Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor verkorten in het Nederlands

verkorten:

verkorten werkwoord (verkort, verkortte, verkortten, verkort)

 1. verkorten
  verkorten; inkorten; korter maken
  • verkorten werkwoord (verkort, verkortte, verkortten, verkort)
  • inkorten werkwoord (kort in, kortte in, kortten in, ingekort)
  • korter maken werkwoord
 2. verkorten
  verminderen; reduceren; afnemen; beperken; verlagen; inperken; verkorten; minder worden; krimpen; inkrimpen; slinken; minderen
  • verminderen werkwoord (verminder, vermindert, verminderde, verminderden, verminderd)
  • reduceren werkwoord (reduceer, reduceert, reduceerde, reduceerden, gereduceerd)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • beperken werkwoord (beperk, beperkt, beperkte, beperkten, beperkt)
  • verlagen werkwoord (verlaag, verlaagt, verlaagde, verlaagden, verlaagd)
  • inperken werkwoord (perk in, perkt in, perkte in, perkten in, ingeperkt)
  • verkorten werkwoord (verkort, verkortte, verkortten, verkort)
  • minder worden werkwoord (word minder, wordt minder, werd minder, werden minder, minder geworden)
  • krimpen werkwoord (krimp, krimpt, kromp, krompen, gekrompen)
  • inkrimpen werkwoord (krimp in, krimpt in, kromp in, krompen in, ingekrompen)
  • slinken werkwoord (slink, slinkt, slonk, slonken, geslonken)
  • minderen werkwoord (minder, mindert, minderde, minderden, geminderd)

Conjugations for verkorten:

o.t.t.
 1. verkort
 2. verkort
 3. verkort
 4. verkorten
 5. verkorten
 6. verkorten
o.v.t.
 1. verkortte
 2. verkortte
 3. verkortte
 4. verkortten
 5. verkortten
 6. verkortten
v.t.t.
 1. heb verkort
 2. hebt verkort
 3. heeft verkort
 4. hebben verkort
 5. hebben verkort
 6. hebben verkort
v.v.t.
 1. had verkort
 2. had verkort
 3. had verkort
 4. hadden verkort
 5. hadden verkort
 6. hadden verkort
o.t.t.t.
 1. zal verkorten
 2. zult verkorten
 3. zal verkorten
 4. zullen verkorten
 5. zullen verkorten
 6. zullen verkorten
o.v.t.t.
 1. zou verkorten
 2. zou verkorten
 3. zou verkorten
 4. zouden verkorten
 5. zouden verkorten
 6. zouden verkorten
diversen
 1. verkort!
 2. verkort!
 3. verkort
 4. verkortend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

verkorten [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. verkorten
  inkorten; verkorten; bekorten; korter maken