Overzicht
Duits naar Engels:   Meer gegevens...
  1. Diskriminierung:


Duits

Uitgebreide vertaling voor Diskriminierung (Duits) in het Engels

Diskriminierung:


Synoniemen voor "Diskriminierung":


Wiktionary: Diskriminierung

Diskriminierung
noun
  1. die Trennung oder unterschiedliche Behandlung von Objekten
Diskriminierung
noun
  1. distinct treatment on the basis of prejudice
  2. the act of making a distinction, noting differences between things
  3. discrimination

Cross Translation:
FromToVia
Diskriminierung discrimination discriminatie — het discrimineren: ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken. Hierbij kunnen we denken aan een huidskleur of ras, geslacht, sexuele geaardheid, leeftijd etc.