Overzicht
Nederlands naar Frans:   Meer gegevens...
  1. invalshoek:
  2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor invalshoek (Nederlands) in het Frans

invalshoek:

invalshoek [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

  1. de invalshoek (benaderingswijze; benadering; optiek)
    l'approche; le point de vue; l'optique; l'angle; la manière d'aborder
  2. de invalshoek (gezichtspunt; standpunt; zienswijs; )
    le point de vue; la perspective; l'instant; la question; l'angle; le problème; le moment; le différend; le cas; l'optique

Vertaal Matrix voor invalshoek:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
angle benadering; benaderingswijze; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; optiek; perspectief; standpunt; zienswijs aspect; facet; hoek; opzicht
approche benadering; benaderingswijze; invalshoek; optiek aanpak; arbeidsmethodiek; in aantocht; methode; naderen; nadering; op komen zetten; opmars; procédé; tegemoetkomen; voortgang; werkmethode; werkwijze
cas gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs aangelegenheid; affaire; casus; deining; geval; incident; issue; kwestie; kwesties; naamval; ophef; probleem; problematiek; problemen; punt; vraagstuk; zaak; zaakje
différend gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs botsing; conflict; debat; dispuut; geschil; issue; kwestie; meningsverschil; onenigheid; punt; redestrijd; redetwist; ruzie; twist; twistgesprek; woordenstrijd; woordenwisseling
instant gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs minuut; minuutje; moment; ogenblik; oogwenk; seconde; tel; tijdstip; wip
manière d'aborder benadering; benaderingswijze; invalshoek; optiek
moment gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs minuut; minuutje; moment; ogenblik; oogwenk; poosje; seconde; tel; tijdje; tijdstip; wip
optique benadering; benaderingswijze; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; optiek; perspectief; standpunt; zienswijs aspect; bewering; denkbeeld; facet; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; kans; kijk; kijkkast; lezing; mening; oordeel; opinie; optica; opvatting; opzicht; perspectief; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toekomst; visie; vooruitzicht; zienswijze
perspective gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs afwachting; denkbeeld; doorzicht; gezichtspunt; hoop; idee; interpretatie; inzicht; kans; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; panorama; perspectief; standpunt; toekomst; vergezicht; verreikend uitzicht; verwachting; visie; vooruitzicht; zienswijze
point de vue benadering; benaderingswijze; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; optiek; perspectief; standpunt; zienswijs aspect; begrip; benul; beschouwing; bewering; denkbeeld; facet; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; kans; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opvatting; opzicht; perspectief; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toekomst; uitzichtpunt; visie; vooruitzicht; zienswijze
problème gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs aangelegenheid; affaire; complicatie; geval; ingewikkeldheid; interpellatie; issue; kwestie; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; probleemgeval; probleemstelling; punt; stelling; verhandeling; vraag; vraagstelling; vraagstuk; werkstuk; zaak; zwaarte
question gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs aangelegenheid; affaire; casus; geval; ingewikkeldheid; interpellatie; issue; kwestie; kwesties; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; probleemstelling; problematiek; problemen; punt; stelling; verhandeling; vraag; vraagstelling; vraagstuk; werkstuk; zaak; zwaarte
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
optique optisch

Verwante woorden van "invalshoek":

  • invalshoeken

Wiktionary: invalshoek


Cross Translation:
FromToVia
invalshoek point de vue angle — viewpoint