Recente nederlandse Woorden:

tafelen zalf zalven ontsteking rum naderen wegsturen boeien boeiend boei vrouw onderwijzer verven geverfd weerbarstig coach mindere ampel vrolijk vrolijkheid slot bedanken bedankt opdringerig vreugde zin zinnen voortbestaan industrie spinnig aanpakken vlug schreeuwen schreeuw vaststellen vlakbij station forma vervolgen interpreteren surprise vijg boodschap occult actueel versiering snappen snap vermelding kennismaking ervaring verduren bewerken uitgave uithouden banketbakker uithoudend uitrustingsstuk verafgoden opvolgen urgent ei uitvlakken bakkerij bedekken bedekt tuig wet wetten bedreigen plank planken toetrekken thermometergraad dus eetbord tegenstrijdig tempo tegenovergesteld tegenovergestelde starten start kritiek spinzen stand samenvatting tableau t.h.t. lijnrecht snuiten snuit uitschudden prestige klant smoel ton zover schrikken schrik sector willen wil uitzien scheiden rusteloos respectabel Mobile bestaan bestaand prospect redding prolongeren plaats plaatsen porum peilen peil tong rapporteren tongader taal overhead plaat blozen outfit opponent positief minimaliseren openlijk boete ooit overigens onvermoeid ontzetting invloed logeren ontoegefelijk onraad ongetemd framboos oneerlijk folder samenvatten samengevat onbewogen verstuiven nimmer nascholing investeerder moeten gegevensstroom passen pas zodat interessant mededeling investering lot losbandig liefhebben levenswandel letterbeeld landstreek kut krullenkapsel kort korten komaf kledij vat kennisgeving oplossing instrument instrumenten immer toen humeur hechtenis handelswijk expanderen grenenhout opslag graad gladmaken sage gereedschap gemoedsstemming gelijkmoedig gedurig levensgenieter gebiedsdeel duiding echelon eeuwigdurend etnografie extreem buigen zielig doorzetten doorhalen

Recente duitse Woorden:

reflektieren suchen erinnern mitreißen rattern aufregen aufregend Ampel räumlich Bedeutung provuzieren pro plötzlich peinigen ordentlich vermitteln Botschaft Abschaum obskur aktiv notwendig niedergehen miterleben anbinden närrisch neppen nachziehen nachlässig modellieren mit merkwürdig meckern majorisieren mörderisch losziehen lauthals leeren liquid liebenswürdig leiden lügenhaft kurios kreuzen kotzen kontrollieren komplimentieren knapp klamm knutschen wohlhabend kleinmachen kleinbürgerlich Unterkunft kennzeichnen kassieren kalt käuflich jauchzen instruieren innovieren individuell übernachten anstrengend anstrengen importieren Aussicht identisch hochsteigen hissen hinuntersteigen hintergehen hinken hineinlaufen hinblicken hinabstossen hierherum heute hervorrufen herunterstossen herumtreiben herumirren heroisch herbeischaffen herausquellen heraufkommen herabsetzen heldenhaft hegen hartnäckig halten haarklein höflich grunzen großartig gründlich gleichschalten gleich gewissenhaft gewalttätig gestalten sagen Sagen geschlechtlich reißen gerissen gerade genehmigen mäßigen gemäßigt geizig fremd fugen gebräuchlich gefühllos freigeben fortschreiten fortgehen forcieren fließen Mitglied flüchten feuern festschnallen festhaken fehlerhaft famos fahrbar für exzentrisch existieren erzwingen erwägen ersinnen erreichen erobern ermuntern erledigen erklettern erhärten erforderlich erdichten entwischen entstehen entscheidend entgegenarbeiten entblößen emsig eitern einwandern einstecken einsetzbar einschiffen einsäumen einpassen einladen einheitlich eingehend einfallen einblenden eigenbrötlerisch echt durchschauen durchforschen durchbohren dressieren doch dick demonstrieren davor darbieten düpieren buchen brauchbar betreffen betroffen bewegen bezeichnen bitten UNTBR-TASTE blind betasten bestellen lauern Lauern beseitigen beschließen beschäftigen beschäftigt berechnen bemerken belehren verleiden bekommen beipflichten beherrschen begreifen begünstigen befahren bedienen baumeln