Duits

Uitgebreide vertaling voor bestimmt (Duits) in het Nederlands

bestimmt:


Synoniemen voor "bestimmt":


Wiktionary: bestimmt

bestimmt
adjective
 1. nauwkeurig vastgesteld, nauwkeurig omschreven, afgesproken

Cross Translation:
FromToVia
bestimmt concreet concrete — particular, perceivable, real
bestimmt zonder twijfel; zeker weten; zeker definitely — without question and beyond doubt
bestimmt speciaal special — of particular interest or value; certain; dear; beloved; favored
bestimmt klaar; hel; helder; licht; lichtend; duidelijk; uitgesproken; zuiver clair — Qui a l’éclat du jour, de la lumière.
bestimmt doorzichtig; transparant; duidelijk; helder; klaar; uitgesproken; zuiver limpide — Qui est clair, transparent.
bestimmt juist; minutieus; precies; scherp; secuur; stipt; zorgvuldig précis — Qui est entièrement déterminé, qui ne laisser place à aucune incertitude.
bestimmt safe; veilig; zeker; goedaardig; ongevaarlijk; behouden; geborgen; betrouwbaar; vertrouwd; bona fide; gewis; stellig; vast; vaststaand; verzekerd; wis sûrdont on ne douter pas ; certain ; indubitable ; vrai.

bestimmen:

bestimmen werkwoord (bestimme, bestimmst, bestimmt, bestimmte, bestimmtet, bestimmt)

 1. bestimmen (determinieren; anordnen)
  bestemmen
  • bestemmen werkwoord (bestem, bestemt, bestemde, bestemden, bestemd)
 2. bestimmen (definieren; festlegen; umschreiben; festsetzen; kennzeichnen)
  definiëren; bepalen; omschrijven
  • definiëren werkwoord (definieer, definieert, definieerde, definieerden, gedefinieerd)
  • bepalen werkwoord (bepaal, bepaalt, bepaalde, bepaalden, bepaalt)
  • omschrijven werkwoord (omschrijf, omschrijft, omschreef, omschreven, omschreven)
 3. bestimmen (beschließen; entscheiden; vereinbaren; )
  besluiten; beslissen
  • besluiten werkwoord (besluit, besloot, besloten, besloten)
  • beslissen werkwoord (beslis, beslist, besliste, beslisten, beslist)
 4. bestimmen (determinieren; bestätigen; feststellen; )
  vaststellen; determineren; bepalen
  • vaststellen werkwoord (stel vast, stelt vast, stelde vast, stelden vast, vastgesteld)
  • determineren werkwoord (determineer, determineert, determineerde, determineerden, gedetermineerd)
  • bepalen werkwoord (bepaal, bepaalt, bepaalde, bepaalden, bepaalt)
 5. bestimmen (anordnen; befehlen; verordnen; )
  ordonneren; decreteren; verordenen; verordineren; afkondigen
  • ordonneren werkwoord
  • decreteren werkwoord (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • verordenen werkwoord (verorden, verordent, verordende, verordenden, verordend)
  • verordineren werkwoord (verordineer, verordineert, verordineerde, verordineerden, verordineerd)
  • afkondigen werkwoord (kondig af, kondigt af, kondigde af, kondigden af, afgekondigd)
 6. bestimmen (unterschieden; unterscheiden; erkennen; )
  onderscheiden; van elkaar onderscheiden
  • onderscheiden werkwoord (onderscheid, onderscheidt, onderscheidde, onderscheidden, onderscheiden)
  • van elkaar onderscheiden werkwoord (onderscheid van elkaar, onderscheidt van elkaar, onderscheidde van elkaar, onderscheidden van elkaar, van elkaar onderscheiden)
 7. bestimmen (ein Ehrezeichen geben; unterschieden; erkennen; )
  onderscheiden; een ereteken geven
 8. bestimmen (vorschlagen; raten; suggerieren; )
  adviseren; suggereren; raden; ingeven; iets aanraden
  • adviseren werkwoord (adviseer, adviseert, adviseerde, adviseerden, geadviseerd)
  • suggereren werkwoord (suggereer, suggereert, suggereerde, suggereerden, gesuggereerd)
  • raden werkwoord (raad, raadt, ried, rieden, geraden)
  • ingeven werkwoord (geef in, geeft in, gaf in, gaven in, ingegeven)
  • iets aanraden werkwoord
 9. bestimmen (abwägen; veranschlagen; überschlagen; )
  overwegen; afwegen; overdenken
  • overwegen werkwoord (overweeg, overweegt, overwoog, overwogen, overwogen)
  • afwegen werkwoord (weeg af, weegt af, woog af, wogen af, afgewogen)
  • overdenken werkwoord (overdenk, overdenkt, overdacht, overdachten, overdacht)
 10. bestimmen (näher umschreiben; definieren; festlegen; )
  preciseren; nader omschrijven

