houden
  • geheim houden werkwoord (houd geheim, houdt geheim, hield geheim, hielden geheim, geheim gehouden)
 2. verheimlichen (verbergen; verstecken; kamouflieren; )
  verbergen; achterhouden; verstoppen; verduisteren; verheimelijken; wegstoppen
  • verbergen werkwoord (verberg, verbergt, verborg, verborgen, verborgen)
  • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • verstoppen werkwoord (verstop, verstopt, verstopte, verstopten, verstopt)
  • verduisteren werkwoord (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verheimelijken werkwoord (verheimelijk, verheimelijkt, verheimelijkte, verheimelijkten, verheimelijkt)
  • wegstoppen werkwoord (stop weg, stopt weg, stopte weg, stopten weg, weggestopt)
 3. verheimlichen (verschweigen; verstecken; zurückhalten; verbergen)
  verzwijgen; achterhouden; verhelen
  • verzwijgen werkwoord (verzwijg, verzwijgt, verzweeg, verzwegen, verzwegen)
  • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • verhelen werkwoord (verheel, verheelt, verheelde, verheelden, verheeld)
 4. verheimlichen (stehlen; klauen; entwenden; )
  stelen; pikken; verduisteren; wegpikken; jatten; ontvreemden; verdonkeremanen; vervreemden; inpikken; wegkapen; gappen; achterhouden; achteroverdrukken; wegfutselen
  • stelen werkwoord (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • pikken werkwoord (pik, pikt, pikte, pikten, gepikt)
  • verduisteren werkwoord (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • wegpikken werkwoord (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • jatten werkwoord (jat, jatte, jatten, gejat)
  • ontvreemden werkwoord (ontvreemd, ontvreemdt, ontvreemdde, ontvreemdden, ontvreemd)
  • verdonkeremanen werkwoord (verdonkeremaan, verdonkeremaant, verdonkeremaande, verdonkeremaanden, verdonkeremaand)
  • vervreemden werkwoord (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • inpikken werkwoord (pik in, pikt in, pikte in, pikten in, ingepikt)
  • wegkapen werkwoord (kaap weg, kaapt weg, kaapte weg, kaapten weg, weggekaapt)
  • gappen werkwoord (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • achteroverdrukken werkwoord (druk achterover, drukt achterover, drukte achterover, drukten achterover, achterovergedrukt)
  • wegfutselen werkwoord

Conjugations for verheimlichen:

Präsens
 1. verheimliche
 2. verheimlichst
 3. verheimlicht
 4. verheimlichen
 5. verheimlicht
 6. verheimlichen
Imperfekt
 1. verheimlichte
 2. verheimlichtest
 3. verheimlichte
 4. verheimlichten
 5. verheimlichtet
 6. verheimlichten
Perfekt
 1. habe verheimlicht
 2. hast verheimlicht
 3. hat verheimlicht
 4. haben verheimlicht
 5. habt verheimlicht
 6. haben verheimlicht
1. Konjunktiv [1]
 1. verheimliche
 2. verheimlichest
 3. verheimliche
 4. verheimlichen
 5. verheimlichet
 6. verheimlichen
2. Konjunktiv
 1. verheimlichte
 2. verheimlichtest
 3. verheimlichte
 4. verheimlichten
 5. verheimlichtet
 6. verheimlichten
Futur 1
 1. werde verheimlichen
 2. wirst verheimlichen
 3. wird verheimlichen
 4. werden verheimlichen
 5. werdet verheimlichen
 6. werden verheimlichen
1. Konjunktiv [2]
 1. würde verheimlichen
 2. würdest verheimlichen
 3. würde verheimlichen
 4. würden verheimlichen
 5. würdet verheimlichen
 6. würden verheimlichen
Diverses
 1. verheimlich!
 2. verheimlicht!
 3. verheimlichen Sie!
 4. verheimlicht
 5. verheimlichend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

