Engels

Uitgebreide vertaling voor throw away (Engels) in het Nederlands

throwaway:


Vertaal Matrix voor throwaway:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- bill; broadsheet; broadside; circular; flier; flyer; gamin; handbill; street arab
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- cast-off; discarded; thrown-away

Synoniemen voor "throwaway":


Verwante definities voor "throwaway":

 1. intended to be thrown away after use1
  • throwaway diapers1
 2. thrown away1
  • throwaway children living on the streets1
 3. words spoken in a casual way with conscious under-emphasis1
 4. an advertisement (usually printed on a page or in a leaflet) intended for wide distribution1
 5. (sometimes offensive) a homeless boy who has been abandoned and roams the streets1

throw away:

to throw away werkwoord (throws away, threw away, throwing away)

 1. to throw away (throw out)
  weggooien
  • weggooien werkwoord (gooi weg, gooit weg, gooide weg, gooiden weg, weggegooid)
 2. to throw away (throw out)
  wegsmijten
  • wegsmijten werkwoord (smijt weg, smeet weg, smeten weg, weggesmeten)
 3. to throw away (gamble away; lose; bet away)
  verspelen; vergooien; vergokken
  • verspelen werkwoord (verspeel, verspeelt, verspeelde, verspeelden, verspeeld)
  • vergooien werkwoord (vergooi, vergooit, vergooide, vergooiden, vergooid)
  • vergokken werkwoord
 4. to throw away (waste)
  verbeuzelen; verknoeien; verlummelen
  • verbeuzelen werkwoord (verbeuzel, verbeuzelt, verbeuzelde, verbeuzelden, verbeuzeld)
  • verknoeien werkwoord (verknoei, verknoeit, verknoeide, verknoeiden, verknoeid)
  • verlummelen werkwoord (verlummel, verlummelt, verlummelde, verlummelden, verlummeld)

Conjugations for throw away:

present
 1. throw away
 2. throw away
 3. throws away
 4. throw away
 5. throw away
 6. throw away
simple past
 1. threw away
 2. threw away
 3. threw away
 4. threw away
 5. threw away
 6. threw away
present perfect
 1. have thrown away
 2. have thrown away
 3. has thrown away
 4. have thrown away
 5. have thrown away
 6. have thrown away
past continuous
 1. was throwing away
 2. were throwing away
 3. was throwing away
 4. were throwing away
 5. were throwing away
 6. were throwing away
future
 1. shall throw away
 2. will throw away
 3. will throw away
 4. shall throw away
 5. will throw away
 6. will throw away
continuous present
 1. am throwing away
 2. are throwing away
 3. is throwing away
 4. are throwing away
 5. are throwing away
 6. are throwing away
subjunctive
 1. be thrown away
 2. be thrown away
 3. be thrown away
 4. be thrown away
 5. be thrown away
 6. be thrown away
diverse
 1. throw away!
 2. let's throw away!
 3. thrown away
 4. throwing away
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor throw away:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
weggooien throwing out
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
verbeuzelen throw away; waste
vergokken bet away; gamble away; lose; throw away
vergooien bet away; gamble away; lose; throw away
verknoeien throw away; waste blow; botch up; destroy; mess up; muck up; ruin; spoil
verlummelen throw away; waste
verspelen bet away; gamble away; lose; throw away
weggooien throw away; throw out
wegsmijten throw away; throw out
- cast; cast off; drop; shake off; shed; throw; throw off

Synoniemen voor "throw away":


Verwante definities voor "throw away":

 1. get rid of1

Wiktionary: throw away

throw away
verb
 1. discard or dispose of

Cross Translation:
FromToVia
throw away braken; kotsen; overgeven; spugen; afkeuren; afwijzen; terugwijzen; vertikken; weigeren; retourneren; terugbezorgen; terugsturen; heruitzenden; terugdringen; verdringen; weren; ontzenuwen; weerleggen; afslaan; verwerpen; wraken; nee zeggen tegen; vergooien; weggooien; wegwerpen rejeter — Traductions à trier suivant le sens

Verwante vertalingen van throw away