Recente nederlandse Woorden:

maart à A graag antoniem skiën aflevering voorkeur departement klein bokspringen springbok briefing overdracht gewond wonden barbaar winden prachtig broeikaseffect omgeving pasta pijl vergen afleiden afklimmen eisen eis vakantie hun Hun schoonmaker nacht denken terwijl tarief tekortkoming natuurlijk congruent stand ontwerpen ontwerp afhankelijk aanschouwen middeleeuwen belangrijk knop vooruitgang sinister afdoen afgedaan timmerman hotelkamer onstabiel krijgen kamer kamers maatschappelijk meubelmaker salon vrijwilligster dochter ster detail spontaan partij fluctueren fluctuerend resulteren eerder vergeten spoedig belastingadviseur ceder daarnaast merken merk hulp biologie intermediair veranderen gunstig sportschoen blijken blijk vorige vorig bleek bleken voorwenden neerzetten stewardess performance zullen riet fout fouten zuiveringsslib daaruit toepassing verdienen Picardië inzetten inzet accumulatie rechter leven kritiseren belonen wijzen wezen wees echt leerproces taal bijlage Bijlage samen moderaat versterken juli verbeteren instorten actueel willen kleur kleuren tekenen teken teek @-teken geboren laars wil pathologie gaan kleuter aanzetten onthouden of vermelden vertrekken opleveren medewerker franc quitte peuter peuteren pose formuleren gebeuren verontrusten verontrustend chauffeur rondom automatisch Automatisch dingen ding sterrenbeeld wet wetten weten topprestatie om range volgorde bestelling spreker toestaan toegestaan gym moeten raadplegen soort gemiddeld hierbij saai plaats plaatsen plaat Aries zaak broodnodig aanstampen verblijven gestalte gegevens aantal gegeven verjaardag indelen scheepvaart wanneer ander uitdrukking uitdrukkingen return sample verdwijnen

Recente engelse Woorden:

excess excessive joyous late latest propose represent abroad brief briefing tamper tampering envision realm injure injured toll-free good exist existing contempt their claim scrubber Hun habitat provoke tariff ravage ravaged persuade exert decadence evolvement ascent sinister cultivate cultivation elaborate secular leverage spend spending receive authority culminate rape raped sanctuary survey escalate payment balance Balance tone superficial confusion swathe sewerage afflictive instruct adjust pragmatic adjusting promise promising turmoil performance demand demanding gullible meal blameworthyness objective object conscientious instead remunerate cheerful state State godfather stake godmother current moderate settle demonstrable observer observers code coding court unbiased equal reputable bench judge embark clear arbitration file File unfortunate vex vexed assert rectify jeer jeering dismissal range genuine punish punishment unbridled ignorant contractor inadequate Aries radiant grant bylaw return returns sample stumble different chaff correct moor Moor saturate saturation auditor influence level troubleshooter retort janitor caretaker assume benefit imperious entrance dare daring tramp espouse summit precedence reciprocity ward washbasin mechanic insufficient perform mould exemplify locksmith loose lyric hubbub hinterland vigor settled kiln sap break breaking harm disruption recognition cling readily minor palate palatable ruin scribe fee destructive destruct hammer stockbroker trespass reckon indigenous desert eruption lead leash display ode weed unusual upset cane unemployed nicety