Zweeds

Uitgebreide vertaling voor skydda (Zweeds) in het Engels

skydda:

skydda werkwoord (skyddar, skyddade, skyddat)

 1. skydda (täcka)
  to protect; to cover; to fence off; to fence in; to lock up
  • protect werkwoord (protects, protected, protecting)
  • cover werkwoord (covers, covered, covering)
  • fence off werkwoord (fences off, fenced off, fencing off)
  • fence in werkwoord (fences in, fenced in, fencing in)
  • lock up werkwoord (locks up, locked up, locking up)
 2. skydda (vakta; beskydda)
  to protect; to guard; to herd; to safeguard; to watch over; to shield
  • protect werkwoord (protects, protected, protecting)
  • guard werkwoord (guards, guarded, guarding)
  • herd werkwoord (herds, herded, herding)
  • safeguard werkwoord (safeguards, safeguarded, safeguarding)
  • watch over werkwoord (watches over, watched over, watching over)
  • shield werkwoord (shields, shielded, shielding)
 3. skydda (beskydda; vakta)
  to protect; to guard; to shield
  • protect werkwoord (protects, protected, protecting)
  • guard werkwoord (guards, guarded, guarding)
  • shield werkwoord (shields, shielded, shielding)
 4. skydda (bevara; vakta)
  to preserve; to protect; to shield; to guard; to save
  • preserve werkwoord (preserves, preserved, preserving)
  • protect werkwoord (protects, protected, protecting)
  • shield werkwoord (shields, shielded, shielding)
  • guard werkwoord (guards, guarded, guarding)
  • save werkwoord (saves, saved, saving)
 5. skydda (ge tillflykt; gömma)
  to shelter; refuge; to hide
  • shelter werkwoord (shelters, sheltered, sheltering)
  • refuge werkwoord
  • hide werkwoord (hides, hid, hiding)
 6. skydda
  to protect
  – To configure settings to restrict access to or permissions for a file or specific elements within a file. 1
  • protect werkwoord (protects, protected, protecting)
 7. skydda
  to protect
  – To safeguard a resource from attack or loss. 1
  • protect werkwoord (protects, protected, protecting)

Conjugations for skydda:

