Engels

Uitgebreide vertaling voor repeal (Engels) in het Nederlands

repeal:

to repeal werkwoord (repeals, repealed, repealing)

 1. to repeal (recall; revoke; reverse; recant)
  herroepen; terugkomen op; intrekken; terugnemen
  • herroepen werkwoord (herroep, herroept, herriep, herroepen)
  • terugkomen op werkwoord
  • intrekken werkwoord (trek in, trekt in, trok in, trokken in, ingetrokken)
  • terugnemen werkwoord (neem terug, neemt terug, nam terug, namen terug, teruggenomen)
 2. to repeal (revoke; reverse; recall; recant)
  intrekken; herroepen; terugkomen op; zijn woorden terugnemen

Conjugations for repeal:

present
 1. repeal
 2. repeal
 3. repeals
 4. repeal
 5. repeal
 6. repeal
simple past
 1. repealed
 2. repealed
 3. repealed
 4. repealed
 5. repealed
 6. repealed
present perfect
 1. have repealed
 2. have repealed
 3. has repealed
 4. have repealed
 5. have repealed
 6. have repealed
past continuous
 1. was repealing
 2. were repealing
 3. was repealing
 4. were repealing
 5. were repealing
 6. were repealing
future
 1. shall repeal
 2. will repeal
 3. will repeal
 4. shall repeal
 5. will repeal
 6. will repeal
continuous present
 1. am repealing
 2. are repealing
 3. is repealing
 4. are repealing
 5. are repealing
 6. are repealing
subjunctive
 1. be repealed
 2. be repealed
 3. be repealed
 4. be repealed
 5. be repealed
 6. be repealed
diverse
 1. repeal!
 2. let's repeal!
 3. repealed
 4. repealing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

repeal [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the repeal (withdrawal; revocation; retractation; cancellation; retraction)
  de intrekking; de herroeping; de terugneming
 2. the repeal
  de herroeping

Vertaal Matrix voor repeal:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
herroepen lifting; revoking; withdrawal
herroeping cancellation; repeal; retractation; retraction; revocation; withdrawal
intrekken lifting; revoking; withdrawal
intrekking cancellation; repeal; retractation; retraction; revocation; withdrawal revocation
terugnemen lifting; revoking; withdrawal
terugneming cancellation; repeal; retractation; retraction; revocation; withdrawal
- abrogation; annulment
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
herroepen recall; recant; repeal; reverse; revoke revoke
intrekken recall; recant; repeal; reverse; revoke annul; cancel; rescind
terugkomen op recall; recant; repeal; reverse; revoke
terugnemen recall; recant; repeal; reverse; revoke
zijn woorden terugnemen recall; recant; repeal; reverse; revoke
- annul; countermand; lift; overturn; rescind; reverse; revoke; vacate

Verwante woorden van "repeal":


Synoniemen voor "repeal":


Verwante definities voor "repeal":

 1. the act of abrogating; an official or legal cancellation1
 2. cancel officially1

Wiktionary: repeal

repeal
verb
 1. to cancel
repeal
verb
 1. zeggen dat iets, dat je eerder gezegd hebt, niet klopt

Cross Translation:
FromToVia
repeal afgelasten; annuleren; ontbinden; tenietdoen; terugnemen abroger — Rendre nul. principalement en parlant de lois, de coutumes
repeal afschaffen; afgelasten; annuleren; ontbinden; tenietdoen; terugnemen; afzeggen annulerrendre nul.