Overzicht
Nederlands naar Zweeds:   Meer gegevens...
 1. mening:
 2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor mening (Nederlands) in het Zweeds

mening:

mening [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de mening (opinie; overtuiging)
  åsikt; uppfattning; mening
 2. de mening (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  tankesätt
 3. de mening (visie; opvatting; zienswijze; )
  idé; inblick; vision
  • idé [-en] zelfstandig naamwoord
  • inblick [-en] zelfstandig naamwoord
  • vision [-en] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor mening:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
idé denkbeeld; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze begrip; benul; besef; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling; notie
inblick denkbeeld; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze
mening mening; opinie; overtuiging bedoeling; beduidenis; beduiding; belang; betekenis; denkbeeld; doel; dunk; gedachte; gewichtigheid; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; import; inhoud; intentie; invalshoek; invoer; meningsuiting; mentale voorstelling; moedwil; nut; oogpunt; oordeel; perspectief; standpunt; voornemen; zienswijs; zin
tankesätt denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bewustzijn; brein; denkrichting; denktrant; denkwijze; gedachtewereld; ideeënwereld; inzicht; manier van denken; rede; verstand
uppfattning mening; opinie; overtuiging gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; sjoege; standpunt; zienswijs
vision denkbeeld; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze visioen
åsikt mening; opinie; overtuiging begrip; benul; denkbeeld; gedachte; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; invalshoek; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; overtuiging; perspectief; standpunt; vaststaande mening; zienswijs
- oordeel; opvatting; standpunt

Verwante woorden van "mening":

 • meningen

Synoniemen voor "mening":


Verwante definities voor "mening":

 1. wat je ervan vindt1
  • hij heeft geen mening over dat schilderij1

Wiktionary: mening


Cross Translation:
FromToVia
mening mening; åsikt Meinung — die persönliche Bewertung einer Sache oder Person, auch die Bewertung durch eine Gruppe
mening åsikt; mening Meinung — der selbst gebildete Standpunkt eines Menschen
mening position PositionMeinung
mening mening; uppfattning; omdöme; tycke; åsikt opinion — thought a person has formed about a topic
mening mening; uppfattning; omdöme; tycke; åsikt; råd avis — Ce que l’on penser et aussi ce que l’on en dit, opinion.
mening hypotes hypothèse — didactique|fr supposition que l’on fait sans se demander si elle est vraie ou faux, mais seulement pour en tirer des conséquences à vérifier.
mening mening; uppfattning; omdöme; tycke; åsikt opinionavis de celui qui opiner sur quelque affaire mise en délibération.

Verwante vertalingen van mening