Overzicht
Frans naar Zweeds:   Meer gegevens...
 1. altérer:
 2. Wiktionary:


Frans

Uitgebreide vertaling voor altérer (Frans) in het Zweeds

altérer:

altérer werkwoord (altère, altères, altérons, altérez, )

 1. altérer (alterner; changer; modifier; )
  förändra; byta ut; ändra
  • förändra werkwoord (förändrar, förändrade, förändrat)
  • byta ut werkwoord (bytar ut, bytade ut, bytat ut)
  • ändra werkwoord (ändrar, ändrade, ändrat)
 2. altérer (changer; échanger; changer de place; )
  byta; växla; utbyta; utväxla
  • byta werkwoord (bytar, bytade, bytat)
  • växla werkwoord (växlar, växlade, växlat)
  • utbyta werkwoord (utbyter, utbytte, utbytt)
  • utväxla werkwoord (utväxlar, utväxlade, utväxlat)
 3. altérer (changer; renverser; modifier)
  böja
  • böja werkwoord (böjer, böjde, böjt)
 4. altérer (réviser; revoir; amender; )
  ändra; revidera
  • ändra werkwoord (ändrar, ändrade, ändrat)
  • revidera werkwoord (reviderar, reviderade, reviderat)
 5. altérer (modifier; changer; transformer; )
  modifiera; ändra
  • modifiera werkwoord (modifierar, modifierade, modifierat)
  • ändra werkwoord (ändrar, ändrade, ändrat)
 6. altérer (tordre; fausser)
  förvanska; förvränga
  • förvanska werkwoord (förvanskar, förvanskade, förvanskat)
  • förvränga werkwoord (förvränger, förvrängde, förvrängt)

Conjugations for altérer:

Présent
 1. altère
 2. altères
 3. altère
 4. altérons
 5. altérez
 6. altèrent
imparfait
 1. altérais
 2. altérais
 3. altérait
 4. altérions
 5. altériez
 6. altéraient
passé simple
 1. altérai
 2. altéras
 3. altéra
 4. altérâmes
 5. altérâtes
 6. altérèrent
futur simple
 1. altérerai
 2. altéreras
 3. altérera
 4. altérerons
 5. altérerez
 6. altéreront
subjonctif présent
 1. que j'altère
 2. que tu altères
 3. qu'il altère
 4. que nous altérions
 5. que vous altériez
 6. qu'ils altèrent
conditionnel présent
 1. altérerais
 2. altérerais
 3. altérerait
 4. altérerions
 5. altéreriez
 6. altéreraient
passé composé
 1. ai altéré
 2. as altéré
 3. a altéré
 4. avons altéré
 5. avez altéré
 6. ont altéré
divers
 1. altère!
 2. altérez!
 3. altérons!
 4. altéré
 5. altérant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor altérer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
byta menue monnaie; monnaie; monnaie d'échange; échange
böja boucle; coude; courbe; flexion; inclinaison; inclination; sinuosité; tournant; virage
växla échange
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
byta alterner; altérer; changer; changer de place; faire un échange; substituer; échanger; échanger contre annuler; changer; changer de place; changer de vitesse; confondre; embarrasser; faire un échange; modifier; passer les vitesses; permuter; renvoyer; substituer; tourner en sens contraire; transformer; troquer; troquer contre; varier; échanger
byta ut alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger
böja altérer; changer; modifier; renverser arquer; cambrer; conjuguer; courber; décliner; déjeter; fléchir; incurver; infléchir; plier; recourber; replier; économiser
förvanska altérer; fausser; tordre
förvränga altérer; fausser; tordre déformer
förändra alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger amender; changer; modifier; recommencer; rectifier; refaire; refondre; remanier; réviser; transformer
modifiera altérer; amender; changer; modifier; remanier; renverser; restructurer; retravailler; réformer; réorganiser; réviser; transformer amender; changer; modifier; qualifier; rectifier; refondre; remanier; réviser; se qualifier de; transformer
revidera altérer; amender; modifier; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réviser; transformer faire la critique de
utbyta alterner; altérer; changer; changer de place; faire un échange; substituer; échanger; échanger contre
utväxla alterner; altérer; changer; changer de place; faire un échange; substituer; échanger; échanger contre
växla alterner; altérer; changer; changer de place; faire un échange; substituer; échanger; échanger contre annuler; changer; changer de place; changer de vitesse; confondre; convertir; embarrasser; faire un échange; innover; modifier; passer les vitesses; permuter; remettre; remettre en place; remplacer; renouveler; renvoyer; replacer; rénover; se substituer à; substituer; tourner en sens contraire; transformer; troquer; troquer contre; varier; échanger
ändra alterner; altérer; amender; changer; modifier; permuter; remanier; renverser; restructurer; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réorganiser; réviser; transformer; varier; échanger amender; changer; changer de vitesse; modifier; passer les vitesses; rectifier; refondre; remanier; réviser; transformer

Synoniemen voor "altérer":


Wiktionary: altérer


Cross Translation:
FromToVia
altérer alterera alterieren — (transitiv) veraltet: abändern, verändern