Duits

Uitgebreide vertaling voor aufmuntern (Duits) in het Nederlands

aufmuntern:

aufmuntern werkwoord (muntere auf, munterst auf, muntert auf, munterte auf, muntertet auf, aufgemuntert)

 1. aufmuntern (aufheitern)
  opvrolijken
  • opvrolijken werkwoord (vrolijk op, vrolijkt op, vrolijkte op, vrolijkten op, opgevrolijkt)
 2. aufmuntern (trösten; ermutigen; aufrichten; aufheitern)
  opbeuren; bemoedigen
  • opbeuren werkwoord (beur op, beurt op, beurde op, beurden op, opgebeurd)
  • bemoedigen werkwoord (bemoedig, bemoedigt, bemoedigde, bemoedigden, bemoedigd)
 3. aufmuntern (erquicken)
  opkikkeren; opknappen
  • opkikkeren werkwoord (kikker op, kikkert op, kikkerde op, kikkerden op, opgekikkerd)
  • opknappen werkwoord (knap op, knapt op, knapte op, knapten op, opgeknapt)
 4. aufmuntern (ermuntern)
  blij maken; opfleuren; vrolijker worden; verkwikken; opmonteren
  • blij maken werkwoord (maak blij, maakt blij, maakte blij, maakten blij, blij gemaakt)
  • opfleuren werkwoord (fleur op, fleurt op, fleurde op, fleurden op, opgefleurd)
  • vrolijker worden werkwoord
  • verkwikken werkwoord (verkwik, verkwikt, verkwikte, verkwikten, verkwikt)
  • opmonteren werkwoord (monter op, montert op, monterde op, monterden op, opgemonterd)
 5. aufmuntern (anregen; stimulieren; ermutigen; )
  opwekken; aansporen; stimuleren; aandrijven; prikkelen; opkrikken
  • opwekken werkwoord (wek op, wekt op, wekte op, wekten op, opgewekt)
  • aansporen werkwoord (spoor aan, spoort aan, spoorde aan, spoorden aan, aangespoord)
  • stimuleren werkwoord (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)
  • aandrijven werkwoord (drijf aan, drijft aan, dreef aan, dreven aan, aangedreven)
  • prikkelen werkwoord (prikkel, prikkelt, prikkelde, prikkelden, geprikkeld)
  • opkrikken werkwoord (krik op, krikt op, krikte op, krikten op, opgekrikt)
 6. aufmuntern (auffrischen; ermuntern; erfrischen; )
  opfleuren; fleurig maken
 7. aufmuntern (motivieren; unterstützen; ermutigen; )
  motiveren
  • motiveren werkwoord (motiveer, motiveert, motiveerde, motiveerden, gemotiveerd)
 8. aufmuntern (anreizen; herausfordern; herauslocken; )
  aanleiding geven tot; provoceren; uitlokken; ophitsen; uitdagen
  • aanleiding geven tot werkwoord (geef aanleiding tot, geeft aanleiding tot, gaf aanleiding tot, gaven aanleiding tot, aanleiding gegeven tot)
  • provoceren werkwoord (provoceer, provoceert, provoceerde, provoceerden, geprovoceerd)
  • uitlokken werkwoord (lok uit, lokt uit, lokte uit, lokten uit, uitgelokt)
  • ophitsen werkwoord (hits op, hitst op, hitste op, hitsten op, opgehitst)
  • uitdagen werkwoord (daag uit, daagt uit, daagde uit, daagden uit, uitgedaagd)
 9. aufmuntern (ermutigen; komplimentieren; bejauchzen; )
  aanmoedigen; aanvuren; toemoedigen; bemoedigen; stimuleren
  • aanmoedigen werkwoord (moedig aan, moedigt aan, moedigde aan, moedigden aan, aangemoedigd)
  • aanvuren werkwoord (vuur aan, vuurt aan, vuurde aan, vuurden aan, aangevuurd)
  • toemoedigen werkwoord (moedig toe, moedigt toe, moedigde toe, moedigden toe, toegemoedigd)
  • bemoedigen werkwoord (bemoedig, bemoedigt, bemoedigde, bemoedigden, bemoedigd)
  • stimuleren werkwoord (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)

Conjugations for aufmuntern:

