Duits

Uitgebreide vertaling voor aufheben (Duits) in het Nederlands

aufheben:

aufheben werkwoord (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)

 1. aufheben (hochziehen; erheben; ausheben; )
  opheffen
  – omhoog tillen 1
  • opheffen werkwoord (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
   • hij hief de beker op1
  heffen; tillen; omhoog brengen; lichten; omhoogheffen
  • heffen werkwoord (hef, heft, hief, hieffen, geheven)
  • tillen werkwoord (til, tilt, tilde, tilden, getild)
  • omhoog brengen werkwoord (breng omhoog, brengt omhoog, bracht omhoog, brachten omhoog, omhoog gebracht)
  • lichten werkwoord (licht, lichtte, lichtten, gelicht)
  • omhoogheffen werkwoord (hef omhoog, heft omhoog, hief omhoog, hieven omhoog, omhooggeheven)
  optillen
  – omhoog brengen 1
  • optillen werkwoord (til op, tilt op, tilde op, tilden op, opgetild)
   • hij tilde de zware stoel op1
 2. aufheben (archivieren; ablegen)
  archiveren; opslaan; opbergen; bewaren
  • archiveren werkwoord (archiveer, archiveert, archiveerde, archiveerden, gearchiveerd)
  • opslaan werkwoord (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, opgeslagen)
  • opbergen werkwoord (berg op, bergt op, borg op, borgen op, opgeborgen)
  • bewaren werkwoord (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
 3. aufheben (wider'rufen; annullieren)
  opheffen; terugdraaien; teniet doen; nullificeren; vernietigen; ondervangen
  • opheffen werkwoord (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • terugdraaien werkwoord (draai terug, draait terug, draaide terug, draaiden terug, teruggedraaid)
  • teniet doen werkwoord
  • nullificeren werkwoord
  • vernietigen werkwoord (vernietig, vernietigt, vernietigde, vernietigden, vernietigd)
  • ondervangen werkwoord (ondervang, ondervangt, onderving, ondervingen, ondervangen)
 4. aufheben (widerrufen; annullieren)
  opheffen; teniet doen; verijdelen; nullificeren; vernietigen; ondervangen
  • opheffen werkwoord (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • teniet doen werkwoord
  • verijdelen werkwoord (verijdel, verijdelt, verijdelde, verijdelden, verijdeld)
  • nullificeren werkwoord
  • vernietigen werkwoord (vernietig, vernietigt, vernietigde, vernietigden, vernietigd)
  • ondervangen werkwoord (ondervang, ondervangt, onderving, ondervingen, ondervangen)
 5. aufheben (aufdecken; auflösen; abschaffen)
  opheffen; opdoeken
  • opheffen werkwoord (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • opdoeken werkwoord (doek op, doekt op, doekte op, doekten op, opgedoekt)
 6. aufheben (bewahren; aufbewahren)
  bewaren; beschermen; behoeden
  • bewaren werkwoord (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
  • beschermen werkwoord (bescherm, beschermt, beschermde, beschermden, beschermd)
  • behoeden werkwoord (behoed, behoedt, behoedde, behoedden, behoed)
 7. aufheben (annulieren; stornieren; absagen; )
  annuleren; afzeggen; nietig verklaren; afbestellen; intrekken; afgelasten
  • annuleren werkwoord (annuleer, annuleert, annuleerde, annuleerden, geannuleerd)
  • afzeggen werkwoord (zeg af, zegt af, zei af, zeiden af, afgezegd)
  • nietig verklaren werkwoord (verklaar nietig, verklaart nietig, verklaarde nietig, verklaarden nietig, nietig verklaard)
  • afbestellen werkwoord (bestel af, bestelt af, bestelde af, bestelden af, afbesteld)
  • intrekken werkwoord (trek in, trekt in, trok in, trokken in, ingetrokken)
  • afgelasten werkwoord (gelast af, gelastte af, gelastten af, afgelast)
 8. aufheben (aufbewahren; bewahren; konservieren; )
  behouden; bewaren; conserveren
  • behouden werkwoord (behoud, behoudt, behield, behielden, behouden)
  • bewaren werkwoord (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
  • conserveren werkwoord (conserveer, conserveert, conserveerde, conserveerden, geconserveerd)
 9. aufheben (auflösen)
  ontbinden; opheffen; uiteen doen gaan
  • ontbinden werkwoord (ontbind, ontbindt, ontbond, ontbonden, ontbonden)
  • opheffen werkwoord (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • uiteen doen gaan werkwoord
 10. aufheben (aufsammeln; aufnehmen; versammeln; )
  oprapen; oppikken; opsnappen; oppakken
  • oprapen werkwoord (raap op, raapt op, raapte op, raapten op, opgeraapt)
  • oppikken werkwoord (pik op, pikt op, pikte op, pikten op, opgepikt)
  • opsnappen werkwoord (snap op, snapt op, snapte op, snapten op, opgesnapt)
  • oppakken werkwoord (pak op, pakt op, pakte op, pakten op, opgepakt)
 11. aufheben (abzahlen; begleichen; abrechnen; )
  verrekenen; afrekenen; afbetalen; vereffenen
  • verrekenen werkwoord (verreken, verrekent, verrekende, verrekenden, verrekend)
  • afrekenen werkwoord (reken af, rekent af, rekende af, rekenden af, afgerekend)
  • afbetalen werkwoord (betaal af, betaalt af, betaalde af, betaalden af, afbetaald)
  • vereffenen werkwoord (vereffen, vereffent, vereffende, vereffenden, vereffend)
 12. aufheben (lagern; hinlegen; deponieren; )
  leggen; plaatsen; neerleggen; deponeren; wegleggen
  • leggen werkwoord (leg, legt, legde, legden, gelegd)
  • plaatsen werkwoord (plaats, plaatst, plaatste, plaatsten, geplaatst)
  • neerleggen werkwoord (leg neer, legt neer, legde neer, legden neer, neergelegd)
  • deponeren werkwoord (deponeer, deponeert, deponeerde, deponeerden, gedeponeerd)
  • wegleggen werkwoord (leg weg, legt weg, legde weg, legden weg, weggelegd)
 13. aufheben (erheben; aufstellen; aufsetzen)
  oprichten; optrekken; overeindzetten
  • oprichten werkwoord (richt op, richtte op, richtten op, opgericht)
  • optrekken werkwoord (trek op, trekt op, trok op, trokken op, opgetrokken)
  • overeindzetten werkwoord (zet overeind, zette overeind, zetten overeind, overeind gezet)
 14. aufheben (aufräumen; bergen; wegräumen; )
  opruimen; bergen
  • opruimen werkwoord (ruim op, ruimt op, ruimde op, ruimden op, opgeruimd)
  • bergen werkwoord (berg, bergt, bergde, bergden, gebergd)
 15. aufheben (emporheben; heben; anheben; )
  omhoogheffen; naar boven tillen

