Frans

Uitgebreide vertaling voor arracher (Frans) in het Nederlands

arracher:

arracher werkwoord (arrache, arraches, arrachons, arrachez, )

 1. arracher (donner une secousse; tirer fort)
  trekken
  – met kracht naar je toehalen 1
  • trekken werkwoord (trek, trekt, trok, trokken, getrokken)
   • als je aan het touw trekt, gaat de deur open1
  rukken
  • rukken werkwoord (ruk, rukt, rukte, rukten, gerukt)
 2. arracher (détacher; déchirer; enlever; séparer)
  afrukken; afscheuren
  • afrukken werkwoord (ruk af, rukt af, rukte af, rukten af, afgerukt)
  • afscheuren werkwoord (scheur af, scheurt af, scheurde af, scheurden af, afgescheurd)
 3. arracher (mettre en lambeaux; déchirer; dévorer; )
  verscheuren; aan flarden scheuren
  • verscheuren werkwoord (verscheur, verscheurt, verscheurde, verscheurden, verscheurd)
  • aan flarden scheuren werkwoord (scheur aan flarden, scheurt aan flarden, scheurde aan flarden, scheurden aan flarden, aan flarden gescheurd)
 4. arracher (déraciner)
  rooien
  • rooien werkwoord (rooi, rooit, rooide, rooiden, gerooid)
 5. arracher (extorquer; soutirer; commander; forcer)
  onttrekken; iem. afdwingen; ontrukken
  • onttrekken werkwoord (onttrek, onttrekt, onttrok, onttrokken, onttrokken)
  • iem. afdwingen werkwoord
  • ontrukken werkwoord (ontruk, ontrukt, ontrukte, ontrukten, ontrukt)
 6. arracher (démonter; détruire; déchirer; )
 7. arracher (rompre; dissocier; enlever de force; )
  losrukken; lostrekken; losscheuren
  • losrukken werkwoord (ruk los, rukt los, rukte los, rukten los, losgerukt)
  • lostrekken werkwoord (trek los, trekt los, trok los, trokken los, losgetrokken)
  • losscheuren werkwoord (scheur los, scheurt los, scheurde los, scheurden los, losgescheurd)
 8. arracher (enlever brutalement)
  wegrukken
  • wegrukken werkwoord (ruk weg, rukt weg, rukte weg, rukten weg, weggerukt)
 9. arracher (renverser en soufflant; renverser; abattre)
  omwaaien; omblazen; omverwaaien
 10. arracher (cueillir; détacher; enlever; égrapper)
  plukken; afplukken
  • plukken werkwoord (pluk, plukt, plukte, plukten, geplukt)
  • afplukken werkwoord (pluk af, plukt af, plukte af, plukten af, afgeplukt)
 11. arracher (dévorer; déchiqueter; mettre en lambeaux; )
  uit elkaar trekken; uit elkaar rukken; uiteentrekken
  • uit elkaar trekken werkwoord (trek uit elkaar, trekt uit elkaar, trok uit elkaar, trokken uit elkaar, uit elkaar getrokken)
  • uit elkaar rukken werkwoord (ruk uit elkaar, rukt uit elkaar, rukte uit elkaar, rukten uit elkaar, uit elkaar gerukt)
  • uiteentrekken werkwoord
 12. arracher (se coincer le doigt dans la porte; étêter; mettre quelqu'un sur la sellette; se prendre le doigt dans la porte)
  afknijpen; afklemmen; afknellen
  • afknijpen werkwoord (knijp af, knijpt af, kneep af, knepen af, afgeknepen)
  • afklemmen werkwoord (klem af, klemt af, klemde af, klemden af, afgeklemd)
  • afknellen werkwoord (knel af, knelt af, knelde af, knelden af, afgekneld)
 13. arracher (provoquer; inciter à)
  ontlokken
  • ontlokken werkwoord (ontlok, ontlokt, ontlokte, ontlokten, ontlokt)
 14. arracher (démolir; détruire; démonter; )
  afbreken; slopen; omverhalen; uit elkaar halen; breken; neerhalen
  • afbreken werkwoord (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • slopen werkwoord (sloop, sloopt, sloopte, sloopten, gesloopt)
  • omverhalen werkwoord (haal omver, haalt omver, haalde omver, haalden omver, omver gehaald)
  • uit elkaar halen werkwoord (haal uit elkaar, haalt uit elkaar, haalde uit elkaar, haalden uit elkaar, uit elkaar gehaald)
  • breken werkwoord (breek, breekt, brak, braken, gebroken)
  • neerhalen werkwoord (haal neer, haalt neer, haalde neer, haalden neer, neergehaald)
 15. arracher (déchirer)
  stuk scheuren
  • stuk scheuren werkwoord (scheur stuk, scheurt stuk, scheurde stuk, scheurden stuk, stuk gescheurd)
 16. arracher (déchirer)
  uitscheuren; uitrukken
  • uitscheuren werkwoord (scheur uit, scheurt uit, scheurde uit, scheurden uit, uitgescheurd)
  • uitrukken werkwoord (ruk uit, rukt uit, rukte uit, rukten uit, uitgerukt)
 17. arracher (faire tomber)
  omverrukken
  • omverrukken werkwoord (ruk omver, rukt omver, rukte omver, rukten omver, omver gerukt)
 18. arracher (voler; piquer; dérober)
  stelen; snaaien; gappen; wegpikken; weggraaien
  • stelen werkwoord (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • snaaien werkwoord (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)
  • gappen werkwoord (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • wegpikken werkwoord (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • weggraaien werkwoord (graai weg, graait weg, graaide weg, graaiden weg, weggegraaid)

