Duits

Uitgebreide vertaling voor Rückgang (Duits) in het Nederlands

Rückgang:

Rückgang [der ~] zelfstandig naamwoord

 1. der Rückgang (Abnahme; Verminderung; Verringerung)
  de vermindering; de afname; de teruggang; de terugloop; de daling
 2. der Rückgang (Abnahme; Fallen; Senkung; Schrumpfung; Sinken)
  minder worden; de afname; de terugloop; de val; de daling
  • minder worden [znw.] zelfstandig naamwoord
  • afname [de ~] zelfstandig naamwoord
  • terugloop [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • val [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • daling [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 3. der Rückgang (Kostenersparnis; Einsparung; Verminderung; Senkung; Verringerung)
  de besparing; de kostenbesparing; de inkrimping; de besnoeiing; de verkorting; de bezuiniging; de bekorting
 4. der Rückgang (Verfall; Niedergang; Untergang)
  de achteruitgang; het verval
 5. der Rückgang (Rückfall; Zusammenbruch; Depression; )
  de achteruitgang; de inzinking
 6. der Rückgang (Rücklauf)
  afnames; vervallingen
 7. der Rückgang (Rückläufe; Rückschlag; Rücklauf; Rückgänge)
  het atavisme; de terugloop
 8. der Rückgang (Verwesung; Abstieg; Verfall; )
  het bederf; de verrotting
  • bederf [het ~] zelfstandig naamwoord
  • verrotting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor Rückgang:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achteruitgang Depression; Einsturz; Einstürzen; Flaute; Niedergang; Rückfall; Rückgang; Schwäche; Untergang; Verfall; Zusammenbruch
afname Abnahme; Fallen; Rückgang; Schrumpfung; Senkung; Sinken; Verminderung; Verringerung Abnahme; Akquisition; Ankauf; Aquisition; Erwerb; Erwerbung; Kauf; Verminderung; weniger werden
afnames Rückgang; Rücklauf
atavisme Rückgang; Rückgänge; Rücklauf; Rückläufe; Rückschlag
bederf Abstieg; Fäule; Rückgang; Schimmel; Verderb; Verfall; Verluderung; Verschlechterung; Verwesung Abfaulen; Auflösung; Verfall; Verwesung
bekorting Einsparung; Kostenersparnis; Rückgang; Senkung; Verminderung; Verringerung
besnoeiing Einsparung; Kostenersparnis; Rückgang; Senkung; Verminderung; Verringerung Beschneidung; Kürzung
besparing Einsparung; Kostenersparnis; Rückgang; Senkung; Verminderung; Verringerung
bezuiniging Einsparung; Kostenersparnis; Rückgang; Senkung; Verminderung; Verringerung Aussparung; Einsparung; Ersparnis; Ersparung
daling Abnahme; Fallen; Rückgang; Schrumpfung; Senkung; Sinken; Verminderung; Verringerung Abstieg
inkrimping Einsparung; Kostenersparnis; Rückgang; Senkung; Verminderung; Verringerung Beschneidung; Einschränkung; Einsparung; Verminderung
inzinking Depression; Einsturz; Einstürzen; Flaute; Niedergang; Rückfall; Rückgang; Schwäche; Zusammenbruch
kostenbesparing Einsparung; Kostenersparnis; Rückgang; Senkung; Verminderung; Verringerung
minder worden Abnahme; Fallen; Rückgang; Schrumpfung; Senkung; Sinken Abnahme; Verminderung; weniger werden
teruggang Abnahme; Rückgang; Verminderung; Verringerung
terugloop Abnahme; Fallen; Rückgang; Rückgänge; Rücklauf; Rückläufe; Rückschlag; Schrumpfung; Senkung; Sinken; Verminderung; Verringerung
val Abnahme; Fallen; Rückgang; Schrumpfung; Senkung; Sinken Fall; Falle; Fallen; Hinterhalt; Stürzen; Untergang; Zusammenbruch; während der Landung aufsetzen
verkorting Einsparung; Kostenersparnis; Rückgang; Senkung; Verminderung; Verringerung
vermindering Abnahme; Rückgang; Verminderung; Verringerung Abgang; Abnahme; Abschwächung; Abzug; Herabsetzung; Lagerabgang; Reduktion; Reduzierung; Verminderung; Verringerung; weniger werden
verrotting Abstieg; Fäule; Rückgang; Schimmel; Verderb; Verfall; Verluderung; Verschlechterung; Verwesung
verval Niedergang; Rückgang; Untergang; Verfall Entartung; Verderb; Verfall; Verluderung
vervallingen Rückgang; Rücklauf
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
minder worden abbauen; abschwächen; beschränken; einschrumpfen; einschränken; fallen; fortnehmen; geringer werden; herabmindern; herabsetzen; kürzen; mindern; nachlassen; reduzieren; schlechter werden; schmälern; schrumpfen; schwinden; schwächen; setzen; sinken; sparen; verknappen; vermindern; verringern; versiegen; wegnehmen; weniger werden; zurückgehen; zusammengehen

Synoniemen voor "Rückgang":


Wiktionary: Rückgang

Rückgang
noun
 1. het dalen, het lager worden

Cross Translation:
FromToVia
Rückgang verzwakking; afname; verval; achteruitgang decline — weakening