Conjugations for aufheben:

Präsens
 1. hebe auf
 2. hiebst auf
 3. hieb auf
 4. heben auf
 5. hebt auf
 6. heben auf
Imperfekt
 1. hob auf
 2. hobst auf
 3. hob auf
 4. hoben auf
 5. hobt auf
 6. hoben auf
Perfekt
 1. habe aufgehoben
 2. hast aufgehoben
 3. hat aufgehoben
 4. haben aufgehoben
 5. habt aufgehoben
 6. haben aufgehoben
1. Konjunktiv [1]
 1. hebe auf
 2. hebest auf
 3. hebe auf
 4. heben auf
 5. hebet auf
 6. heben auf
2. Konjunktiv
 1. höbe auf
 2. höbest auf
 3. höbe auf
 4. höben auf
 5. höbet auf
 6. höben auf
Futur 1
 1. werde aufheben
 2. wirst aufheben
 3. wird aufheben
 4. werden aufheben
 5. werdet aufheben
 6. werden aufheben
1. Konjunktiv [2]
 1. würde aufheben
 2. würdest aufheben
 3. würde aufheben
 4. würden aufheben
 5. würdet aufheben
 6. würden aufheben
Diverses
 1. heb auf!
 2. hebt auf!
 3. heben Sie auf!
 4. aufgehoben
 5. aufhebend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