Conjugations for arracher:

Présent
 1. arrache
 2. arraches
 3. arrache
 4. arrachons
 5. arrachez
 6. arrachent
imparfait
 1. arrachais
 2. arrachais
 3. arrachait
 4. arrachions
 5. arrachiez
 6. arrachaient
passé simple
 1. arrachai
 2. arrachas
 3. arracha
 4. arrachâmes
 5. arrachâtes
 6. arrachèrent
futur simple
 1. arracherai
 2. arracheras
 3. arrachera
 4. arracherons
 5. arracherez
 6. arracheront
subjonctif présent
 1. que j'arrache
 2. que tu arraches
 3. qu'il arrache
 4. que nous arrachions
 5. que vous arrachiez
 6. qu'ils arrachent
conditionnel présent
 1. arracherais
 2. arracherais
 3. arracherait
 4. arracherions
 5. arracheriez
 6. arracheraient
passé composé
 1. ai arraché
 2. as arraché
 3. a arraché
 4. avons arraché
 5. avez arraché
 6. ont arraché
divers
 1. arrache!
 2. arrachez!
 3. arrachons!
 4. arraché
 5. arrachant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor arracher:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afklemmen coincement
afknijpen coincement
afrukken arrachement; déchirement; déchirure; fait d'arracher
breken brisement; rupture
losrukken arrachement; déchirement; déchirure; fait d'arracher
onttrekken démission; fait de retirer; retraite
stelen manches; puits; tiges; timon; verges
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aan flarden scheuren arracher; craquer; déchiqueter; déchirer; dévorer; fendre; fêler; lacérer; mettre en lambeaux; mettre en loques; écorcher
afbreken abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine abandonner; bloquer; briser; déroger; détruire; dévaster; faire arrêter; interrompre; obstruer; ravager; rompre; ruiner; saccager; transgresser
afklemmen arracher; mettre quelqu'un sur la sellette; se coincer le doigt dans la porte; se prendre le doigt dans la porte; étêter coincer
afknellen arracher; mettre quelqu'un sur la sellette; se coincer le doigt dans la porte; se prendre le doigt dans la porte; étêter
afknijpen arracher; mettre quelqu'un sur la sellette; se coincer le doigt dans la porte; se prendre le doigt dans la porte; étêter coincer
afplukken arracher; cueillir; détacher; enlever; égrapper cueillir
afrukken arracher; déchirer; détacher; enlever; séparer se branler
afscheuren arracher; déchirer; détacher; enlever; séparer
breken abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine abattre; abîmer; briser; casser; casser intentionellement; démolir; détruire; fracasser; mettre en pièces; rompre; se briser; se casser; se détraquer; écraser
ergens uitscheuren arracher; déchirer; démolir; démonter; détruire; dévorer; raser; se déchirer
gappen arracher; dérober; piquer; voler barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
iem. afdwingen arracher; commander; extorquer; forcer; soutirer
losrukken arracher; couper; dissocier; déchirer; enlever de force; rompre; s'arracher
losscheuren arracher; couper; dissocier; déchirer; enlever de force; rompre; s'arracher déchirer; fendre; fêler
