Overzicht
Duits naar Engels:   Meer gegevens...
 1. Apparatur:


Duits

Uitgebreide vertaling voor Apparatur (Duits) in het Engels

Apparatur:

Apparatur [die ~] zelfstandig naamwoord

 1. die Apparatur (Gerät; Apparat)
  the equipment; the device
  • equipment [the ~] zelfstandig naamwoord
  • device [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. die Apparatur (Apparat)
  the apparatus; the device; the appliance; the machine
  • apparatus [the ~] zelfstandig naamwoord
  • device [the ~] zelfstandig naamwoord
  • appliance [the ~] zelfstandig naamwoord
  • machine [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor Apparatur:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
apparatus Apparat; Apparatur
appliance Apparat; Apparatur Apparat; Gebrauchsgegenstand
device Apparat; Apparatur; Gerät Devise; Gerät; Handy; Leitspruch; Maschine; Mechanismus; Mobiltelefon; Motto; Parole; Spruch; Wahlspruch
equipment Apparat; Apparatur; Gerät Arbeitsgerät; Ausrüstung; Ausrüstungsgegenstände; Ausrüstungsstück; Ausschmückung; Ausstaffierung; Ausstattung; Ausstattungsstück; Gerät; Girlande; Handwerkzeug; Verzierung; Werkzeug; Zierde
machine Apparat; Apparatur Computer; Gerät; Maschine

Synoniemen voor "Apparatur":