aufheben [das ~] zelfstandig naamwoord

 1. aufheben (Aufregung)
  de ophef; de deining
  • ophef [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • deining [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor aufheben:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afbestellen Abbestellen; Abbrechen
afbetalen Abbezahlen
afrekenen Abrechnen; Abrechnung; Verrechnung
afzeggen Abbestellen; Absagen
annuleren Abbestellen; Abbrechen; Annulieren; Annullierung; Aufheben; Aufhebung; Nichtigkeitserklärung; Stornierung; Ungültigkeitserklärung; Zurücknahme
bergen Aufheben; Bewaren
beschermen Abblenden; Abdecken; Abschirmen; Beschützen
bewaren Aufheben; Bewaren
deining Aufregung; aufheben Dünung; Seegang; Sintflut; Treiben; Tumult; Wellengang; Wellenschlag
intrekken Aufheben; Widerrufen
leggen Aufhören mit arbeiten
lichten Lichten
neerleggen Abschießen; Niederschießen; Totschießen
ontbinden Auflösen; Zerfallen
ophef Aufregung; aufheben Betrieb; Getreibe; Gewirr; Trubel; Tumult
opheffen Aufheben; Beenden; Beendigen; Widerrufen
oprapen Aufheben
optrekken Anziehen
vereffenen Abrechnen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afbestellen abbestellen; absagen; annulieren; aufheben; einstellen; rückgängig machen; stornieren; streichen
afbetalen abrechnen; abtragen; abzahlen; aufheben; auflösen; begleichen; freikaufen; liquidieren; schließen
afgelasten abbestellen; absagen; annulieren; aufheben; einstellen; rückgängig machen; stornieren; streichen abblasen; absagen; anbsetzen
afrekenen abrechnen; abtragen; abzahlen; aufheben; auflösen; begleichen; freikaufen; liquidieren; schließen auszahlen; belohnen; besolden; bezahlen; entgelten
afzeggen abbestellen; absagen; annulieren; aufheben; einstellen; rückgängig machen; stornieren; streichen abblasen; abfallen; abhängen; abkoppeln; absagen; abtrennen; anbsetzen; ausfallen; ausscheiden; entkoppeln; loshaken; loskoppeln
annuleren abbestellen; absagen; annulieren; aufheben; einstellen; rückgängig machen; stornieren; streichen abbrechen
archiveren ablegen; archivieren; aufheben archivieren
behoeden aufbewahren; aufheben; bewahren abschirmen; achtgeben; aufpassen; beaufsichtigen; behüten; beschützen; bewahren; hüten
behouden aufbewahren; aufheben; bewahren; einbüchsen; einkochen; einmachen; konservieren abschirmen; achtgeben; auf die Seite legen; aufpassen; beaufsichtigen; behüten; beiseite legen; beschützen; bewahren; hüten; im Stand erhalten; reservieren; zur Seite legen; zurückhalten; zurücklegen; zurückstellen
bergen abdecken; abräumen; aufbewahren; aufheben; aufräumen; ausräumen; ausverkaufen; bergen; bewahren; lagern; speichern; weglegen; wegräumen bergen
beschermen aufbewahren; aufheben; bewahren Schutz bieten; abdecken; abgrenzen; abschirmen; absperren; abzäunen; achtgeben; aufpassen; ausrüsten mit einer Alarmanlage; beaufsichtigen; begrenzen; behüten; beschützen; bewahren; erhalten; hegen; hüten; schutzen; schützen; umzäunen; wahren
bewaren ablegen; archivieren; aufbewahren; aufheben; bewahren; einbüchsen; einkochen; einmachen; konservieren ablegen; abschießen; abstellen; aufbewahren; bergen; betten; bewahren; deponieren; einstallen; einstellen; fortsetzen; hinlegen; lagern; speichern; unterstellen; weglegen; zurücklegen
conserveren aufbewahren; aufheben; bewahren; einbüchsen; einkochen; einmachen; konservieren bewahren; einlegen; einmachen; erhalten; instandhalten; konservieren; wahren
deponeren ablegen; aufbewahren; aufheben; bergen; bewahren; deponieren; hinlegen; lagern; niederlegen ablagern; ablegen; abstellen; abstreifen; anbringen; aufbewahren; aufstellen; austreiben; beisetzen; bergen; bewahren; deponieren; einordnen; einräumen; einrücken; einstellen; gruppieren; herstellen; hinlegen; hinstellen; hinterlegen; installieren; lagern; legen; setzen; speichern; stationieren; stellen; stürzen; unterbringen; wegbergen
heffen anheben; aufheben; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen anheben; aufbringen; aufholen; aufhöhen; aufstocken; aufziehen; emporheben; erheben; erhöhen; heben; hinaufgehen; hinaufschrauben; hochheben; hochschrauben; hochziehen
intrekken abbestellen; absagen; annulieren; aufheben; einstellen; rückgängig machen; stornieren; streichen sich zurückziehen; widerrufen; zurücknehmen; zurückrufen; zurückziehen
leggen ablegen; aufbewahren; aufheben; bergen; bewahren; deponieren; hinlegen; lagern; niederlegen ablagern; ablegen; abstellen; abstreifen; anbringen; aufstellen; austreiben; beisetzen; bergen; deponieren; einordnen; einräumen; einrücken; einstellen; gruppieren; herstellen; hinlegen; hinstellen; installieren; legen; setzen; stationieren; stellen; unterbringen; wegbergen
lichten anheben; aufheben; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen Briefkasten leeren; aufleuchten; beseitigen; blitzen; dämmern; entfernen; entnehmen; fortbringen; fortschaffen; herauslösen; herausziehen; leuchten; nach oben ziehen; tagen; vertreiben; wegschaffen; wegtun
naar boven tillen anheben; aufheben; emporheben; heben; hochheben; hochnehmen; hochziehen hinauftragen
neerleggen ablegen; aufbewahren; aufheben; bergen; bewahren; deponieren; hinlegen; lagern; niederlegen ablegen; abstellen; abstreifen; anbringen; aufstellen; austreiben; beisetzen; betten; brühen; deponieren; einordnen; einräumen; einrücken; einstellen; einteilen; einweisen; fügen; gruppieren; herstellen; hinlegen; hinstellen; hinterlegen; installieren; laichen; legen; schalten; schlingen; setzen; stationieren; stecken; stellen; unteraus legen; unterbringen; vergeben; verlegen
