Engels

Uitgebreide vertaling voor blab (Engels) in het Nederlands

blab:

to blab werkwoord (blabs, blabbed, blabbing)

 1. to blab (pass on; tell; feed)
  doorgeven; doorvertellen; rondvertellen; doorspelen; rondbrieven
  • doorgeven werkwoord (geef door, geeft door, gaf door, gaven door, doorgegeven)
  • doorvertellen werkwoord (vertel door, vertelt door, vertelde door, vertelden door, doorverteld)
  • rondvertellen werkwoord (vertel rond, vertelt rond, vertelde rond, vertelden rond, rondverteld)
  • doorspelen werkwoord (speel door, speelt door, speelde door, speelden door, doorgespeeld)
  • rondbrieven werkwoord (brief rond, brieft rond, briefde rond, briefden rond, rondgebriefd)
 2. to blab (talk; speak; rattle; )
  spreken; wauwelen; praten; babbelen; kwebbelen; kletsen; zwammen; kakelen; kwetteren; klappen; kwekken; snateren
  • spreken werkwoord
  • wauwelen werkwoord (wauwel, wauwelt, wauwelde, wauwelden, gewauweld)
  • praten werkwoord (praat, praatte, praatten, gepraat)
  • babbelen werkwoord (babbel, babbelt, babbelde, babbelden, gebabbeld)
  • kwebbelen werkwoord (kwebbel, kwebbelt, kwebbelde, kwebbelden, gekwebbeld)
  • kletsen werkwoord (klets, kletst, kletste, kletsten, gekletst)
  • zwammen werkwoord (zwam, zwamt, zwamde, zwamden, gezwamd)
  • kakelen werkwoord (kakel, kakelt, kakelde, kakelden, gekakeld)
  • kwetteren werkwoord (kwetter, kwettert, kwetterde, kwetterden, gekwetterd)
  • klappen werkwoord (klap, klapt, klapte, klapten, geklapt)
  • kwekken werkwoord (kwek, kwekt, kwekte, kwekten, gekwekt)
  • snateren werkwoord (snater, snatert, snaterde, snaterden, gesnaterd)
 3. to blab (tip the scales; blurt out; let slip out)
  verraden; verklappen; doorslaan
  • verraden werkwoord (verraad, verraadt, verried, verrieden, verraden)
  • verklappen werkwoord (verklap, verklapt, verklapte, verklapten, verklapt)
  • doorslaan werkwoord (sla door, slaat door, sloeg door, sloegen door, doorgeslagen)
 4. to blab (squeal; reveal; disclose; give away; inform against)
  verraden; verklikken; verklappen; klikken; verlinken
  • verraden werkwoord (verraad, verraadt, verried, verrieden, verraden)
  • verklikken werkwoord (verklik, verklikt, verklikte, verklikten, verklikt)
  • verklappen werkwoord (verklap, verklapt, verklapte, verklapten, verklapt)
  • klikken werkwoord (klik, klikt, klikte, klikten, geklikt)
  • verlinken werkwoord (verlink, verlinkt, verlinkte, verlinkten, verlinkt)
 5. to blab (flap; blunder)
  flappen
  • flappen werkwoord (flap, flapt, flapte, flapten, geflapt)
 6. to blab (slaver; slobber; dribble; )
  kwijlen; zeveren
  • kwijlen werkwoord (kwijl, kwijlt, kwijlde, kwijlden, gekwijld)
  • zeveren werkwoord (zever, zevert, zeverde, zeverden, gezeverd)
 7. to blab (tell tales; tattle)
  verklikken; uit de school klappen; overbrieven
 8. to blab (twaddle; babble; prattle; )
  lullen; zwammen; zwetsen; kletspraat verkopen; zeveren
  • lullen werkwoord (lul, lult, lulde, lulden, geluld)
  • zwammen werkwoord (zwam, zwamt, zwamde, zwamden, gezwamd)
  • zwetsen werkwoord (zwets, zwetst, zwetste, zwetsten, gezwetst)
  • zeveren werkwoord (zever, zevert, zeverde, zeverden, gezeverd)
 9. to blab (blurt out; let slip out)

