Overzicht
Duits naar Engels:   Meer gegevens...
  1. Rückschein:


Duits

Uitgebreide vertaling voor Rückschein (Duits) in het Engels

Rückschein:

Rückschein [der ~] zelfstandig naamwoord

  1. der Rückschein (Empfangsbestätigung; Beleg; Bescheinigung; Quittung; Empfangsschein)
    the receipt; the ticket
    • receipt [the ~] zelfstandig naamwoord
    • ticket [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor Rückschein:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
receipt Beleg; Bescheinigung; Empfangsbestätigung; Empfangsschein; Quittung; Rückschein Abschnitt; Beleg; Bescheinigung; Beweis; Beweischen; Einnahmen; Empfangsschein; Kassenbon; Kassenschein; Lieferschein; Quittung; Schein; Voucher; Zettel; Zugang; Überweisungsschein
ticket Beleg; Bescheinigung; Empfangsbestätigung; Empfangsschein; Quittung; Rückschein Aufkleber; Beförderungsausweis; Eintrittskarte; Etikett; Fahrkarte; Fahrschein; Karte; Label; Plakatkleber; Platzkarte; Sticker; Strafe; Strafzettel; Ticket
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
receipt eine Rechnung bezahlen