Vertaal Matrix voor verheimlichen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
inpikken Aneignen; Stibitzen
stelen Deichseln; Stengel; Stiele; Stielen
verduisteren Unterschlagung; Veruntreuung
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achterhouden abschirmen; entwenden; hinterziehen; kamouflieren; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; tarnen; unterschlagen; verbergen; verhehlen; verheimlichen; verschleiern; verschweigen; verstecken; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten auf die Seite legen; behalten; beiseite legen; kamouflieren; reservieren; verbergen; verstecken; zur Seite legen; zurückhalten; zurücklegen; zurückstellen
achteroverdrukken entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; unterschlagen; verhehlen; verheimlichen; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten abhandenmachen; entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; stehlen; veruntreuen; wegnehmen; wegschnappen
gappen entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; unterschlagen; verhehlen; verheimlichen; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten abhandenmachen; abstauben; abstäuben; einstecken; enteignen; entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; stehlen; veruntreuen; wegnehmen; wegschnappen
geheim houden geheimhalten; verheimlichen
inpikken entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; unterschlagen; verhehlen; verheimlichen; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten abhandenmachen; einstecken; entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; stehlen; veruntreuen; wegnehmen; wegschnappen
jatten entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; unterschlagen; verhehlen; verheimlichen; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten abhandenmachen; entwenden; grapschen; hinterziehen; klauen; klemmen; krallen; rauben; stehlen; veruntreuen; wegkappern; wegnehmen; wegschnappen
ontvreemden entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; unterschlagen; verhehlen; verheimlichen; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten abhandenmachen; entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; stehlen; veruntreuen; wegnehmen; wegschnappen
pikken entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; unterschlagen; verhehlen; verheimlichen; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten abhandenmachen; einstecken; entwenden; grapschen; hinterziehen; klauen; klemmen; krallen; rauben; stehlen; veruntreuen; wegkappern; wegnehmen; wegschnappen
stelen entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; unterschlagen; verhehlen; verheimlichen; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten abhandenmachen; abstauben; abstäuben; enteignen; entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; stehlen; veruntreuen; wegnehmen; wegschnappen
verbergen abschirmen; hinterziehen; kamouflieren; tarnen; verbergen; verhehlen; verheimlichen; verschleiern; verschweigen; verstecken; zurückhalten ausblenden; kamouflieren; verbergen; verstecken
verdonkeremanen entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; unterschlagen; verhehlen; verheimlichen; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten abhandenmachen; entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; stehlen; veruntreuen; wegnehmen; wegschnappen
verduisteren abschirmen; entwenden; hinterziehen; kamouflieren; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; tarnen; unterschlagen; verbergen; verhehlen; verheimlichen; verschleiern; verschweigen; verstecken; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten abhandenmachen; entwenden; hinterziehen; kamouflieren; klauen; rauben; stehlen; unterschlagen; verbergen; verdunkeln; verstecken; veruntreuen; wegnehmen; wegschnappen
verheimelijken abschirmen; hinterziehen; kamouflieren; tarnen; verbergen; verhehlen; verheimlichen; verschleiern; verschweigen; verstecken; zurückhalten kamouflieren; verbergen; verstecken
verhelen verbergen; verheimlichen; verschweigen; verstecken; zurückhalten
verstoppen abschirmen; hinterziehen; kamouflieren; tarnen; verbergen; verhehlen; verheimlichen; verschleiern; verschweigen; verstecken; zurückhalten Schutz suchen; kamouflieren; sich verstecken; verbergen; verstecken
vervreemden entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; unterschlagen; verhehlen; verheimlichen; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten abhandenmachen; beseitigen; entfernen; entwenden; fortbringen; fortschaffen; hinterziehen; klauen; rauben; stehlen; vertreiben; veruntreuen; wegnehmen; wegschaffen; wegschnappen; wegtun
verzwijgen verbergen; verheimlichen; verschweigen; verstecken; zurückhalten
wegfutselen entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; unterschlagen; verhehlen; verheimlichen; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten
wegkapen entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; unterschlagen; verhehlen; verheimlichen; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten abhandenmachen; entwenden; grapschen; hinterziehen; klauen; klemmen; krallen; rauben; stehlen; veruntreuen; wegkappern; wegnehmen; wegschnappen
wegpikken entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; sich aneignen; stehlen; unterschlagen; verhehlen; verheimlichen; veruntreuen; wegschnappen; zurückbehalten; zurückhalten abhandenmachen; abstauben; abstäuben; enteignen; entwenden; hinterziehen; klauen; rauben; stehlen; veruntreuen; wegnehmen; wegschnappen
wegstoppen abschirmen; hinterziehen; kamouflieren; tarnen; verbergen; verhehlen; verheimlichen; verschleiern; verschweigen; verstecken; zurückhalten verstecken; wegstecken

Synoniemen voor "verheimlichen":


Wiktionary: verheimlichen


Cross Translation:
FromToVia
verheimlichen verbergen; verstoppen conceal — to hide something
verheimlichen verbergen; verzwijgen feign — to dissemble
verheimlichen verbergen; verstoppen; wegstoppen hide — (transitive)
verheimlichen verbergen; verstoppen; ontveinzen; verhelen; verschuilen cachermettre (une personne ou une chose) en un lieu où on ne peut pas la voir, la découvrir.