Zweeds

Uitgebreide vertaling voor samla (Zweeds) in het Duits

samla:

samla werkwoord (samlar, samlade, samlat)

 1. samla
  sammeln; versammeln; bündeln; zusammensuchen; häufen; zusammentragen
  • sammeln werkwoord (sammele, sammelst, sammelt, sammelte, sammeltet, gesammelt)
  • versammeln werkwoord (versammele, versammelst, versammelt, versammelte, versammeltet, versammelt)
  • bündeln werkwoord (bündele, bündelst, bündelt, bündelte, bündeltet, gebündelt)
  • zusammensuchen werkwoord (suche zusammen, suchst zusammen, sucht zusammen, suchte zusammen, suchtet zusammen, zusammengesucht)
  • häufen werkwoord (häufe, häufst, häuft, häufte, häuftet, gehäuft)
  • zusammentragen werkwoord (trage zusammen, trägst zusammen, trägt zusammen, trug zusammen, trugt zusammen, zusammengetragen)
 2. samla
  versammeln; sammeln; scharen; ansammeln
  • versammeln werkwoord (versammele, versammelst, versammelt, versammelte, versammeltet, versammelt)
  • sammeln werkwoord (sammele, sammelst, sammelt, sammelte, sammeltet, gesammelt)
  • scharen werkwoord (schare, schärst, schärt, scharte, schartet, geschart)
  • ansammeln werkwoord (sammele an, sammelst an, sammelt an, sammelte an, sammeltet an, angesammelt)
 3. samla
  dazukommen
  • dazukommen werkwoord (komme dazu, kommst dazu, kommt dazu, kam dazu, kamt dazu, dazugekommen)
 4. samla (hämta upp)
  abholen; aufpicken; holen; einsammeln
  • abholen werkwoord (hole ab, holst ab, holt ab, holte ab, holtet ab, abgeholt)
  • aufpicken werkwoord (picke auf, pickst auf, pickt auf, pickte auf, picktet auf, aufgepickt)
  • holen werkwoord (hole, holst, holt, holte, holtet, geholt)
  • einsammeln werkwoord (sammele ein, sammelst ein, sammelt ein, sammelte ein, sammeltet ein, eingesammelt)
 5. samla (kalla ihop)
  aufrufen; einberufen; zusammenrufen
  • aufrufen werkwoord (rufe auf, rufst auf, ruft auf, rief auf, rieft auf, aufgerufen)
  • einberufen werkwoord (berufe ein, berufst ein, beruft ein, berufte ein, beruftet ein, einberuft)
  • zusammenrufen werkwoord (rufe zusammen, rufst zusammen, ruf zusammen, rief zusammen, rieft zusammen, zusammengerufen)
 6. samla (få ihop; samla in)
  entnehmen; aufholen; abnehmen; fortnehmen; wegnehmen; wegholen; entfernen; abräumen
  • entnehmen werkwoord (entnehme, entnimmst, entnimmt, entnahm, entnahmt, entnommen)
  • aufholen werkwoord (hole auf, holst auf, holt auf, holte auf, holtet auf, aufgeholt)
  • abnehmen werkwoord (nehme ab, nimmst ab, nimmt ab, nahm ab, nahmt ab, abgenommen)
  • fortnehmen werkwoord (nehme fort, nimmst fort, nimmt fort, nahm fort, nahmt fort, fortgenommen)
  • wegnehmen werkwoord (nehme weg, nimmst weg, nimmt weg, nahm weg, nahmt weg, weggenommen)
  • wegholen werkwoord (hole weg, holst weg, holt weg, holte weg, holtet weg, weggeholt)
  • entfernen werkwoord (entferne, entfernst, entfernt, entfernte, entferntet, entfernt)
  • abräumen werkwoord (räume ab, räumst ab, räumt ab, räumte ab, räumtet ab, abgeräumt)
 7. samla (samla ihop; packa)
  versammeln; sammeln; ansammeln
  • versammeln werkwoord (versammele, versammelst, versammelt, versammelte, versammeltet, versammelt)
  • sammeln werkwoord (sammele, sammelst, sammelt, sammelte, sammeltet, gesammelt)
  • ansammeln werkwoord (sammele an, sammelst an, sammelt an, sammelte an, sammeltet an, angesammelt)
 8. samla (hopa)
  kumulieren; anhäufen
  • kumulieren werkwoord (kumuliere, kumulierst, kumuliert, kumulierte, kumuliertet, kumuliert)
  • anhäufen werkwoord (häufe an, häufst an, häuft an, häufte an, häuftet an, angehäuft)
 9. samla (lägga ihop)
  einsammeln; versammeln; sammeln; bündeln; zusammentragen
  • einsammeln werkwoord (sammele ein, sammelst ein, sammelt ein, sammelte ein, sammeltet ein, eingesammelt)
  • versammeln werkwoord (versammele, versammelst, versammelt, versammelte, versammeltet, versammelt)
  • sammeln werkwoord (sammele, sammelst, sammelt, sammelte, sammeltet, gesammelt)
  • bündeln werkwoord (bündele, bündelst, bündelt, bündelte, bündeltet, gebündelt)
  • zusammentragen werkwoord (trage zusammen, trägst zusammen, trägt zusammen, trug zusammen, trugt zusammen, zusammengetragen)
 10. samla (samla ihop; förena)
  konzentrieren; zusammenbringen; bei einander bringen
  • konzentrieren werkwoord (konzentriere, konzentrierst, konzentriert, konzentrierte, konzentriertet, konzentriert)
  • zusammenbringen werkwoord (bringe zusammen, bringst zusammen, bringt zusammen, barchte zusammen, brachtet zusammen, zusammengebracht)
 11. samla (hopleta)
  zusammenraffen; zusammenscharren
  • zusammenraffen werkwoord (raffe zusammen, raffst zusammen, rafft zusammen, raffte zusammen, rafftet zusammen, zusammengerafft)
  • zusammenscharren werkwoord (scharre zusammen, scharrst zusammen, scharrt zusammen, scharrte zusammen, scharrtet zusammen, zusammengescharrt)
 12. samla (församla; sammankalla; samla ihop; ansamla; dra samman)
 13. samla (plocka ihop; insamla; församla; hopsamla)
  pflücken; einsammeln; lesen; einholen; ernten; auflesen
  • pflücken werkwoord (pflücke, pflückst, pflückt, pflückte, pflücktet, gepflückt)
  • einsammeln werkwoord (sammele ein, sammelst ein, sammelt ein, sammelte ein, sammeltet ein, eingesammelt)
  • lesen werkwoord (lese, liest, las, last, gelesen)
  • einholen werkwoord (hole ein, holst ein, holt ein, holte ein, holtet ein, eingeholt)
  • ernten werkwoord (ernte, erntest, erntet, erntete, erntetet, geernt)
  • auflesen werkwoord (lese auf, liest auf, lies auf, las auf, last auf, aufgelesen)

