Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
  1. bowling ball:


Engels

Uitgebreide vertaling voor bowling ball (Engels) in het Nederlands

bowling ball:

bowling ball [the ~] zelfstandig naamwoord

  1. the bowling ball
    de bowlingbal

Vertaal Matrix voor bowling ball:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bowlingbal bowling ball
- bowl

Synoniemen voor "bowling ball":


Verwante definities voor "bowling ball":

  1. a large ball with finger holes used in the sport of bowling1

Verwante vertalingen van bowling ball