Recente nederlandse Woorden:

updaten bedragen ontwikkeling kermis vervallen eindgebruiker loskomen aanvullen zinken zink ontwikkelen ontwikkeld solliciteren onderbouwen onderbouw verstevigen afbreken stand-by uiteenzetting interest gastoevoer beperken beperkt afsluiten Afsluiten rolluik bijvoegen bijgevoegd oud oudste important ontlasting ooievaar verontschuldiging opleveren dichtbij noemen groot passen pas opvouwen uitkomen toestaan schooltas recht berekeningen sollicitatie duur toekennen Toestaan handelaar loonschaal plaatsvinden vermelden onzorgvuldig onbetrouwbaar karakteristiek lopen loop tablet berg bergen vensterbank dragen nauwelijks toekomstig platen aangifte kampvuur afzien zeilboot Marokko cijfer aanraden omdat reeds groet doorwerken journaalpost titulair verkeren verkeerd slecht slechten bad bidden lendenstuk ernstig drukker jargon brochure erg ondertussen spoed spoeden versie simulatie telefoon telefoontje computer hevig Computer fout belasten kledingzaak post posten POST inrichting thuis Thuis struikelen toekomst of afhandelen rijkdom protocol misschien paspoort identiteitsbewijs zien carte uniek eigenschap boekhouding bedriegen montage bedrogen verbetering weghalen continu continue verwijderen Verwijderen samenkomst skiër nog kennis stichter controle visite lood loods loodsen loten loot aanwezig aanwezigheid traktatie hartsvriendin achtervolgen onmiddellijk reden redenen antwoord antwoorden ontspannen penalty performance vernielen achter webpagina prestige ruggespraak suggestie binnenkort welkom seizoen dit investeren present hulp overal uitvoerig modern averechts ondernemer manier systeem nieuw technologie kwaliteit bewaking bewaken bekijken pittig werkgever snappen dagelijks stellen stel avontuur avonturen leeg verlaten opladen afgesloten openen open missie

Recente engelse Woorden:

fall remit checklist dwell develop standby whip markup dense supervisor supervisors aphasia ache victim confluence grope inaccurate soil characteristic regard plat caption intake squirm delivery shutter spill drive kindergarten bad severe tender brochure discharge integrate post POST proud request of protocol apron procurement reluctant protein apology prosperity velvet refrain loot dimension awkward turbid concern concerning preface penalty pride performance hearse prestige president presidents encourage present endorse livestock stumble emphasis cupboard preference lisp jarring gradual boisterous condolence hoax hoaxer troublemaker deceiver conduct compliance lament conclusive necessity cheat caller leverage plague plaintiff playroom pleasure plethora tone lexicon politics pomposity poppy popularity while kickoff density misuse arch justify justification province leisure leisurely composition range stall humanitarian dramatize provide waybill rural strenuous oatmeal smirk utility stamina stamen boundary sniffle glory mercy accept cooperate cooperation rejuvenate rejuvenation CV apprehend handout martyr cootie counterfeit covert search searching substantive rupture abide output indicate wintery because entice custom require linnen queue busy fart farts tattoo limit limits direct stage specific delay sequela compulsory denizen imagine grant nullify straw purpose gaffer old-timer broach heel heal flight panache tend alienate drift elliptical triplex go gone potential wallow desktop all administrative managerial leap leaping spine precipice pout abundance fertility hide calendar