Conjugations for samla:

presens
 1. samlar
 2. samlar
 3. samlar
 4. samlar
 5. samlar
 6. samlar
imperfekt
 1. samlade
 2. samlade
 3. samlade
 4. samlade
 5. samlade
 6. samlade
framtid 1
 1. kommer att samla
 2. kommer att samla
 3. kommer att samla
 4. kommer att samla
 5. kommer att samla
 6. kommer att samla
framtid 2
 1. skall samla
 2. skall samla
 3. skall samla
 4. skall samla
 5. skall samla
 6. skall samla
conditional
 1. skulle samla
 2. skulle samla
 3. skulle samla
 4. skulle samla
 5. skulle samla
 6. skulle samla
perfekt particip
 1. har samlat
 2. har samlat
 3. har samlat
 4. har samlat
 5. har samlat
 6. har samlat
imperfekt particip
 1. hade samlat
 2. hade samlat
 3. hade samlat
 4. hade samlat
 5. hade samlat
 6. hade samlat
blandad
 1. samla!
 2. samla!
 3. samlad
 4. samlande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor samla:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abholen hämta upp; samla andas in; plocka upp något; sniffa in; snorta
abnehmen få ihop; samla; samla in avtappa; beröva; bilda linje; bli mindre; degenerera; duka av; framfalla; frånta; krympa; linjera; minska i vikt; misslyckas; ordna i linje; prolapsa; råna; ställa till; ta av; tappa; tappa av; trassla
abräumen få ihop; samla; samla in duka av; rena; rengöra; rensa; rensa bort; röja undan; röja upp
anhäufen hopa; samla anhopa; höja; resa; samla ihop; samla på hög; stapla; upphöja
ansammeln packa; samla; samla ihop anhopa; banka; göra en insättning; plocka upp; samla ihop; samla in; samla på hög; snappa upp; sätta in pengar på banken
aufholen få ihop; samla; samla in dra upp; häva upp; lyfta; lyfta upp; plocka upp något
auflesen församla; hopsamla; insamla; plocka ihop; samla plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp
aufpicken hämta upp; samla göra hål i; picka; sticka; sticka med vasst föremål
aufrufen kalla ihop; samla anropa; anropa funktion; delge en stämning; instämma; kalla inför rätta; kalla samman; pipa; påminna; skicka efter
bei einander bringen förena; samla; samla ihop
bündeln lägga ihop; samla lägga ihop
dazukommen samla komma till saken
einberufen kalla ihop; samla delge en stämning; instämma; kalla inför rätta; kalla samman; påminna; rekrytera; skicka efter
einholen församla; hopsamla; insamla; plocka ihop; samla andas in; bekomma; dra in; hinna ikapp; inandas; inbringa; inhalera; komma förbi; komma ifatt med; titta in; vinna
einsammeln församla; hopsamla; hämta upp; insamla; lägga ihop; plocka ihop; samla göra en kollektion; samla ihop pengar
entfernen få ihop; samla; samla in avlägsna; demontera; evakuera; förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort; montera ner; plocka isär; ta bort; ta isär; utrymma; uttömma
entnehmen få ihop; samla; samla in avfatta; beröva; deducera; dra upp; draga; duka av; erhålla; frånta; förebrå; hämma; härleda; inhösta; klandra; plocka; råna; ta av; utarbeta; vanära; vinna
ernten församla; hopsamla; insamla; plocka ihop; samla plocka; skörda
fortnehmen få ihop; samla; samla in avta; beröva; blekna; frånta; förgå; krympa; minska; råna; ta av