Conjugations for blab:

present
 1. blab
 2. blab
 3. blabs
 4. blab
 5. blab
 6. blab
simple past
 1. blabbed
 2. blabbed
 3. blabbed
 4. blabbed
 5. blabbed
 6. blabbed
present perfect
 1. have blabbed
 2. have blabbed
 3. has blabbed
 4. have blabbed
 5. have blabbed
 6. have blabbed
past continuous
 1. was blabbing
 2. were blabbing
 3. was blabbing
 4. were blabbing
 5. were blabbing
 6. were blabbing
future
 1. shall blab
 2. will blab
 3. will blab
 4. shall blab
 5. will blab
 6. will blab
continuous present
 1. am blabbing
 2. are blabbing
 3. is blabbing
 4. are blabbing
 5. are blabbing
 6. are blabbing
subjunctive
 1. be blabbed
 2. be blabbed
 3. be blabbed
 4. be blabbed
 5. be blabbed
 6. be blabbed
diverse
 1. blab!
 2. let's blab!
 3. blabbed
 4. blabbing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor blab:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
flappen banknotes; paper money
klappen acclaim; applause; blows with the fist; cheer; cracks; ovation; physical violence; punch; smacks
klikken splitting; tattle taling; telling of tales
kwijlen dribbling
lullen cocks; crackerjacks; dabs; dicks; pricks
zeveren drooling
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
babbelen blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell chatter; jabber away
doorgeven blab; feed; pass on; tell hand on; pass on; propagate
doorslaan blab; blurt out; let slip out; tip the scales keep on beating; keep on hitting
doorspelen blab; feed; pass on; tell
doorvertellen blab; feed; pass on; tell
flappen blab; blunder; flap
kakelen blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell chatter; chirp; gabble; quack; rattle
klappen blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell applaud; burst; clap; explode; snap
kletsen blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell chat; chatter; have a good long talk; jabber away; rave; talk nonsense
kletspraat verkopen babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle
klikken blab; disclose; give away; inform against; reveal; squeal click; denounce; disclose; give away; inform against; peach; report; reveal; squeal; tell tales
kwebbelen blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell chatter; jabber away
kwekken blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell chat; converse; croak; quack; talk
kwetteren blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell chatter; chirp; croak; gabble; quack; rattle
kwijlen babble; blab; chat; chatter; dribble; drone on; gab; jabber; prattle; prattle on; slaver; slobber; talk crap; talk rubbish; waffle
lullen babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle
overbrieven blab; tattle; tell tales
praten blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell chat; communicate; converse; discuss; have a conversation; speak; talk
rondbrieven blab; feed; pass on; tell
rondvertellen blab; feed; pass on; tell
snateren blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell chatter; chirp; croak; gabble; quack; rattle
spreken blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell communicate; converse; discuss; have a conversation; speak; talk
uit de school klappen blab; tattle; tell tales
uitflappen blab; blurt out; let slip out
verklappen blab; blurt out; disclose; give away; inform against; let slip out; reveal; squeal; tip the scales betray; denounce; disclose; give away; inform against; peach; report; reveal; squeak; squeal; tell tales
verklikken blab; disclose; give away; inform against; reveal; squeal; tattle; tell tales betray; give away; inform against; peach; squeak; squeal
verlinken blab; disclose; give away; inform against; reveal; squeal betray; give away; inform against; peach; squeak; squeal
verraden blab; blurt out; disclose; give away; inform against; let slip out; reveal; squeal; tip the scales betray; give away; inform against; peach; squeak; squeal
wauwelen blab; chat; chatter; have a conversation; narrate; rattle; relate; speak; talk; tell jabber
zeveren babble; blab; chat; chatter; dribble; drivel; drone on; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; slaver; slobber; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle; waffle
zwammen babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; have a conversation; jabber; jaw; narrate; prattle; prattle on; rattle; relate; rot; speak; talk; talk crap; talk rot; talk rubbish; tell; twaddle
zwetsen babble; blab; chat; chatter; drivel; gab; have a chat; jabber; jaw; prattle; prattle on; rot; talk crap; talk rot; talk rubbish; twaddle

Synoniemen voor "blab":


Antoniemen van "blab":