Overzicht


Engels

Uitgebreide vertaling voor redevelop (Engels) in het Nederlands

redevelop:

to redevelop werkwoord (redevelops, redeveloped, redeveloping)

 1. to redevelop (renovate; renew; interchange; )
  hernieuwen; renoveren; herstellen; vernieuwen; verbeteren
  • hernieuwen werkwoord (hernieuw, hernieuwt, hernieuwde, hernieuwden, hernieuwd)
  • renoveren werkwoord (renoveer, renoveert, renoveerde, renoveerden, gerenoveerd)
  • herstellen werkwoord (herstel, herstelt, herstelde, herstelden, hersteld)
  • vernieuwen werkwoord (vernieuw, vernieuwt, vernieuwde, vernieuwden, vernieuwd)
  • verbeteren werkwoord (verbeter, verbetert, verbeterde, verbeterden, verbeterd)
 2. to redevelop (clean up; restore; reorganize; reorganise)
  saneren
  • saneren werkwoord (saneer, saneert, saneerde, saneerden, gesaneerd)
 3. to redevelop (renovate)
  renoveren; opknappen
  • renoveren werkwoord (renoveer, renoveert, renoveerde, renoveerden, gerenoveerd)
  • opknappen werkwoord (knap op, knapt op, knapte op, knapten op, opgeknapt)
 4. to redevelop (renovate)
  wederopbouwen
  • wederopbouwen werkwoord (bouw weder op, bouwt weder op, bouwde weder op, bouwden weder op, weder opgebouwd)

Conjugations for redevelop:

present
 1. redevelop
 2. redevelop
 3. redevelops
 4. redevelop
 5. redevelop
 6. redevelop
simple past
 1. redeveloped
 2. redeveloped
 3. redeveloped
 4. redeveloped
 5. redeveloped
 6. redeveloped
present perfect
 1. have redeveloped
 2. have redeveloped
 3. has redeveloped
 4. have redeveloped
 5. have redeveloped
 6. have redeveloped
past continuous
 1. was redeveloping
 2. were redeveloping
 3. was redeveloping
 4. were redeveloping
 5. were redeveloping
 6. were redeveloping
future
 1. shall redevelop
 2. will redevelop
 3. will redevelop
 4. shall redevelop
 5. will redevelop
 6. will redevelop
continuous present
 1. am redeveloping
 2. are redeveloping
 3. is redeveloping
 4. are redeveloping
 5. are redeveloping
 6. are redeveloping
subjunctive
 1. be redeveloped
 2. be redeveloped
 3. be redeveloped
 4. be redeveloped
 5. be redeveloped
 6. be redeveloped
diverse
 1. redevelop!
 2. let's redevelop!
 3. redeveloped
 4. redeveloping
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor redevelop:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
saneren curing; healing; reorganisation; reorganization
verbeteren make things better
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
hernieuwen exchange; interchange; redevelop; renew; renovate; resume; swap; trade change; do over again; put new life into; refresh; renew; revitalise; revitalize
herstellen exchange; interchange; redevelop; renew; renovate; resume; swap; trade better; correct; fix; get better; improve; make better; mend; recover; redeem; redress; renew; repair; restore
opknappen redevelop; renovate boost; brighten; cheer up; fix up; jack up v; patch up; pep up; refurbish; renew; renovate; resume; spruce up
renoveren exchange; interchange; redevelop; renew; renovate; resume; swap; trade better; correct; fix up; get better; improve; make better; renew; renovate; resume
saneren clean up; redevelop; reorganise; reorganize; restore
verbeteren exchange; interchange; redevelop; renew; renovate; resume; swap; trade better; correct; get better; improve; make better; make progress; progress; put straight; rectify; renew; set right
vernieuwen exchange; interchange; redevelop; renew; renovate; resume; swap; trade interchange; reappoint; refresh; repair; replace; substitute; swap
wederopbouwen redevelop; renovate
- reformulate
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
herstellen restore

Verwante woorden van "redevelop":


Synoniemen voor "redevelop":


Verwante definities voor "redevelop":

 1. change the plans for the use of (land)1
 2. formulate or develop again, of an improved theory or hypothesis1
 3. develop for a second time, in order to improve the contrast, colour, etc., of a negative or print1