nietig verklaren abbestellen; absagen; annulieren; aufheben; einstellen; rückgängig machen; stornieren; streichen
nullificeren annullieren; aufheben; wider'rufen; widerrufen
omhoog brengen anheben; aufheben; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen
omhoogheffen anheben; aufheben; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen
ondervangen annullieren; aufheben; wider'rufen; widerrufen abfangen; aufschnappen; unterschlagen; verhüten; vermeiden; vorkommen; zuvorkommen; überholen
ontbinden aufheben; auflösen abbrechen; abfaulen; abreißen; anbrechen; aufdröseln; aufknoten; aufknöpfen; auflösen; aufmachen; auseinanderfasern; ausfasern; ausfaulen; ausfransen; ausfädeln; beenden; brechen; entbinden; entfesseln; entknoten; entkoppeln; enträtseln; entwirren; freilassen; lösen; scheiden; trennen; unterbrechen; verfaulen; wegfaulen; zerbrechen; zerlegen; zerreißen
opbergen ablegen; archivieren; aufheben aufräumen; weglegen; wegräumen; wegschließen
opdoeken abschaffen; aufdecken; aufheben; auflösen
opheffen abschaffen; anheben; annullieren; aufdecken; aufheben; auflösen; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen; wider'rufen; widerrufen abbrechen; abreißen; anbrechen; aufbringen; aufdröseln; aufholen; aufknoten; aufknöpfen; auflösen; aufmachen; aufziehen; auseinanderfasern; ausfasern; ausfransen; ausfädeln; beenden; brechen; emporheben; entbinden; entfesseln; entknoten; entkoppeln; enträtseln; entwirren; freilassen; hochheben; hochziehen; lösen; scheiden; trennen; unterbrechen; zerbrechen; zerlegen; zerreißen
oppakken ansammeln; aufheben; auflesen; aufnehmen; aufsammeln; versammeln; zusammentragen einsperren; erfassen; ergreifen; fassen; fesseln; festnehmen; greifen; verhaften
oppikken ansammeln; aufheben; auflesen; aufnehmen; aufsammeln; versammeln; zusammentragen Unterricht bekommen; abholen; aneignen; anlernen; aufpicken; einpauken; einsammeln; erlernen; holen; lernen; studieren
oprapen ansammeln; aufheben; auflesen; aufnehmen; aufsammeln; versammeln; zusammentragen
oprichten aufheben; aufsetzen; aufstellen; erheben errichten; gründen
opruimen abdecken; abräumen; aufbewahren; aufheben; aufräumen; ausräumen; ausverkaufen; bergen; bewahren; lagern; speichern; weglegen; wegräumen abblenden; abdecken; abmontieren; abnehmen; abräumen; abschirmen; abziehen; anstellen; aufhellen; aufklären; aufräumen; ausmisten; ausräumen; ausverkaufen; beheben; benehmen; beseitigen; blenden; decken; egalisieren; einräumen; enteignen; entheben; entnehmen; erleichtern; erlöschen; fallen; klarwerden; schaukeln; schwinden; sinken; verfallen; wegräumen
opslaan ablegen; archivieren; aufheben absorbieren; aufbewahren; bergen; bewahren; deponieren; enthalten; erwähnen; lagern; speichern
opsnappen ansammeln; aufheben; auflesen; aufnehmen; aufsammeln; versammeln; zusammentragen
optillen anheben; aufheben; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen
optrekken aufheben; aufsetzen; aufstellen; erheben umgehen mit; verkehren
overeindzetten aufheben; aufsetzen; aufstellen; erheben
plaatsen ablegen; aufbewahren; aufheben; bergen; bewahren; deponieren; hinlegen; lagern; niederlegen ablagern; ablegen; abstellen; abstreifen; akkomodieren; anbringen; anlegen; aufstellen; ausfindig machen; austreiben; bauen; beherbergen; beisetzen; bergen; deponieren; einordnen; einquartieren; einrichten; einräumen; einrücken; einsetzen; einstellen; gruppieren; herstellen; hinlegen; hinstellen; installieren; jemandem Unterkunft bieten; legen; lokalisieren; plazieren; postieren; räumlich anordnen; setzen; stationieren; stellen; unterbringen
teniet doen annullieren; aufheben; wider'rufen; widerrufen
terugdraaien annullieren; aufheben; wider'rufen Rollback ausführen; einschränken; mäßigen; reduzieren; rückgängig machen; schmälern; verringern; zurückdrehen; zurückschicken; zurückschrauben; zurücksenden; zurücksetzen
tillen anheben; aufheben; ausheben; emporheben; erheben; heben; hinaufbringen; hochheben; hochnehmen; hochziehen bemogeln; beschwindeln; übertölpeln
uiteen doen gaan aufheben; auflösen
vereffenen abrechnen; abtragen; abzahlen; aufheben; auflösen; begleichen; freikaufen; liquidieren; schließen abrechnen; ausgleichen; ausstreichen; ebnen; egalisieren; glätten; tilgen; verrechnen; zahlen
verijdelen annullieren; aufheben; widerrufen entgegenwirken; hemmen; hindern; hintertreiben; sabotieren; vereiteln
vernietigen annullieren; aufheben; wider'rufen; widerrufen abbrechen; abreißen; abtragen; abwracken; ausschalten; demolieren; den Hals umdrehen; einstampfen; erledigen; fertigmachen; kaputtmachen; liquidieren; niederreißen; ruinieren; tilgen; umstossen; verderben; verheeren; vernichten; verschrotten; verwüsten; wegreißen; zehren; zerlegen; zerstören; zertrümmern
verrekenen abrechnen; abtragen; abzahlen; aufheben; auflösen; begleichen; freikaufen; liquidieren; schließen abhalten; abziehen; ausgleichen; einen Rechenfehler machen; falsch rechnen; in Minderung bringen; verrechnen
wegleggen ablegen; aufbewahren; aufheben; bergen; bewahren; deponieren; hinlegen; lagern; niederlegen
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
opruimen Aufräumen