holen hämta upp; samla dela ut; distribuera; draga; erhålla; ; förtjäna; hämma; hämta något; inhösta; plocka upp något; ta; vinna
häufen samla skryta; skrävla; stapla; överdriva
konzentrieren förena; samla; samla ihop
kumulieren hopa; samla
lesen församla; hopsamla; insamla; plocka ihop; samla forska; läsa; läsa tillsammans; studera
pflücken församla; hopsamla; insamla; plocka ihop; samla plocka
sammeln lägga ihop; packa; samla; samla ihop anhopa; banka; göra en insättning; göra en kollektion; lägga till; reda upp; reda ut; samla ihop; samla ihop pengar; samla på hög; samlas; sätta in pengar på banken; träffas samman
scharen samla banka; göra en insättning; ordna; rada upp; ställa på rad; sätta in pengar på banken
sich ansammeln ansamla; dra samman; församla; samla; samla ihop; sammankalla
sich zusammenrotten ansamla; dra samman; församla; samla; samla ihop; sammankalla
versammeln lägga ihop; packa; samla; samla ihop banka; göra en insättning; komma samman; mötas; ordna; plocka upp; rada upp; samla ihop; samla in; samlas; snappa upp; ställa på rad; sätta in pengar på banken
wegholen få ihop; samla; samla in beröva; frånta; råna; ta av
wegnehmen få ihop; samla; samla in avta; beröva; blekna; demontera; frånta; förgå; krympa; minska; montera ner; plocka isär; råna; stjäla; ta av; ta isär
zusammenbringen förena; samla; samla ihop addera; kombinera; mixa; samlas; sätta ihop; träffas samman
zusammenraffen hopleta; samla skrapa ihop; skrapa samman
zusammenrufen kalla ihop; samla ropa samman
zusammenscharren hopleta; samla skrapa ihop; skrapa samman
zusammensuchen samla
zusammentragen lägga ihop; samla bära ihop; föra tillsamman; plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
einberufen åberopad

Synoniemen voor "samla":


Wiktionary: samla

samla
 1. (transitiv), Landwirtschaft: Dinge auswählen, um sie danach aufzusammeln und zusammenzutragen
verb
 1. österreichisch (auch): pflücken, sammeln

Cross Translation:
FromToVia
samla versammeln; sammeln collect — to gather together
samla anhäufen; sammeln collect — to accumulate items for a hobby
samla Sammeln; Sammlung; Einsammlung; Abholung collection — activity of collecting
samla sammeln; versammeln gather — to bring together; to collect
samla akkumulieren; anhäufen; ansammeln; aufhäufen; speichern; aufspeichern; stauen; aufstauen; auflaufen lassen accumuler — Accumuler
samla anhäufen amasseraccumuler, réunir en masse.
samla sammeln; einsammeln collectionner — Réunir en collections.
samla aufstapeln; häufen; horten; anhäufen; aufhäufen; ansammeln entassermettre en tas.
samla mitnehmen; sammeln; einsammeln; scharen; zusammenscharen; gruppieren; zusammenfassen; aufstapeln; häufen; horten; anhäufen; aufhäufen; ansammeln rassemblerassembler de nouveau des personnes, des bêtes ou des choses qui disperser.
samla annehmen; akzeptieren; entgegennehmen; im Empfang nehmen; aufnehmen; auf sich nehmen; sich gefallen lassen; hinnehmen; eingehen auf; einwilligen in; einernten; schneiden; sammeln; einsammeln recueillir — (vieilli) rassembler les fruits d’une terre, en faire la récolte ; on dit plutôt « récolter ».

Verwante vertalingen van samla