Conjugations for bestimmen:

Präsens
 1. bestimme
 2. bestimmst
 3. bestimmt
 4. bestimmen
 5. bestimmt
 6. bestimmen
Imperfekt
 1. bestimmte
 2. bestimmtest
 3. bestimmte
 4. bestimmten
 5. bestimmtet
 6. bestimmten
Perfekt
 1. habe bestimmt
 2. hast bestimmt
 3. hat bestimmt
 4. haben bestimmt
 5. habt bestimmt
 6. haben bestimmt
1. Konjunktiv [1]
 1. bestimme
 2. bestimmest
 3. bestimme
 4. bestimmen
 5. bestimmet
 6. bestimmen
2. Konjunktiv
 1. bestimmte
 2. bestimmtest
 3. bestimmte
 4. bestimmten
 5. bestimmtet
 6. bestimmten
Futur 1
 1. werde bestimmen
 2. wirst bestimmen
 3. wird bestimmen
 4. werden bestimmen
 5. werdet bestimmen
 6. werden bestimmen
1. Konjunktiv [2]
 1. würde bestimmen
 2. würdest bestimmen
 3. würde bestimmen
 4. würden bestimmen
 5. würdet bestimmen
 6. würden bestimmen
Diverses
 1. bestimm!
 2. bestimmt!
 3. bestimmen Sie!
 4. bestimmt
 5. bestimmend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

Vertaal Matrix voor bestimmen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afwegen Abwägen; Bedenken
bepalen Anberaumen; Anordnen; Festsetzen; Vorschreiben
besluiten Anordnung; Beschluß; Bestimmung; Erlaß; Ratsbeschluß; Ratschluß; Regierungsbeschluß; Verfügung; Verordnung
overwegen Abwägen; Bedenken
vaststellen Anberaumen; Festsetzen
verordenen Anordnen; Vorschreiben
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
adviseren anregen; ausmachen; bestimmen; ermessen; raten; schätzen; suggerieren; taxieren; veranschlagen; vorschlagen; zuraten; überschlagen advisieren; anpreisen; empfehlen; konsultieren; raten
afkondigen anordnen; befehlen; bekanntmachen; bestimmen; diktieren; verordnen; vorschreiben ankündigen; ansagen; bekanntgeben; bekanntmachen; dekretieren; etwas erlaßen; proklamieren; verkünden; verkündigen; verlesen; veröffentlichen
afwegen abwägen; ausmachen; bestimmen; ermessen; schätzen; taxieren; veranschlagen; überschlagen abwegen; abwägen; aussetzen; auswegen; bedenken; beschauen; betrachten; ernennen; erwägen; mit sorge betrachten; reflektieren; schätzen; spekulieren; taxieren; überdenken; überlegen
bepalen ausmachen; bedingen; bestimmen; bestätigen; definieren; determinieren; festlegen; festmachen; festsetzen; feststellen; kennzeichnen; umschreiben schätzen; taxieren
beslissen abmachen; anhalten; aufhören; beenden; beschließen; bestimmen; enden; entscheiden; festlegen; festsetzen; halten; schließen; vereinbaren
besluiten abmachen; anhalten; aufhören; beenden; beschließen; bestimmen; enden; entscheiden; festlegen; festsetzen; halten; schließen; vereinbaren
bestemmen anordnen; bestimmen; determinieren
decreteren anordnen; befehlen; bekanntmachen; bestimmen; diktieren; verordnen; vorschreiben ankündigen; ansagen; auftragen; beauftragen; befehlen; beherrschen; bekanntmachen; dekretieren; erlassen; etwas erlaßen; gebieten; herrschen; kommandieren; regieren; verlesen
definiëren bestimmen; definieren; festlegen; festsetzen; kennzeichnen; umschreiben
determineren ausmachen; bedingen; bestimmen; bestätigen; determinieren; festlegen; festmachen; festsetzen; feststellen
een ereteken geven abstechen; auseinanderhalten; bestimmen; determinieren; ein Ehrezeichen geben; erkennen; unterschieden
iets aanraden anregen; ausmachen; bestimmen; ermessen; raten; schätzen; suggerieren; taxieren; veranschlagen; vorschlagen; zuraten; überschlagen
ingeven anregen; ausmachen; bestimmen; ermessen; raten; schätzen; suggerieren; taxieren; veranschlagen; vorschlagen; zuraten; überschlagen anordnen; anregen; antreiben; aufjagen; begeistern; diktieren; einflößen; einflüstern; eingeben; einhelfen; forttreiben; geben; inspirieren; jemandem etwas verabreichen; nötigen; prophezeien; raten; soufflieren; suggerieren; verabreichen; verordnen; vorhersagen; vorsagen; vorschlagen; vorschreiben; vorsichhertreiben; vorwärtstreiben; zuraten
nader omschrijven beschreiben; bestimmen; definieren; festlegen; festsetzen; näher beschreiben; näher umschreiben
omschrijven bestimmen; definieren; festlegen; festsetzen; kennzeichnen; umschreiben abbilden; beschreiben; darstellen; entwerfen; schildern; skizzieren; umschreiben
onderscheiden abstechen; auseinanderhalten; bestimmen; determinieren; ein Ehrezeichen geben; erkennen; unterscheiden; unterschieden Unterschied machen; anschauen; ansehen; auseinanderhalten; bemerken; betrachten; dekorieren; einen Orden verleihen; erkennen; feststellen; glänzen; glühen; gucken; hinausragen; hinausragenüber; in den Ritterstand erheben; leuchten; schauen; scheinen; sehen; sich hervortun; sich unterscheiden; sichauszeichnen; spiegeln; spielen; strahlen; unterscheiden; unterschieden; wahrnehmen; zu sehen bekommen; zum Ritter schlagen
ordonneren anordnen; befehlen; bekanntmachen; bestimmen; diktieren; verordnen; vorschreiben
overdenken abwägen; ausmachen; bestimmen; ermessen; schätzen; taxieren; veranschlagen; überschlagen ausdenken; aussetzen; bedenken; beschauen; betrachten; brüten; erfinden; ernennen; ersinnen; erwägen; grübeln; nachdenken; nachdenken über; nachsinnen über; nachsinnenüber; phantasieren; reflektieren; sich ausdenken; sinnen; spekulieren; überdenken; überlegen
overwegen abwägen; ausmachen; bestimmen; ermessen; schätzen; taxieren; veranschlagen; überschlagen Sitzung halten; abwägen; aussetzen; bedenken; beraten; beratschlagen; beschauen; betrachten; eine Versammlung abhalten; ernennen; erwägen; konferieren; reflektieren; sich beraten; sichberaten; spekulieren; tagen; überdenken; überlegen
preciseren beschreiben; bestimmen; definieren; festlegen; festsetzen; näher beschreiben; näher umschreiben ausarbeiten; genauerumschreiben
raden anregen; ausmachen; bestimmen; ermessen; raten; schätzen; suggerieren; taxieren; veranschlagen; vorschlagen; zuraten; überschlagen Vermutung anstellen; annehmen; glauben; mutmaßen; schätzen; vermuten
suggereren anregen; ausmachen; bestimmen; ermessen; raten; schätzen; suggerieren; taxieren; veranschlagen; vorschlagen; zuraten; überschlagen suggerieren
van elkaar onderscheiden abstechen; auseinanderhalten; bestimmen; determinieren; erkennen; unterscheiden; unterschieden
vaststellen ausmachen; bedingen; bestimmen; bestätigen; determinieren; festlegen; festmachen; festsetzen; feststellen bestätigen; festlegen; feststellen; identifizieren; konstatieren
verordenen anordnen; befehlen; bekanntmachen; bestimmen; diktieren; verordnen; vorschreiben auftragen; beauftragen; befehlen; beherrschen; erlassen; gebieten; herrschen; kommandieren; regieren
verordineren anordnen; befehlen; bekanntmachen; bestimmen; diktieren; verordnen; vorschreiben
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
onderscheiden mannigfach; mannigfaltig; unterschiedlich; verschieden; verschiedenartig