Präsens
 1. muntere auf
 2. munterst auf
 3. muntert auf
 4. munteren auf
 5. muntert auf
 6. munteren auf
Imperfekt
 1. munterte auf
 2. muntertest auf
 3. munterte auf
 4. munterten auf
 5. muntertet auf
 6. munterten auf
Perfekt
 1. habe aufgemuntert
 2. hast aufgemuntert
 3. hat aufgemuntert
 4. haben aufgemuntert
 5. habt aufgemuntert
 6. haben aufgemuntert
1. Konjunktiv [1]
 1. muntere auf
 2. munterest auf
 3. muntere auf
 4. munteren auf
 5. munteret auf
 6. munteren auf
2. Konjunktiv
 1. munterte auf
 2. muntertest auf
 3. munterte auf
 4. munterten auf
 5. muntertet auf
 6. munterten auf
Futur 1
 1. werde aufmuntern
 2. wirst aufmuntern
 3. wird aufmuntern
 4. werden aufmuntern
 5. werdet aufmuntern
 6. werden aufmuntern
1. Konjunktiv [2]
 1. würde aufmuntern
 2. würdest aufmuntern
 3. würde aufmuntern
 4. würden aufmuntern
 5. würdet aufmuntern
 6. würden aufmuntern
Diverses
 1. munter auf!
 2. muntert auf!
 3. munteren Sie auf!
 4. aufgemuntert
 5. aufmunternd
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