lostrekken arracher; couper; dissocier; déchirer; enlever de force; rompre; s'arracher
neerhalen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine abaisser; abattre; critiquer quelqu'un acharnement; descendre; décharger; faire du tir; faire le procès de quelqu'un; rabaisser; sabrer; tirer
omblazen abattre; arracher; renverser; renverser en soufflant
omverhalen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine
omverrukken arracher; faire tomber
omverwaaien abattre; arracher; renverser; renverser en soufflant
omwaaien abattre; arracher; renverser; renverser en soufflant
ontlokken arracher; inciter à; provoquer
ontrukken arracher; commander; extorquer; forcer; soutirer
onttrekken arracher; commander; extorquer; forcer; soutirer
plukken arracher; cueillir; détacher; enlever; égrapper faire la cueillette; faire la récolte; moissonner; recueillir; récolter
rooien arracher; déraciner
rukken arracher; donner une secousse; tirer fort
slopen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine démolir; démonter; dépérir; détruire; dévaster; exténuer; fatiguer; ravager; ruiner; saccager; épuiser
snaaien arracher; dérober; piquer; voler attraper; barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; souffler; subtiliser; voler; ôter
stelen arracher; dérober; piquer; voler barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
stuk scheuren arracher; déchirer
trekken arracher; donner une secousse; tirer fort créer; entraîner; errer; parcourir; tirer; tracter; traverser; traîner; vagabonder; vaguer; voyager
uit elkaar halen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine cliver; couper; dedoubler; dissocier; débrider; dégarnir; dégréer; démanteler; démonter; démêler; dénouer; séparer
uit elkaar rukken arracher; craquer; déchiqueter; déchirer; dévorer; fendre; lacérer; mettre en lambeaux; mettre en loques; écorcher
uit elkaar trekken arracher; craquer; déchiqueter; déchirer; dévorer; fendre; lacérer; mettre en lambeaux; mettre en loques; écorcher
uiteentrekken arracher; craquer; déchiqueter; déchirer; dévorer; fendre; lacérer; mettre en lambeaux; mettre en loques; écorcher
uitrukken arracher; déchirer
uitscheuren arracher; déchirer
verscheuren arracher; craquer; déchiqueter; déchirer; dévorer; fendre; fêler; lacérer; mettre en lambeaux; mettre en loques; écorcher déchiqueter; déchirer; dévorer; lacérer
weggraaien arracher; dérober; piquer; voler
wegpikken arracher; dérober; piquer; voler barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
wegrukken arracher; enlever brutalement

Synoniemen voor "arracher":


Wiktionary: arracher

arracher arracher
verb
 1. met een scheurbeweging losmaken
 2. met een ruk losmaken

Cross Translation:
FromToVia
arracher afpakken; wegpikken; graaien; weggraaien snatch — to steal
arracher afbreken; loswringen wrench — to pull or twist
arracher trekken ziehenZahn, Probe, Karte, Los: entnehmen

Verwante vertalingen van arracher