Synoniemen voor "aufheben":


Wiktionary: aufheben

aufheben
verb
 1. etwas nehmen, aufnehmen (was auf dem Boden liegt)
aufheben
verb
 1. van de bodem opheffen
 2. pakken en oprapen
 3. (overgankelijk) in de hand nemen en van de grond opheffen
 4. met spierkracht iets van de grond opheffen
 5. met de hand oppakken

Cross Translation:
FromToVia
aufheben tenietdoen abrogate — to put an end to
aufheben uitstellen defer — to delay
aufheben houden keep — to maintain possession of
aufheben terugtrekken; annuleren; herroepen rescind — repeal, annul, or declare void
aufheben afbreken; stopzetten; afgelasten; onderbreken suspend — To discontinue or interrupt a function, task, position, or event
aufheben afschaffen abolirmettre hors d’usage, réduire à néant.
aufheben afschaffen; afgelasten; annuleren; ontbinden; tenietdoen; terugnemen; afzeggen annulerrendre nul.
aufheben beuren; heffen; ophalen; oprichten; tillen; verheffen lever — Faire qu’une chose être plus haut qu’elle n’était.
aufheben beuren; heffen; ophalen; oprichten; tillen; verheffen souleverlever à une faible hauteur.

Verwante vertalingen van aufheben