Engels

Uitgebreide vertaling voor drive away (Engels) in het Nederlands

drive away:

to drive away werkwoord (drives away, drove away, driving away)

 1. to drive away (ban; banish; expel; )
  verbannen; verdrijven; uitbannen; bannen; uitzetten; uitstoten; uitwijzen; verjagen; bezweren; wegjagen
  • verbannen werkwoord (verban, verbant, verbande, verbanden, verband)
  • verdrijven werkwoord (verdrijf, verdrijft, verdreef, verdreven, verdreven)
  • uitbannen werkwoord (ban uit, bant uit, bande uit, banden uit, uitgebannen)
  • bannen werkwoord (ban, bant, bande, banden, geband)
  • uitzetten werkwoord (zet uit, zette uit, zetten uit, uitgezet)
  • uitstoten werkwoord (stoot uit, stootte uit, uitgestoten)
  • uitwijzen werkwoord (wijs uit, wijst uit, wees uit, wezen uit, uitgewezen)
  • verjagen werkwoord (verjaag, verjaagt, verjaagde, verjaagden, verjaagd)
  • bezweren werkwoord (bezweer, bezweert, bezweerde, bezweerden, bezweerd)
  • wegjagen werkwoord (jaag weg, jaagt weg, joeg weg, joegen weg, weggejaagd)
 2. to drive away
  wegrijden
  • wegrijden werkwoord (rijd weg, rijdt weg, reed weg, reden weg, weggereden)

Conjugations for drive away:

present
 1. drive away
 2. drive away
 3. drives away
 4. drive away
 5. drive away
 6. drive away
simple past
 1. drove away
 2. drove away
 3. drove away
 4. drove away
 5. drove away
 6. drove away
present perfect
 1. have driven away
 2. have driven away
 3. has driven away
 4. have driven away
 5. have driven away
 6. have driven away
past continuous
 1. was driving away
 2. were driving away
 3. was driving away
 4. were driving away
 5. were driving away
 6. were driving away
future
 1. shall drive away
 2. will drive away
 3. will drive away
 4. shall drive away
 5. will drive away
 6. will drive away
continuous present
 1. am driving away
 2. are driving away
 3. is driving away
 4. are driving away
 5. are driving away
 6. are driving away
subjunctive
 1. be driven away
 2. be driven away
 3. be driven away
 4. be driven away
 5. be driven away
 6. be driven away
diverse
 1. drive away!
 2. let's drive away!
 3. driven away
 4. driving away
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor drive away:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
uitzetten deportation; dilatation; enlargement; increase; opening up; transportation; widen
verjagen chasing away
wegjagen chasing away
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bannen ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel
bezweren ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel charm snakes; raise
uitbannen ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel
uitstoten ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel discharge; disgorge; drain; empty; expel; remove
uitwijzen ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel banish
uitzetten ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel clearly define; deport; disconnect; extinguish; make out; matter; put out; set out; switch off; turn off
verbannen ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel
verdrijven ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel dispel; disperse; expel; oust
verjagen ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel dispel; disperse; expel; oust
wegjagen ban; banish; dispel; drive away; drive off; drive out; exile; exorcise; exorcize; expel; ostracise; ostracize; repel dispel; disperse; expel; oust; push on
wegrijden drive away
- chase away; dispel; drive off; drive out; run off; turn back
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- chase away; expel

Synoniemen voor "drive away":


Verwante definities voor "drive away":

 1. force to go away; used both with concrete and metaphoric meanings1
  • drive away bad thoughts1

Wiktionary: drive away


Cross Translation:
FromToVia
drive away afrijden; uitlopen; uitvaren; vertrekken; wegrijden; starten; afgaan; weggaan; zich verwijderen; afvuren; losbranden; opstappen; op weg gaan; tijgen; aan de gang brengen partir — (vieilli) diviser en plusieurs parts. On ne l’emploie plus, en ce sens, que dans cette phrase :
drive away wegzenden; wegsturen renvoyer — Congédier quelqu’un

Verwante vertalingen van drive away