Overzicht
Duits naar Engels:   Meer gegevens...
  1. Übungsstück:


Duits

Uitgebreide vertaling voor Übungsstück (Duits) in het Engels

Übungsstück:

Übungsstück [das ~] zelfstandig naamwoord

  1. Übungsstück (Studie)
    the study; the practice piece

Vertaal Matrix voor Übungsstück:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
practice piece Studie; Übungsstück
study Studie; Übungsstück Arbeitszimmer; Arztpraxis; Kurs; Kursus; Lehrgang; Praxis; Studierzimmer; Studium
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
study aneignen; anlernen; ausforschen; büffeln; einpauken; einstudieren; erforschen; erlernen; erproben; forschen; lernen; lesen; nachforschen; nachspüren; ochsen; studieren; unterrichten; untersuchen