Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor dun (Nederlands) in het Engels

dun:

dun bijvoeglijk naamwoord

 1. dun (geen vet op de botten hebbende; mager; schraal; iel; schriel)
  thin; skinny; meagre; puny; meager
  • thin bijvoeglijk naamwoord
  • skinny bijvoeglijk naamwoord
  • meagre bijvoeglijk naamwoord, Brits
  • puny bijvoeglijk naamwoord
  • meager bijvoeglijk naamwoord, Amerikaans
 2. dun (van geringe dichtheid; ijl)
  teneous; rarefied; rare
 3. dun (fijngebouwd; slank; tenger; fijn; rank)
  slender
  – being of delicate or slender build 1
  • slender bijvoeglijk naamwoord
   • she was slender as a willow shoot is slender1
  thin
  – of relatively small extent from one surface to the opposite or in cross section 1
  • thin bijvoeglijk naamwoord
   • thin wire1
   • a thin chiffon blouse1
   • a thin book1
   • a thin layer of paint1
  delicate; small-boned
  petite
  – very small 1
  • petite bijvoeglijk naamwoord
   • her petite figure1

Vertaal Matrix voor dun:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
thin decimeren; dunnen; minder talrijk maken
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
delicate dun; fijn; fijngebouwd; rank; slank; tenger breekbaar; broos; delicaat; fijn; fijn van smaak; fijne; fijngevoelig; fijnzinnig; fragiel; frèle; hachelijk; heerlijk van eten; iel; kritiek; kwetsbaar; lastig; lichtgebouwd; netelig; niet schikkend; penibel; precair; slank en smal; storend; teder; teer; teerbesnaard; teergevoelig; tenger; zwak
meager dun; geen vet op de botten hebbende; iel; mager; schraal; schriel armzalig; bar; deerniswekkend; ellendig; erbarmelijk; erg; rampzalig
meagre dun; geen vet op de botten hebbende; iel; mager; schraal; schriel armzalig; bar; deerniswekkend; ellendig; erbarmelijk; erg; rampzalig
petite dun; fijn; fijngebouwd; rank; slank; tenger elegant; gracieus; sierlijk
puny dun; geen vet op de botten hebbende; iel; mager; schraal; schriel
rare dun; ijl; van geringe dichtheid ongemeen; ongewoon; raar; schaars; uitzonderlijk; uitzonderlijke; uniek; zelden; zeldzaam
rarefied dun; ijl; van geringe dichtheid
skinny dun; geen vet op de botten hebbende; iel; mager; schraal; schriel benig; knokig; mager; scharminkelig; spichtig; sprieterig; tenger; vellerig
slender dun; fijn; fijngebouwd; rank; slank; tenger dun van gestalte; mager; rank; slank; spichtig; sprieterig; tenger
- mager
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
small-boned dun; fijn; fijngebouwd; rank; slank; tenger
teneous dun; ijl; van geringe dichtheid
thin dun; fijn; fijngebouwd; geen vet op de botten hebbende; iel; mager; rank; schraal; schriel; slank; tenger berooid; karig; mager; pover; schraal

Verwante woorden van "dun":


Synoniemen voor "dun":


Antoniemen van "dun":


Verwante definities voor "dun":

 1. heel vloeibaar2
  • wat is die soep dun!2
 2. met veel tussenruimte2
  • je haar wordt al erg dun, jongen!2
 3. met een kleine breedte of omvang2
  • zij heeft dunne vingers2

Wiktionary: dun

dun
adjective
 1. van geringe dikte
dun
adjective
 1. tall, slim
 2. slender
 3. not dense; meager
 4. -

Cross Translation:
FromToVia
dun thin dünn — von geringer Dicke
dun thin dünnwenig ausmachend, von geringem Ausmaß

DUN:

DUN

 1. DUN (Inbelnetwerk)
  the Dial-Up Networking; the DUN
  – A Windows CE-based application that enables remote users to connect to a network. 3

Vertaal Matrix voor DUN:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
DUN DUN; Inbelnetwerk
Dial-Up Networking DUN; Inbelnetwerk

dun vorm van dunnen:

dunnen werkwoord (dun, dunt, dunde, dunden, gedund)

 1. dunnen (minder talrijk maken; decimeren)
  to decimate; to thin; to thin out; make less numerous

