Overzicht
Duits naar Engels:   Meer gegevens...
  1. letzter Wünsch:


Duits

Uitgebreide vertaling voor letzter Wünsch (Duits) in het Engels

letzter Wünsch:

letzter Wünsch [der ~] zelfstandig naamwoord

  1. der letzter Wünsch (letzter Wille)
    the wish; the last request

Vertaal Matrix voor letzter Wünsch:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
last request letzter Wille; letzter Wünsch
wish letzter Wille; letzter Wünsch Absicht; Begehren; Begierde; Entschluß; Gier; Plan; Verlangen; Vorhaben; Vorsatz; Wunsch
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
wish begehren; erwarten; herbeisehnen; hoffen; möchten; wollen; wünschen

Verwante vertalingen van letzter Wünsch