Engels

Uitgebreide vertaling voor dress up (Engels) in het Nederlands

dress up:

to dress up werkwoord (dresss up, dressed up, dressing up)

 1. to dress up (embellish; beautify; decorate; )
  verfraaien; opsmukken; zich mooi maken; verluchten; optuigen; opsieren; opschikken; tooien
  • verfraaien werkwoord (verfraai, verfraait, verfraaide, verfraaiden, verfraaid)
  • opsmukken werkwoord (smuk op, smukt op, smukte op, smukten op, opgesmukt)
  • zich mooi maken werkwoord
  • verluchten werkwoord (verlucht, verluchtte, verluchtten, verlucht)
  • optuigen werkwoord (tuig op, tuigt op, tuigde op, tuigden op, opgetuigd)
  • opsieren werkwoord (sier op, siert op, sierde op, sierden op, opgesierd)
  • opschikken werkwoord (schik op, schikt op, schikte op, schikten op, opgeschikt)
  • tooien werkwoord (tooi, tooit, tooide, tooiden, getooid)
 2. to dress up (doll up)
  optutten; uitdossen; opdirken; opdoffen
  • optutten werkwoord (tut op, tutte op, tutten op, opgetut)
  • uitdossen werkwoord (dos uit, dost uit, doste uit, dosten uit, uitgedost)
  • opdirken werkwoord (dirk op, dirkt op, dirkte op, dirkten op, opgedirkt)
  • opdoffen werkwoord (dof op, doft op, dofte op, doften op, opgedoft)

Conjugations for dress up:

present
 1. dress up
 2. dress up
 3. dresss up
 4. dress up
 5. dress up
 6. dress up
simple past
 1. dressed up
 2. dressed up
 3. dressed up
 4. dressed up
 5. dressed up
 6. dressed up
present perfect
 1. have dressed up
 2. have dressed up
 3. has dressed up
 4. have dressed up
 5. have dressed up
 6. have dressed up
past continuous
 1. was dressing up
 2. were dressing up
 3. was dressing up
 4. were dressing up
 5. were dressing up
 6. were dressing up
future
 1. shall dress up
 2. will dress up
 3. will dress up
 4. shall dress up
 5. will dress up
 6. will dress up
continuous present
 1. am dressing up
 2. are dressing up
 3. is dressing up
 4. are dressing up
 5. are dressing up
 6. are dressing up
subjunctive
 1. be dressed up
 2. be dressed up
 3. be dressed up
 4. be dressed up
 5. be dressed up
 6. be dressed up
diverse
 1. dress up!
 2. let's dress up!
 3. dressed up
 4. dressing up
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

dress up [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the dress up (trick up)
  opschikken; opsieren

Vertaal Matrix voor dress up:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
opschikken dress up; trick up
opsieren dress up; trick up decorating; dressing up; trimming
opsmukken decorating; dressing up; trimming
optuigen adorning; decorating
tooien adornment
zich mooi maken dressing up; trimming
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
opdirken doll up; dress up
opdoffen doll up; dress up doll oneself up; toff up
opschikken beautify; decorate; doll up; dress up; embellish; garnish; trim
opsieren beautify; decorate; doll up; dress up; embellish; garnish; trim garnish
opsmukken beautify; decorate; doll up; dress up; embellish; garnish; trim adorn; decorate; dress; dunnage; finish; garnish; make up; ornament; put on make-up; trim
optuigen beautify; decorate; doll up; dress up; embellish; garnish; trim
optutten doll up; dress up make up; put on make-up
tooien beautify; decorate; doll up; dress up; embellish; garnish; trim garnish
uitdossen doll up; dress up
verfraaien beautify; decorate; doll up; dress up; embellish; garnish; trim
verluchten beautify; decorate; doll up; dress up; embellish; garnish; trim
zich mooi maken beautify; decorate; doll up; dress up; embellish; garnish; trim garnish
- bard; barde; caparison; costume; deck out; deck up; dress; fancy up; fig out; fig up; gussy up; overdress; trick out; trick up; window-dress
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- garnish

Synoniemen voor "dress up":


Antoniemen van "dress up":


Verwante definities voor "dress up":

 1. put on special clothes to appear particularly appealing and attractive1
 2. dress in a certain manner1
 3. dress in a costume1
 4. make something appear superficially attractive1
  • The researcher tried to dress up the uninteresting data1
  • Don't try to dress up the unpleasant truth1
 5. put a caparison on1

Wiktionary: dress up

dress up
verb
 1. zorgen dat iets of iemand er mooier uitziet
 2. het ergens op aanbrengen van benodigdheden of versieringen
 3. iemand op opvallende wijze kleden
 4. mooier maken

Verwante vertalingen van dress up