Frans

Uitgebreide vertaling voor écraser (Frans) in het Nederlands

écraser:

écraser werkwoord (écrase, écrases, écrasons, écrasez, )

 1. écraser (précipiter; tomber; s'écraser)
  neerstorten; doen neerstorten
 2. écraser (pulvériser; mâchurer; broyer; réduire en poudre)
  verbrijzelen; verpletteren; platdrukken; vermorzelen; fijnmaken; vergruizen
  • verbrijzelen werkwoord (verbrijzel, verbrijzelt, verbrijzelde, verbrijzelden, verbrijzeld)
  • verpletteren werkwoord (verpletter, verplettert, verpletterde, verpletterden, verpletterd)
  • platdrukken werkwoord (druk plat, drukt plat, drukte plat, drukten plat, plat gedrukt)
  • vermorzelen werkwoord (vermorzel, vermorzelt, vermorzelde, vermorzelden, vermorzeld)
  • fijnmaken werkwoord
  • vergruizen werkwoord (vergruis, vergruist, vergruisde, vergruisden, vergruisd)
 3. écraser (aplatir; mâchurer; planer; )
  pletten; platdrukken; platmaken; fijndrukken
  • pletten werkwoord (plet, plette, pletten, geplet)
  • platdrukken werkwoord (druk plat, drukt plat, drukte plat, drukten plat, plat gedrukt)
  • platmaken werkwoord (maak plat, maakt plat, maakte plat, maakten plat, plat gemaakt)
  • fijndrukken werkwoord
 4. écraser (heurter en roulant; renverser)
  overrijden; omverrijden; overheen rijden
  • overrijden werkwoord (overrijd, overrijdt, overreed, overreden, overreden)
  • omverrijden werkwoord (rijd omver, rijdt omver, reed omver, reden omver, omver gereden)
  • overheen rijden werkwoord
 5. écraser (broyer; concasser)
  stampen; fijnstampen
 6. écraser (pulvériser; moudre; réduire en pouvre)
  malen; vermalen; fijnmalen
  • malen werkwoord (maal, maalt, maalde, maalden, gemalen)
  • vermalen werkwoord (vermaal, vermaalt, vermaalde, vermaalden, vermalen)
  • fijnmalen werkwoord
 7. écraser (casser en morceaux; casser; rabattre; )
  aan stukken slaan; inslaan; verbrijzelen; stukslaan; kapotslaan
  • aan stukken slaan werkwoord (sla aan stukken, slaat aan stukken, sloeg aan stukken, sloegen aan stukken, aan stukken geslagen)
  • inslaan werkwoord (sla in, slaat in, sloeg in, sloegen in, ingeslagen)
  • verbrijzelen werkwoord (verbrijzel, verbrijzelt, verbrijzelde, verbrijzelden, verbrijzeld)
  • stukslaan werkwoord (sla stuk, slaat stuk, sloeg stuk, sloegen stuk, stukgeslagen)
  • kapotslaan werkwoord (sla kapot, slaat kapot, sloeg kapot, sloegen kapot, kapot geslagen)
 8. écraser (pulvériser; réduire en miettes; broyer; moudre)
  kapotdrukken
  • kapotdrukken werkwoord (druk kapot, drukt kapot, drukte kapot, drukten kapot, kapot gedrukt)
 9. écraser (maîtriser; retenir; réprimer; )
  onderdrukken; terughouden; in bedwang houden; bedwingen; beteugelen
  • onderdrukken werkwoord (onderdruk, onderdrukt, onderdrukte, onderdrukten, onderdrukt)
  • terughouden werkwoord (houd terug, houdt terug, hield terug, hielden terug, teruggehouden)
  • in bedwang houden werkwoord (houd in bedwang, houdt in bedwang, hield in bedwang, hielden in bedwang, in bedwang gehouden)
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
 10. écraser (casser; rompre; détruire; )
  breken; in stukken breken; kapotbreken
  • breken werkwoord (breek, breekt, brak, braken, gebroken)
  • in stukken breken werkwoord
  • kapotbreken werkwoord (breek kapot, breekt kapot, brak kapot, braken kapot, kapot gebroken)
 11. écraser (réduire en poudre; broyer)
  fijn maken
  • fijn maken werkwoord (maak fijn, maakt fijn, maakte fijn, maakten fijn, fijn gemaakt)
 12. écraser (piétiner)
  platlopen
  • platlopen werkwoord (loop plat, loopt plat, liep plat, liepen plat, platgelopen)
 13. écraser (fracasser; casser; briser; )
 14. écraser (laminer; aplatir)
  platwalsen; platstampen
  • platwalsen werkwoord (wals plat, walst plat, walste plat, walsten plat, plat gewalst)
  • platstampen werkwoord (stamp plat, stampt plat, stampte plat, stampten plat, plat gestampt)
 15. écraser (substituer)
  overschrijven
  • overschrijven werkwoord (overschrijf, overschrijft, overschreef, overschreven, overschreven)

Conjugations for écraser:

Présent
 1. écrase
 2. écrases
 3. écrase
 4. écrasons
 5. écrasez
 6. écrasent
imparfait
 1. écrasais
 2. écrasais
 3. écrasait
 4. écrasions
 5. écrasiez
 6. écrasaient
passé simple
 1. écrasai
 2. écrasas
 3. écrasa
 4. écrasâmes
 5. écrasâtes
 6. écrasèrent
futur simple
 1. écraserai
 2. écraseras
 3. écrasera
 4. écraserons
 5. écraserez
 6. écraseront
subjonctif présent
 1. que j'écrase
 2. que tu écrases
 3. qu'il écrase
 4. que nous écrasions
 5. que vous écrasiez
 6. qu'ils écrasent
conditionnel présent
 1. écraserais
 2. écraserais
 3. écraserait
 4. écraserions
 5. écraseriez
 6. écraseraient
passé composé
 1. ai écrasé
 2. as écrasé
 3. a écrasé
 4. avons écrasé
 5. avez écrasé
 6. ont écrasé
divers
 1. écrase!
 2. écrasez!
 3. écrasons!
 4. écrasé
 5. écrasant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor écraser:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
breken brisement; rupture
neerstorten déversement
overschrijven copiage; fait de tricher
vermalen acte de moudre
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aan stukken slaan briser; broyer; casser; casser en morceaux; démolir; fracasser; mettre en morceaux; rabattre; rompre; écraser
bedwingen broyer; concasser; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contenir; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir
beteugelen broyer; concasser; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contenir; contraindre; contrôler; dominer; dompter; maîtriser; modérer; munir de brides; refouler; refréner; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir
breken abîmer; briser; casser; démolir; détruire; rompre; écraser abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; casser intentionellement; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; mettre en pièces; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se briser; se casser; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se détraquer; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine
doen neerstorten précipiter; s'écraser; tomber; écraser
fijn maken broyer; réduire en poudre; écraser
fijndrukken aplatir; broyer; compresser; comprimer; laminer; mâchurer; planer; écraser
fijnmaken broyer; mâchurer; pulvériser; réduire en poudre; écraser
fijnmalen moudre; pulvériser; réduire en pouvre; écraser
fijnstampen broyer; concasser; écraser
in bedwang houden broyer; concasser; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser contenir; contraindre; dominer; refouler; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir
in stukken breken abîmer; briser; casser; démolir; détruire; rompre; écraser
inslaan briser; broyer; casser; casser en morceaux; démolir; fracasser; mettre en morceaux; rabattre; rompre; écraser emmagasiner; faire provision de
kapotbreken abîmer; briser; casser; démolir; détruire; rompre; écraser
kapotdrukken broyer; moudre; pulvériser; réduire en miettes; écraser
kapotgooien briser; broyer; casser; démolir; fracasser; mettre en morceaux; rabattre; écraser
kapotslaan briser; broyer; casser; casser en morceaux; démolir; fracasser; mettre en morceaux; rabattre; rompre; écraser
malen moudre; pulvériser; réduire en pouvre; écraser
neerstorten précipiter; s'écraser; tomber; écraser faire une rechute; s'écraser; tomber
omverrijden heurter en roulant; renverser; écraser
onderdrukken broyer; concasser; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser réprimer; étouffer
overheen rijden heurter en roulant; renverser; écraser
overrijden heurter en roulant; renverser; écraser
overschrijven substituer; écraser copier; envoyer; expédier; refrapper; remplacer; transcrire; transférer de l'argent; verser; virer
platdrukken aplatir; broyer; compresser; comprimer; laminer; mâchurer; planer; pulvériser; réduire en poudre; écraser
platlopen piétiner; écraser
platmaken aplatir; broyer; compresser; comprimer; laminer; mâchurer; planer; écraser aplanir; aplatir; lisser; égaliser
platstampen aplatir; laminer; écraser
platwalsen aplatir; laminer; écraser
pletten aplatir; broyer; compresser; comprimer; laminer; mâchurer; planer; écraser
stampen broyer; concasser; écraser donner un coup de pied; frapper du pied; piétiner; taper du pied; trépider; trépigner
stukgooien briser; broyer; casser; démolir; fracasser; mettre en morceaux; rabattre; écraser
stukslaan briser; broyer; casser; casser en morceaux; démolir; fracasser; mettre en morceaux; rabattre; rompre; écraser
terughouden broyer; concasser; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser affecter; repousser; réserver; écarter
verbrijzelen briser; broyer; casser; casser en morceaux; démolir; fracasser; mettre en morceaux; mâchurer; pulvériser; rabattre; rompre; réduire en poudre; écraser briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser
vergruizen broyer; mâchurer; pulvériser; réduire en poudre; écraser
vermalen moudre; pulvériser; réduire en pouvre; écraser
vermorzelen broyer; mâchurer; pulvériser; réduire en poudre; écraser
verpletteren broyer; mâchurer; pulvériser; réduire en poudre; écraser

Synoniemen voor "écraser":


Wiktionary: écraser

écraser
verb
 1. Enregistrer un contenu en supprimant le contenu antérieur
écraser
verb
 1. met de wielen van een voertuig over iets of iemand heen rijden
 2. iets met kracht samendrukken
 3. plat maken

Cross Translation:
FromToVia
écraser overwinnen; verslaan; overmeesteren; slaan best — to beat
écraser verpletteren; pletten crush — to press or bruise between two hard bodies
écraser vermorzelen; verpletteren crush — to overwhelm by pressure or weight
écraser verdrukken crush — to oppress or burden grievously
écraser overweldigen; verpletteren crush — to overcome completely
écraser in de schaduw stellen dwarf — to make appear insignificant
écraser in het niet doen verzinken dwarf — to make appear much smaller
écraser botsen aufprallen — heftig auf etwas aufschlagen

Verwante vertalingen van écraser