Conjugations for dunnen:

o.t.t.
 1. dun
 2. dunt
 3. dunt
 4. dunnen
 5. dunnen
 6. dunnen
o.v.t.
 1. dunde
 2. dunde
 3. dunde
 4. dunden
 5. dunden
 6. dunden
v.t.t.
 1. ben gedund
 2. bent gedund
 3. is gedund
 4. zijn gedund
 5. zijn gedund
 6. zijn gedund
v.v.t.
 1. was gedund
 2. was gedund
 3. was gedund
 4. waren gedund
 5. waren gedund
 6. waren gedund
o.t.t.t.
 1. zal dunnen
 2. zult dunnen
 3. zal dunnen
 4. zullen dunnen
 5. zullen dunnen
 6. zullen dunnen
o.v.t.t.
 1. zou dunnen
 2. zou dunnen
 3. zou dunnen
 4. zouden dunnen
 5. zouden dunnen
 6. zouden dunnen
diversen
 1. dun!
 2. dunt!
 3. gedund
 4. dunnend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor dunnen:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
decimate decimeren; dunnen; minder talrijk maken uitdunnen; wegkappen
make less numerous decimeren; dunnen; minder talrijk maken
thin decimeren; dunnen; minder talrijk maken
thin out decimeren; dunnen; minder talrijk maken uitdunnen; wegkappen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
thin berooid; dun; fijn; fijngebouwd; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; mager; pover; rank; schraal; schriel; slank; tenger

Verwante vertalingen van dunEngels

Uitgebreide vertaling voor dun (Engels) in het Nederlands

dun:

to dun werkwoord (duns, dunned, dunning)

 1. to dun (call upon; summon; exhort)
  aanmanen; aanmanen tot een verplichting; sommeren; manen
 2. to dun (recall to memory; remind; remember)
  herinneren; in herinnering brengen; memoreren
  • herinneren werkwoord (herinner, herinnert, herinnerde, herinnerden, herinnerd)
  • in herinnering brengen werkwoord (breng in herinnering, brengt in herinnering, bracht in herinnering, brachten in herinnering, in herinnering gebracht)
  • memoreren werkwoord (memoreer, memoreert, memoreerde, memoreerden, gememoreerd)
 3. to dun (exhort)
  manen; iemand aansporen

Conjugations for dun:

present
 1. dun
 2. dun
 3. duns
 4. dun
 5. dun
 6. dun
simple past
 1. dunned
 2. dunned
 3. dunned
 4. dunned
 5. dunned
 6. dunned
present perfect
 1. have dunned
 2. have dunned
 3. has dunned
 4. have dunned
 5. have dunned
 6. have dunned
past continuous
 1. was dunning
 2. were dunning
 3. was dunning
 4. were dunning
 5. were dunning
 6. were dunning
future
 1. shall dun
 2. will dun
 3. will dun
 4. shall dun
 5. will dun
 6. will dun
continuous present
 1. am dunning
 2. are dunning
 3. is dunning
 4. are dunning
 5. are dunning
 6. are dunning
subjunctive
 1. be dunned
 2. be dunned
 3. be dunned
 4. be dunned
 5. be dunned
 6. be dunned
diverse
 1. dun!
 2. let's dun!
 3. dunned
 4. dunning
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

dun bijvoeglijk naamwoord

 1. dun
  grijs-bruin
 2. dun
  vaalbruin

Vertaal Matrix voor dun:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- fawn; grayish brown; greyish brown
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanmanen call upon; dun; exhort; summon
aanmanen tot een verplichting call upon; dun; exhort; summon
herinneren dun; recall to memory; remember; remind don't forget; make one think of; remember; remind; remind one of
iemand aansporen dun; exhort
in herinnering brengen dun; recall to memory; remember; remind
manen call upon; dun; exhort; summon admonish; blame; castigate; decry; denounce; exhort; rebuke; remind forcefully; remind strongly; reprimand; reprove; scarify; urge; warn
memoreren dun; recall to memory; remember; remind
sommeren call upon; dun; exhort; summon remind; send for; subpoena; summon
- bedevil; crucify; frustrate; rag; torment
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
grijs-bruin dun
vaalbruin dun

Verwante woorden van "dun":

 • dunner, dunnest

Synoniemen voor "dun":


Verwante definities voor "dun":

 1. of a dull greyish brown to brownish grey color1
  • the dun and dreary prairie1
 2. horse of a dull brownish grey color1
 3. a color or pigment varying around a light grey-brown color1
  • she wore dun1
 4. make a dun color1
 5. cure by salting1
  • dun codfish1
 6. persistently ask for overdue payment1
  • The grocer dunned his customers every day by telephone1
 7. treat cruelly1

Wiktionary: dun

dun
verb
 1. To ask for payment
adjective
 1. of a brownish grey colour

Cross Translation:
FromToVia
dun aanmaning; sommatie; betalingsherinnering Mahnung — bestimmte und eindeutige Aufforderung eines Gläubigers an einen Schuldner, eine ausstehende Forderung zu begleichen
dun aanmaning Zahlungserinnerung — bestimmte und eindeutige Aufforderung eines Gläubigers an einen Schuldner, eine geschuldete Leistung zu erbringen

DUN:

DUN [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the DUN (Dial-Up Networking)
  – A Windows CE-based application that enables remote users to connect to a network. 3

Vertaal Matrix voor DUN:

Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
DUN DUN; Dial-Up Networking
Inbelnetwerk DUN; Dial-Up Networking

Verwante definities voor "DUN":

 1. A Windows CE-based application that enables remote users to connect to a network.3