Vertaal Matrix voor aufmuntern:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aandrijven Anfeuern; Anschwemmen; Anspornen; Antreiben
aanmoedigen Anfeuern; Animieren; Anregen; Anreizen; Anspornen; Anstoßen; Antreiben; Ermutigen
aansporen Anfeuern; Animieren; Anregen; Anreizen; Anspornen; Anspornung; Anstoßen; Antreiben
aanvuren Anfeuern; Anreizen; Antreiben; Ermutigen
ophitsen Anstiften; Anstiftung
opwekken Anstiften
provoceren Provozieren
stimuleren Anbauen; Anfeuern; Animieren; Anregen; Anreizen; Anspornen; Anstoßen; Antreiben; Ermutigen; Fördern; Kultivieren
uitlokken Provozieren
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aandrijven ankurbeln; anregen; aufmuntern; aufmöbeln; aufpolieren; ermuntern; ermutigen; reizen; stimulieren; verbessern; zusprechen anschwemmen; spülen
aanleiding geven tot anregen; anreizen; aufhetzen; aufmuntern; aufputschen; aufregen; aufreizen; aufstacheln; aufwecken; ermuntern; erwecken; herausfordern; herauslocken; hervorrufen; provozieren; reizen; stimulieren; veranlassen; verursachen
aanmoedigen anblasen; anfachen; anschüren; aufmuntern; bejauchzen; ermuntern; ermutigen; feiern; jubeln; komplimentieren; schüren; zujauchzen; zujubeln; zusprechen aktivieren; anfeuern; anheizen; animieren; anregen; anspornen; beleben; ermuntern; ermutigen; hervorrufen; jemand motivieren; motivieren; neubeleben; stimulieren; unterstützen; wecken
aansporen ankurbeln; anregen; aufmuntern; aufmöbeln; aufpolieren; ermuntern; ermutigen; reizen; stimulieren; verbessern; zusprechen animieren; anspornen; antreiben; ermuntern; ermutigen; fördern; motivieren; stimulieren
aanvuren anblasen; anfachen; anschüren; aufmuntern; bejauchzen; ermuntern; ermutigen; feiern; jubeln; komplimentieren; schüren; zujauchzen; zujubeln; zusprechen anfeuern; anheizen; anspornen
bemoedigen anblasen; anfachen; anschüren; aufheitern; aufmuntern; aufrichten; bejauchzen; ermuntern; ermutigen; feiern; jubeln; komplimentieren; schüren; trösten; zujauchzen; zujubeln; zusprechen trösten; unterstützen
blij maken aufmuntern; ermuntern beglücken; bezaubern; entzücken; erfreuen; freuen; gefallen; helfen; reizen; scharmieren; sichfreuen; verführen; verzaubern
fleurig maken auffrischen; aufkratzen; aufmuntern; erblühen; erfrischen; ermuntern; erquicken
motiveren anfeuern; anspornen; antreiben; aufmuntern; ermuntern; ermutigen; motivieren; unterstützen
opbeuren aufheitern; aufmuntern; aufrichten; ermutigen; trösten trösten; unterstützen
opfleuren auffrischen; aufkratzen; aufmuntern; erblühen; erfrischen; ermuntern; erquicken aufblühen; entfalten; erblühen; vollen Wuchs erreichen
ophitsen anregen; anreizen; aufhetzen; aufmuntern; aufputschen; aufregen; aufreizen; aufstacheln; aufwecken; ermuntern; erwecken; herausfordern; herauslocken; hervorrufen; provozieren; reizen; stimulieren; veranlassen; verursachen anspornen; antreiben; aufhetzen; aufjagen; aufpeitschen; aufputschen; aufscheuchen; aufstacheln; auftreiben; aufwiegeln; aufwirbeln; hetzen; hochdrehen; hochtreiben; jagen
opkikkeren aufmuntern; erquicken
opknappen aufmuntern; erquicken aufmotzen; aufpolieren; ausbessern; erfrischen; erneuern; innovieren; neugestalten; renovieren; restaurieren; verbessern
opkrikken ankurbeln; anregen; aufmuntern; aufmöbeln; aufpolieren; ermuntern; ermutigen; reizen; stimulieren; verbessern; zusprechen
opmonteren aufmuntern; ermuntern
opvrolijken aufheitern; aufmuntern
opwekken ankurbeln; anregen; aufmuntern; aufmöbeln; aufpolieren; ermuntern; ermutigen; reizen; stimulieren; verbessern; zusprechen aktivieren; anregen; anreizen; anspornen; aufreizen; aufwinden; beleben; erhitzen; erregen; hervorrufen; kitzeln; knuddeln; kosen; neu beleben; neubeleben; prickeln; reanimieren; reizen; schmeicheln; stimulieren; wecken
prikkelen ankurbeln; anregen; aufmuntern; aufmöbeln; aufpolieren; ermuntern; ermutigen; reizen; stimulieren; verbessern; zusprechen anfeuern; animieren; anregen; anreizen; anspornen; aufreizen; aufwinden; erhitzen; ermuntern; ermutigen; erregen; jemand motivieren; kitzeln; knuddeln; kosen; motivieren; prickeln; reizen; schmeicheln; stimulieren
provoceren anregen; anreizen; aufhetzen; aufmuntern; aufputschen; aufregen; aufreizen; aufstacheln; aufwecken; ermuntern; erwecken; herausfordern; herauslocken; hervorrufen; provozieren; reizen; stimulieren; veranlassen; verursachen jemanden zu etwas ermuntern; provuzieren
stimuleren anblasen; anfachen; ankurbeln; anregen; anschüren; aufmuntern; aufmöbeln; aufpolieren; bejauchzen; ermuntern; ermutigen; feiern; jubeln; komplimentieren; reizen; schüren; stimulieren; verbessern; zujauchzen; zujubeln; zusprechen aktivieren; anfeuern; animieren; anregen; anreizen; anspornen; aufreizen; aufwinden; beleben; erhitzen; ermuntern; ermutigen; erregen; fördern; hervorrufen; jemand motivieren; kitzeln; knuddeln; kosen; motivieren; neubeleben; prickeln; reizen; schmeicheln; stimulieren; wecken
toemoedigen anblasen; anfachen; anschüren; aufmuntern; bejauchzen; ermuntern; ermutigen; feiern; jubeln; komplimentieren; schüren; zujauchzen; zujubeln; zusprechen
uitdagen anregen; anreizen; aufhetzen; aufmuntern; aufputschen; aufregen; aufreizen; aufstacheln; aufwecken; ermuntern; erwecken; herausfordern; herauslocken; hervorrufen; provozieren; reizen; stimulieren; veranlassen; verursachen piesacken; provozieren; reizen; schikanieren; striezen; triezen; zusetzen; ärgern
uitlokken anregen; anreizen; aufhetzen; aufmuntern; aufputschen; aufregen; aufreizen; aufstacheln; aufwecken; ermuntern; erwecken; herausfordern; herauslocken; hervorrufen; provozieren; reizen; stimulieren; veranlassen; verursachen
verkwikken aufmuntern; ermuntern abkühlen; auffrischen; aufmöbeln; erfrischen; sich erholen
vrolijker worden aufmuntern; ermuntern

Synoniemen voor "aufmuntern":


Wiktionary: aufmuntern

aufmuntern
verb
 1. opvrolijken, animeren
 2. opmonteren, animeren