Overzicht
Duits naar Nederlands:   Meer gegevens...
  1. Temperament:
  2. Wiktionary:


Duits

Uitgebreide vertaling voor Temperament (Duits) in het Nederlands

Temperament:

Temperament [das ~] zelfstandig naamwoord

  1. Temperament (Charakter; Natur; Wesen; )
    de gemoedsgesteldheid; het temperament; de inborst; gemoedsaard

Vertaal Matrix voor Temperament:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
gemoedsaard Art; Charakter; Gemüt; Gemütsart; Natur; Sinnesart; Temperament; Wesen
gemoedsgesteldheid Art; Charakter; Gemüt; Gemütsart; Natur; Sinnesart; Temperament; Wesen Geistesverfassung; Gemutszustand; Gemütslage; Gemütszustand; Laune
inborst Art; Charakter; Gemüt; Gemütsart; Natur; Sinnesart; Temperament; Wesen Art; Charakter; Gemüt; Gesinnung; Natur; Neigung; Seele; Tendenz; Wesen
temperament Art; Charakter; Gemüt; Gemütsart; Natur; Sinnesart; Temperament; Wesen Feurigkeit; Lebhaftigkeit; Temprament

Synoniemen voor "Temperament":


Wiktionary: Temperament


Cross Translation:
FromToVia
Temperament temperament temperament — a person's normal manner of thinking, behaving or reacting
Temperament temperament temperament — a tendency to become irritable or angry