Recente nederlandse Woorden:

zaterdag ongeorganiseerd matras lief gillen gil vanaf operatie verkeren verkeer figuur huis huizen zomer overeenkomen grappig film filmen stappen stap avontuur uiterlijk toegankelijk horen hor collectebus vereisen fiets fietsen tegelijkertijd psychologisch diergeneeskunde inleven tijd ziekte zieken triviaal oppervlak onbelangrijk kokkel oplossing rijbewijs tip tippen overlevende kwetsen onderwerp onderwerpen weg beter wegen beteren ritme tekortkoming beslissen renoveren duizendste discussie tak voldoen takje opbrengst reis reizen rei rolstoel gezin hobby stro stad voordeel achterlaten synoniem obligatie aula elkaar tonen getoond achteraf aandeel apparaat verslaafd dubbel glas liggen over concluderen concluderend perspectief samenvatten samengevat van VAN krijgen sturen stuur omdat asceet verwijderen Verwijderen middag wel wellen bon berging ontvangen rendement interesse gestaag uitstellen beïnvloeden na n/a verschillen verkeersongeluk kleurrijk afspreken folkloristisch gerecht versieren paar paren verantwoordelijk verantwoordelijke spannend spannen slecht slechter gedeelte eindeloos file slechten plat vlechten vlecht handschoen vragen vraag geldig oplopen houtskool plicht plichten volgen volgend langzamerhand beker proberen aardig vluchten vlucht ongemakkelijk ca. CA allen alleen allee dat DAT kapot duin dagelijks herinneren dit stemband stembanden villa content zullen prijs prijzen leuk gracht zijn os aanbetaling denken allure sediment gevolgen onderscheiden onderscheid dichtbij paraplu voortvarend richting toelichten interview interviewen bevredigen bevredigend subsidie wat verhuizen voortvarendheid luchtrooster gevolg laat laatste vloer vloeren

Recente engelse Woorden:

nurse nursing conventional impose virtuoso consider considerable tangible survival acknowledge undo supply hype conjunction conservative consideration considerate debt debts mean surface mortgage novelty loan increase real abate abating contingency liberal decade inevitable widen widening arrange assemble ivy adorn file File famous utmost quiet exceed heal health countryside remain villa though memorabilia content Content utter utterly dosage stubborn whimsical artefact sediment summerhouse efficacy familiar requirement requirements renowned renown gable plausible diploma memory memories hence either clavicle indicate assembled nevertheless provide open opening bare still yet establish render genre warm obsolete baseline temperament deed comprise estimate estimates issue issues whole religion an screw germinate solution recipient stir stirring elusive link phobia additional regularity average deteriorate deterioration plan thorough tournament exempt aid residence appear accommodate perception bargain bet interest interested molar attitude call Call purchase called achieve achievement mosquitoe restore appraisal subtract cover weekend supplication depart peasants clientele ailment strike integrity late later tumble reinforce reinforcement remuneration remunerate scorch scorched cone transaction stealthy unobtrusive drift drifting montage ignite lizard expense plain adhere stain stained drainage tenant although leave readily vulnerable live boot monetary turkey Turkey feature bar discharge among adequate foster repudiate continuous assess displacement ass thunder thundering exemplify as AS vanguard stipulate