Overzicht
Duits naar Nederlands:   Meer gegevens...
  1. Modalverb:


Duits

Uitgebreide vertaling voor Modalverb (Duits) in het Nederlands

Modalverb: (*Woord en zin splitter gebruikt)


Wiktionary: Modalverb


Cross Translation:
FromToVia
Modalverb modaal werkwoord modal verb — an auxiliary verb