Recente nederlandse Woorden:

coupé coup creatie elkaar beheersing slechts opvoering Wow! aardig wijken wijk voorrang das doen kokosnoot vervolgens bestoken rondom automaat automaten boven dorstig dorst dor dorsen dorsten diversen badkamer laten verwarring lat enzovoort verwarren verwarrend verlichting verwelkomen poort vriendin champignon champignons Hawaï promovendi verloochenen verstandig inhouden volstaan inhoud Inhoud nu beseffen besef verstand uiting vervroegen raadsel reageerbuis koken kok niet nieten LED aanbieden bagage anders weer weren markt omvliegen weg wegen weegschaal toeter toeteren pijl schande overstijgen hobby initiatief schandelijk allebei einde vriend verschillende vriendje taal geleidelijk patiënt winkel winkelen hun Hun ijssalon etc als gewelddadig soms som stuwdam leren leer embargo gemeente gemeente- competentie vergevingsgezind vergevingsgezindheid band katholiek haastig prijs prijzen universiteit communicatiekanaal speling vestigingsplaats kaak kaken reserve ergernis gemeenschappelijk samen filiaal garde avontuurlijk kast stressbestendig reis reizen gezond zonnen recht afwijking dan wee geografie traag langzaam afwijken bon fluiten fluit betrouwbaar mortel twijfelen twijfel klinker medeklinker mooi provincie Provincie proberen reanimeren doelgericht onderzoek onderzoeken dus grappig lief werkgroep werkgroepen pauk sportief beperking meester die trom sociaal sentiment schromelijk waarderen mark karaktereigenschap karaktereigenschappen steunen steun iemand issue beperken beperkt receptief waarnemen duits Duits vermageren bedriegen hoofdstad leuteren exemplaar rooien keurslijf gaan volhouden atmosferisch niet meer reservewiel pincode serieus oftewel fulmineren laat

Recente engelse Woorden:

express expressive pioneering harass harassment aware buckle sewer confirm disruption deny reveal holiday holidays lead LED initiate initiative patient admit etc endeavour necessarily annoyance fact vigorous cast resourceful cattle potential innate think purposeful hence divergent mark issue heron crone framework frame-work derive atmospheric abattoir column definite definitely capture lever miss cage within dear Dear peasant instructor serve update choice terrestrial Newspaper aperture emerge choose filamentous rank ranking tempt tempting mislead misleading chestnut shield assume regulations faith relate nation nations garment exacerbate partnership behead awareness liability liabilities upheaval burden highly hut comfort comforting careless track abduction cubicle refurbish shrubbery hoop longitudinal enlarge enlargement advocate token bid benign curb sash vixen misconception orphanage orphanages destitute needy seduce assumption prosper batch indigent phoney valve probe witness desiccate navy sample sampling speckle speckled education educate compulsory pet whip sorcerer go gone tracksuit sudden pour pouring acquire paradigmatic vermin spout hide explore representative blade specialization sweetie gymnasium custom town-moat chain recess anyway part parting charm design Design destiny pantyhose passer-by pave paved circulation circulate severity endeavor state stated experience experienced both perceive obscure antiseptic ointment pariah audacity exterminate extermination hump gauze quirk paean disturb disturbing operate operating State necessary nasty cohabitation catty psychic hesitate customs