Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor terugnemen (Nederlands) in het Engels

terugnemen:

terugnemen werkwoord (neem terug, neemt terug, nam terug, namen terug, teruggenomen)

 1. terugnemen (herroepen; terugkomen op; intrekken)
  to revoke; to recall; to repeal; to reverse; to recant
  • revoke werkwoord (revokes, revoked, revoking)
  • recall werkwoord (recalls, recalled, recalling)
  • repeal werkwoord (repeals, repealed, repealing)
  • reverse werkwoord (reverses, reversed, reversing)
  • recant werkwoord (recants, recanted, recanting)

Conjugations for terugnemen:

o.t.t.
 1. neem terug
 2. neemt terug
 3. neemt terug
 4. nemen terug
 5. nemen terug
 6. nemen terug
o.v.t.
 1. nam terug
 2. nam terug
 3. nam terug
 4. namen terug
 5. namen terug
 6. namen terug
v.t.t.
 1. heb teruggenomen
 2. hebt teruggenomen
 3. heeft teruggenomen
 4. hebben teruggenomen
 5. hebben teruggenomen
 6. hebben teruggenomen
v.v.t.
 1. had teruggenomen
 2. had teruggenomen
 3. had teruggenomen
 4. hadden teruggenomen
 5. hadden teruggenomen
 6. hadden teruggenomen
o.t.t.t.
 1. zal terugnemen
 2. zult terugnemen
 3. zal terugnemen
 4. zullen terugnemen
 5. zullen terugnemen
 6. zullen terugnemen
o.v.t.t.
 1. zou terugnemen
 2. zou terugnemen
 3. zou terugnemen
 4. zouden terugnemen
 5. zouden terugnemen
 6. zouden terugnemen
en verder
 1. ben teruggenomen
 2. bent teruggenomen
 3. is teruggenomen
 4. zijn teruggenomen
 5. zijn teruggenomen
 6. zijn teruggenomen
diversen
 1. neem terug!
 2. neemt terug!
 3. teruggenomen
 4. terugnemend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

terugnemen [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. terugnemen (herroepen; opheffen; intrekken)
  the withdrawal; the revoking; the lifting

Vertaal Matrix voor terugnemen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
lifting herroepen; intrekken; opheffen; terugnemen lanceren; lancering; tewaterlating
recall rappelleren; terugroep; terugroepen; terugroeping
repeal herroeping; intrekking; terugneming
reverse achterkant; achterzijde; ellende; keerzijde; malheur; moeilijkheden; omgekeerde; ommezijde; onaangename zijde; ongeluk; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; rugzijde; tegendeel; tegenovergestelde; tegenslag; tegenspoed; terugslag; terugslagen
revoke veronachtzaming; verwaarlozing
revoking herroepen; intrekken; opheffen; terugnemen
withdrawal herroepen; intrekken; opheffen; terugnemen herroeping; intrekking; onttrekken; onttrekking; terugneming; terugtreding
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
recall herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen herroepen; intrekken; terughalen; terugkomen op; terugroepen; zijn woorden terugnemen
recant herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen bedwingen; beteugelen; herroepen; in bedwang houden; intrekken; onderdrukken; terughouden; terugkomen op; zijn woorden terugnemen
repeal herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen herroepen; intrekken; terugkomen op; zijn woorden terugnemen
reverse herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen converteren; herroepen; iets omdraaien; intrekken; omkeren; omzetten; terugkomen op; verwisselen; zijn woorden terugnemen
revoke herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen bedwingen; beteugelen; herroepen; in bedwang houden; intrekken; onderdrukken; terughouden; terugkomen op; terugroepen; zijn woorden terugnemen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
reverse achteren; achteruit; achterwaarts; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug

Wiktionary: terugnemen

terugnemen
verb
 1. een voorwerp opnieuw in bezit terugontvangen
 2. zich excuseren voor een gedane uitspraak
terugnemen
verb
 1. to relinquish a claim to property
 2. take back
noun
 1. take back

Cross Translation:
FromToVia
terugnemen repeal; annul; nullify; rescind; abrogate; void abroger — Rendre nul. principalement en parlant de lois, de coutumes
terugnemen abolish; annul; cancel; drop; lift; negate; nullify; repeal; rescind; void; abrogate; abate annulerrendre nul.
terugnemen reprint; pull back; take back; withdraw; retrieve; pull; draw back retirertirer à nouveau.
terugnemen get rid of; abolish; delete; annul; nullify supprimer — Traductions à trier suivant le sens

Verwante vertalingen van terugnemen