Recente nederlandse Woorden:

schildpad opkijken raar rare evenzeer reis reizen gerelateerd relateren rite land landen Åland Land courant vriendin arrangement ca. CA vrucht dat DAT verschillende pion zelfs reprise pakket bed oprichter kosten kost zomervakantie loonkosten vierkante meter vermoorden peer ondernemer over vouwwagen interesse zwart uitbreiden uitgebreid onze foto jaarverslag eindelijk e-mail E-mail krijgen krijg houden vakantie tap tappen willen oppervlakte boerenjongen namelijk saai jeugdig zo zo! natuurlijk! bijeenkomst radar verwachten beurs evalueren samentellen samengesteld festiviteit opwachten zijn mantel ophangen Ophangen meertalig sufficiënt aangezien aanzien aandelen matig matigen hakken gehakt handschrift gebruiken gebruik inbreuk verplaatsen dag vleeswaren winkel migreren oud wandeling oudste wandelingen afwijkingen verkopers vrij vrijen ham jongen jong plat gerecht overzicht Overzicht maart vluchten vlucht alledag barbecue barbecuen anderzijds je thuis Thuis boeien boeiend omgaan geboortedatum voorbij voelen hoofdzakelijk steeds zorgvuldig verjaardag winkelen terug onthouden diep Terug uitgangspunt bron rivier entiteit remmen rem hier afwerking rei kalender geven lachen lach façade data kan kans twijfelen twijfel bij glijbaan deel deels aanvaller dus druk drukken issue proficiat fair cadeau inspiratie spits spit spitsen Grieks cadeautje gedicht dichten vernemen smal recht evenveel uitstippelen typografie schrikken monitor straat bezienswaardigheid lijnzaad fa. jullie toeval toevallen schreeuwen schreeuw zij door halen hal liegen weed chip laten lat

Recente engelse Woorden:

severe rite relate related arrange arrangement citizenship consider heritage peer pee aperture disrupt establish pole charity complement ofcourse outcome fracture fractures adjust adjustment strike ginger assess compose composed sufficient degenerate degenerated contend content contents Contents apply emerge commodity commodities perambulator violate violation coroner conservation reduction deviations reductions queer compel tread diminish hubbub perceive take-off takeoff emanate disconnection over steed discern assessing real suspension entity considering weal importance fumble fumbling resident issue issues rally attempt attempting height dismiss captivate Messrs. door fever ointment conceive gear sore smear mendacious audacious doubt antibiotic antibiotics dislocation attendee aspirin must i.e. sweep Sweep bud budding throat advocate exhumation surface versatile discard yet scholar summon sovereignty necessity necessities ancestor ancestors affect distortion antiquity marmalade beg dissolution distinguish promote garbage interlocutor fervor administer thrive thriving erosion so therefore incline inclining host Host venture stunning stun venturing Ambient polarise bureau retardation bar barred schedule Schedule shun mind-set survey couch indistinct ensue sofa icon propose extend reserve disadvantage approve devastate devastating banner mute weaken weakened cheat cheated tariff indeed portion remote alteration stint support emphasis tenacious manage physician praise heat heated regulate regulation intuitive Indies mercury erode tacit fear praised vowel show lorry posh minority notice noticeable forsworn receive