Recente nederlandse Woorden:

adjunct beogen overeenkomst vloeken vloek bouwen bouw burger burgers fiber overtuiging afdalen instructie verordenen compatibiliteit inbrengen inbreng bevel charmant opdracht kruidenthee aanbrengen helemaal voorbeeld jaar Zuid-Afrika bloeien bloei leergierig onderduiken sjoel uitspraak makelaar krijgen deelnemer Deelnemers gelegenheid gelegen accessoires accessoire inwoner bijhouden bevelen onder ondergaan uitdaging hypermodern stelen steel jengelen jengel republiek vuurwerk tafel tafelen onderwijs onderwijzen nering toelichting bevallen doeleinde fair doel doelen sport kunnen handig liefde bijvoorbeeld afwerken begroting natuurbescherming zodra onafhankelijk intensief betalen verder status augustus vriendelijk nicht oom plek beschaving gelijkmatig kozijn krachtig tante ervaren wandeling vertrekken vertrokken kracht bekennen schrijver à A winkel winkelen promenade staldeur planeconomie voldoen huis huizen bemiddelen gevolg autoriseren opheffen ophef telg bijvoeglijk naamwoord processor gaan kroost weghappen onmisbaar atletiek samenleving wetenschap kind vandaag Vandaag wat watten kinderen botsen danser zorgen zorg deskundig deskundige behagen markteconomie bediscussiëren vrij vrijen grafrede stroming systeem fris FRIS ziekte zieken uitspansel dus opinie democratie bewijzen nederig toepassen opladen regime poes totalitair individualisme component huwelijksaanzoek raadplegen saamhorigheid saamhorig armoede Nederlander knuffel speelgoed factor LIP deerlijk optellen wie verslaan kogellager overstappen overstap in invaren innen concurrentie landbouw lager bijna alvorens herhalen Herhalen domein behandelen schoolgebouw schoolgebouwen kapitalisme verkeren verkeerd communisme training afwachten continu kimono ervaring protocol klaslokaal weer

Recente engelse Woorden:

subsequent subsequently appeal furthermore rein poppy fib fiber ample outsourcing mule enhance insert party parties eccentricity cockle accurate accurately define prevalent humiliate chore distinction regular annihilation surface blunt bluntly domestic steel suppose vintage population conduct effort practice forge forging dispel bend imputation status pace amplify amplification pretty fair fairly quite kidney quick-witted commonplace disseminate interfere ubiquitous endure obtain annul processor hinder decrease annoy annoyed incompatible impatient flourish jeopardize season post-mortem exclaim eulogy flow intimate easy tendency streamlet administer administered adjective experiment access contemporary component whether construct factor suffer torture severe pitiful learn rectangular clog spite block Blocked notice comprehensive obey ambiguity recoil due reduce reduced kimono protocol eager or descent inducements namely compatible experience unravel gadget coincide sheer urge emphasize mutual mutually terminal increase increasing divert admire heroism reliability attract obvious inventor fortitude verb very adverb judge noun surge bounce bouncer devastate devastation screech screeching assessor assessors pun improve commemorate yield translate thrill talkative effective effectiveness reliable finally final refutation unambiguous impact fringe plot rush diagram latter dash advise advisable finalizer dart entrap however comprise generate like likable establish apply fatigue mild walk eruption attest vigorous unique differentiate show message link repeat repeated standstill linkage caprice junction insulation cuckoo bond