presens
 1. skyddar
 2. skyddar
 3. skyddar
 4. skyddar
 5. skyddar
 6. skyddar
imperfekt
 1. skyddade
 2. skyddade
 3. skyddade
 4. skyddade
 5. skyddade
 6. skyddade
framtid 1
 1. kommer att skydda
 2. kommer att skydda
 3. kommer att skydda
 4. kommer att skydda
 5. kommer att skydda
 6. kommer att skydda
framtid 2
 1. skall skydda
 2. skall skydda
 3. skall skydda
 4. skall skydda
 5. skall skydda
 6. skall skydda
conditional
 1. skulle skydda
 2. skulle skydda
 3. skulle skydda
 4. skulle skydda
 5. skulle skydda
 6. skulle skydda
perfekt particip
 1. har skyddat
 2. har skyddat
 3. har skyddat
 4. har skyddat
 5. har skyddat
 6. har skyddat
imperfekt particip
 1. hade skyddat
 2. hade skyddat
 3. hade skyddat
 4. hade skyddat
 5. hade skyddat
 6. hade skyddat
blandad
 1. skydda!
 2. skydda!
 3. skyddad
 4. skyddande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor skydda:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cover betäckning; bokomslag; emballage; förpackning; hölje; inbindning; kuvert; lock; omslag; omslag av en platta; penfodral; skal; skydd; sängöverkast; täckande; täcke; täcke 6-tak; överkast; övertäckning
fence in stängsel
fence off stängsel
guard att vara uppmärksam; banskjutare; bevakning; få sällskap utav; hålla vakten; någon som är alert; portier; skydd; vakt; vaktmästare; vaktpost; väktare
herd bunt; flock; grupp; gäng; hord; massa
hide skinn
preserve konserv; konserverad mat; marmelad; sylt
refuge asyl; fristad; gömme; gömmplats; gömställe; refug; skydd; skyddat ställe; tillflykt; tillflyktsort
safeguard fri lejd; körkort; lejdbrev; passerbrev; skydd
shelter asyl; bostad; fristad; gömme; gömmplats; gömställe; husrum; inackordering; inkvartering; kvarter; logi; skydd; skyddat ställe; skyddsplats; skyddställe; tak över huvudet; tillflykt; tillflyktsort; vakthus
shield skyddshuva
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cover skydda; täcka bekläda; berätta; besegla; beskriva; betäcka; bilda tak över; dölja; förklara; förse med tak; ; hölja; inkapsla; innesluta; isolera; kamouflera; klä; promenera; rapportera; skildra; skyla; täcka; täcka över; välva; återberätta; övertäcka
fence in skydda; täcka avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; inhägna; markera; stängsla in; utstaka
fence off skydda; täcka avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; inhägna; markera; plombera; plugga igen; stoppa igen; stängsla in; tamponera; utstaka
guard beskydda; bevara; skydda; vakta alarmera; beskåda; bevaka; förse med alarmsystem; hålla vakt över; se till; slå vakt om; vakta; vakta över; vara rädd om; åse; övervaka
herd beskydda; skydda; vakta vakta över
hide ge tillflykt; gömma; skydda avskärma; dölja; förtäcka; gömma; gömma sig; skyla; undertrycka
lock up skydda; täcka fängsla; fångsla; gömma undan; låsa; låsa in; spärra in; stänga; sätta bakom galler; sätta i fängelse
preserve bevara; skydda; vakta balsamera; bevaka från; bevara; förvara; gälla; hålla stånd; hålla vid; inkoka; inlägga; konservera; stå fast; stå kvar; sylta; underhålla; upprätthålla
protect beskydda; bevara; skydda; täcka; vakta alarmera; bevaka; bevara; dra tillbaka; förse med alarmsystem; underhålla; upprätthålla; vakta över
refuge ge tillflykt; gömma; skydda
safeguard beskydda; skydda; vakta alarmera; förse med alarmsystem; säkra; vakta över
save bevara; skydda; vakta banka; bevaka från; bevara; förmindra; göra en insättning; inskränka utgifterna; inspara; lagra; lägga undan; lägga upp; packa; reducera; rädda; samla; samla ihop; samla på lager; spara; sätta in pengar på banken; tänka över; underhålla; upprätthålla
shelter ge tillflykt; gömma; skydda ackomodera; bjuda någon logi; härbärgera; inkvartera
shield beskydda; bevara; skydda; vakta bevaka från
watch over beskydda; skydda; vakta beskåda; se till; åse; övervaka
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
cover beklä; bekosta; gardera; konvolut; omhölje; skynke; tillryggalägga; täckelse; ytterhölje; överkläda; överskyla; översålla
fence in kringgärda; omhägna
guard gard; gardera; gardering; hägna; vakthållning; vaktkonstapel; vaktstyrka
herd hjord; skock
hide undanskymma
lock up bura
preserve förskona; preservera
protect freda; hägna; värna
safeguard gardera; värna
save bespara; frälsa; inbespara
shelter skyddsrum
shield skärma
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
save med undagtag av; så när som på; utan

Synoniemen voor "skydda":


Wiktionary: skydda

skydda
verb
 1. to conceal or protect
 2. to keep safe
 3. to protect, to defend

Cross Translation:
FromToVia
skydda protect beschermen — er zo goed mogelijk voor zorgen dat er niets verkeerd gebeurt
skydda protect bewahrenjemanden vor etwas bewahren: jemanden vor einer Gefahr schützen
skydda shelter decken — (von Landschaftselementen) vor feindlichen Blicken und Angriffen schützen
skydda cover deckenMilitärwesen: schützen
skydda immunize feienveraltet, mit der Präposition „gegen“ oder „vor“: unangreifbar, unverwundbar, immun machen (insbesondere durch Feenkraft)
skydda look after hegen — (transitiv): aufmerksam schützen und versorgen
skydda protect schützen — verteidigen; vor negativen Veränderungen bewahren
skydda shelter; harbour; harbor abriter — mettre à l'abri
skydda guarantee garantir — juri|fr Se rendre garant, répondre d’une chose, du maintien, de l’exécution d’une chose. — note Se dit surtout en matière de procès, d’affaires et de négociation.
skydda block parer — Éviter un coup
skydda protect; cover; back; guard; keep; look after; watch over; preserve; safeguard; watch protégerprendre la défense de quelqu’un, de quelque chose ; prêter secours et appui.
skydda guard; preserve; protect; save préserver — préserver