Recente nederlandse Woorden:

tering kostenberekening hard harden aanrekenen want milieu milieu- belasten noemen genoemd eten daarnaast horeca rennen ren grootboekrekening krijgen schuld rondje herinnering verslechteren dan goud gouden de dus minder minderen passen passend zwaar allee dirigeren wel wellen uitlaten uitlaat missen mist trainen getraind aankijken eigendom Eigendom opsturen header uitstellen pit pitten vantevoren opwinden opwindend leren geleerd eeuw bouwen bouw daar aanhouden afrekenen team vermoorden artikel middelpunt jaar melden Melden veld hebben wegjagen traceren training uit uiten rechtsbuiten door gaan schilderen benaderen directie museum van tabel gebied gebieden het schilder schilders worden geruststellen omgeving sociaal belangrijk belangrijkste kamer kamers ziekte zieken zeer huurcontract sport gitaar smeken overbodig afschaffing ook begronden aantoonbaar supermarkt vrijgezel kunstwerk veroorzaken veroorzaakt je kunnen kan symbool waarschijnlijk spelen entree dorp dorpen leer afschaffen les lessen pompoen moeten bijvoorbeeld verwoesten verwoest doen uitspraak oké gebruiken gebruikt moe gebruik sfeer voorzorg zenuwachtig betweter bolster oneigenlijk inspraak verhuizen wereldtentoonstelling ingraveren omdat doodschieten doodgeschoten content tja condoleance schilderij schilderijen nuance veel velen vel noodzakelijk bekennen bekende overhandigen zondag overal toerist zien bekend afgelopen aflopen naar voorstellen voorstel komen kom wat hoi simuleren visie krimpen krimp VAN Team met betrokken betrekken vakantie range strandtent klaar klaren afstand radius RADIUS competentie vaardigheid vaardigheden indiaan

Recente engelse Woorden:

conduct conducting mist head header pit sample affect affected robust fastidious subpoena entry content Content especially change nuance pretend range radius RADIUS centralize diploma swift mean archetype withdrawal contract mandatory remuneration remunerate sky exhibition stick sticker honest dossier father regeneration enquiry poll pollen simplify band sort site outline agree agreement dip DIP over blanket daughter upset provide fare fares chubby tight through require requirement pension crayfish booze nevertheless appreciate appreciation summarize problem art havoc diverse meanness adapt leek precede tether review hatch sequestered promote converse trace ex exceed exceeding ready by aggregate aggregation furlough trap accelerate accelerated flexible busy weep disperse dispersed cord snip perpetrator naive forcible vice asset fat ware quit elucidate elucidation large largely stripe compromise urinate unwavering unparalleled hum humming establish unfailing loop refuse calm calmly pompous peaceful depart winner article chain note notable notice noticeable trustworthy silhouette sluggish snooty brave somebody specify bleed stand handsome trash steady blow blowing beautiful may store return returns mutual subsequent suppose supposed sweetheart sweethearts synchronic grate grated test testing besides snot thoughtless thoughtlessness tom throw gain track tracks tissue tongue narrow unconventional sheet shape shaky shade sell series annuity scorch sarcastic ruthless row-boat horrific road harvest reunion-dinner approach respect respectable