Synoniemen voor "bestimmen":


Wiktionary: bestimmen

bestimmen
verb
 1. vaststellen, voorschrijven, regelen

Cross Translation:
FromToVia
bestimmen beschikken; bepalen; vaststellen appoint — to constitute; to ordain; to prescribe; to fix the time and place of
bestimmen bepalen define — to determine
bestimmen vaststellen determine — to set the limits of
bestimmen bepalen set — to determine
bestimmen voorzien; voorbestemmen slate — destine
bestimmen bestemmen; uittrekken destiner — Traductions à trier suivant le sens
bestimmen stemmen; beschikken over; disponeren; aanrichten; arrangeren; ordenen; regelen disposerarranger, mettre dans l’ordre le plus convenable.
bestimmen beslissen; besluiten; uitmaken; zich voornemen déciderrésoudre après examen une chose douteux et contester.
bestimmen aanduiden; aangeven; een teken geven; merken; kenmerken; tekenen; laten zien; tentoonspreiden; tonen; vertonen; wijzen; uitwijzen; aanwijzen; uitduiden; kiezen; uitkiezen; uitlezen; uitpikken; verkiezen; uitzoeken désigner — Traduction à trier
bestimmen aandoen; aanrichten; stichten; teweegbrengen; veroorzaken; determineren; nauwkeurig bepalen; belezen; bewegen; doen besluiten; overhalen déterminerfixer les limites de, délimiter précisément.
bestimmen bepalen; bevestigen; fixeren; tuigeren; vastmaken; vaststellen; definiëren; omschrijven fixerattacher, affermir, rendre immobile, maintenir en place.