Duits

Uitgebreide vertaling voor berichten (Duits) in het Nederlands

berichten:

berichten werkwoord (berichte, berichtest, berichtet, berichtete, berichtetet, berichtet)

 1. berichten (melden; mitteilen; erläutern; )
  melden; berichten; meedelen; rapporteren; informeren; verslag uitbrengen
  • melden werkwoord (meld, meldt, meldde, meldden, gemeld)
  • berichten werkwoord (bericht, berichtte, berichtten, bericht)
  • meedelen werkwoord (deel mee, deelt mee, deelde mee, deelden mee, meegedeeld)
  • rapporteren werkwoord (rapporteer, rapporteert, rapporteerde, rapporteerden, gerapporteerd)
  • informeren werkwoord (informeer, informeert, informeerde, informeerden, geïnformeerd)
  • verslag uitbrengen werkwoord (breng verslag uit, brengt verslag uit, bracht verslag uit, brachten verslag uit, verslag uitgebracht)
 2. berichten (Geschichte erzählen; erzählen; sagen; )
  vertellen; verhalen; verhaal vertellen
 3. berichten (sprechen; klatschen; babbeln; )
  spreken; wauwelen; praten; babbelen; kwebbelen; kletsen; zwammen; kakelen; kwetteren; klappen; kwekken; snateren
  • spreken werkwoord
  • wauwelen werkwoord (wauwel, wauwelt, wauwelde, wauwelden, gewauweld)
  • praten werkwoord (praat, praatte, praatten, gepraat)
  • babbelen werkwoord (babbel, babbelt, babbelde, babbelden, gebabbeld)
  • kwebbelen werkwoord (kwebbel, kwebbelt, kwebbelde, kwebbelden, gekwebbeld)
  • kletsen werkwoord (klets, kletst, kletste, kletsten, gekletst)
  • zwammen werkwoord (zwam, zwamt, zwamde, zwamden, gezwamd)
  • kakelen werkwoord (kakel, kakelt, kakelde, kakelden, gekakeld)
  • kwetteren werkwoord (kwetter, kwettert, kwetterde, kwetterden, gekwetterd)
  • klappen werkwoord (klap, klapt, klapte, klapten, geklapt)
  • kwekken werkwoord (kwek, kwekt, kwekte, kwekten, gekwekt)
  • snateren werkwoord (snater, snatert, snaterde, snaterden, gesnaterd)

Conjugations for berichten:

Präsens
 1. berichte
 2. berichtest
 3. berichtet
 4. berichten
 5. berichtet
 6. berichten
Imperfekt
 1. berichtete
 2. berichtetest
 3. berichtete
 4. berichteten
 5. berichtetet
 6. berichteten
Perfekt
 1. habe berichtet
 2. hast berichtet
 3. hat berichtet
 4. haben berichtet
 5. habt berichtet
 6. haben berichtet
1. Konjunktiv [1]
 1. berichte
 2. berichtest
 3. berichte
 4. berichten
 5. berichtet
 6. berichten
2. Konjunktiv
 1. berichtete
 2. berichtetest
 3. berichtete
 4. berichteten
 5. berichtetet
 6. berichteten
Futur 1
 1. werde berichten
 2. wirst berichten
 3. wird berichten
 4. werden berichten
 5. werdet berichten
 6. werden berichten
1. Konjunktiv [2]
 1. würde berichten
 2. würdest berichten
 3. würde berichten
 4. würden berichten
 5. würdet berichten
 6. würden berichten
Diverses
 1. bericht!
 2. berichtet!
 3. berichten Sie!
 4. berichtet
 5. berichtend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

Vertaal Matrix voor berichten:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
berichten Messaging; SMS/MMS
informeren Anfragen; Ankündigen; Ansagen; Auskunft; Benachrichtigung; Beratung; Information
klappen Applaus; Beifall; Knallen; Schläge
melden Ankündigen; Annoncieren; Ansagen; Bekannntmachen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
babbelen ausdrücken; babbeln; bemerken; berichten; deklamieren; eine Aussage machen; erzählen; faseln; herumerzählen; klatschen; kommunizieren; konversieren; petzen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; reden; sagen; schwatzen; schwätzen; sprechen; tratschen; weitererzählen; äußern schnattern; schwatzen
berichten berichten; erläutern; melden; meldungmachen; mitteilen; sagen; wiedergeben anzeigen; bekanntgeben; benachrichtigen; informieren; melden; mitteilen
informeren berichten; erläutern; melden; meldungmachen; mitteilen; sagen; wiedergeben aufklären; aufmerksam machen; benachrichtigen; deklamieren; fragen; hinweisen; informieren; mitteilen; nachfragen; sich nach erkundigen; verkünden; von etwas in Kenntnis setzen; warnen
kakelen ausdrücken; babbeln; bemerken; berichten; deklamieren; eine Aussage machen; erzählen; faseln; herumerzählen; klatschen; kommunizieren; konversieren; petzen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; reden; sagen; schwatzen; schwätzen; sprechen; tratschen; weitererzählen; äußern plappern; quasseln; schnattern; schwatzen; schwätzen
klappen ausdrücken; babbeln; bemerken; berichten; deklamieren; eine Aussage machen; erzählen; faseln; herumerzählen; klatschen; kommunizieren; konversieren; petzen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; reden; sagen; schwatzen; schwätzen; sprechen; tratschen; weitererzählen; äußern applaudieren; explodieren; klatschen; platzen
kletsen ausdrücken; babbeln; bemerken; berichten; deklamieren; eine Aussage machen; erzählen; faseln; herumerzählen; klatschen; kommunizieren; konversieren; petzen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; reden; sagen; schwatzen; schwätzen; sprechen; tratschen; weitererzählen; äußern Unsinn reden; faseln; irre reden; phantasieren; plaudern; quatschen; schnattern; schwatzen; schwätzen; staken
kwebbelen ausdrücken; babbeln; bemerken; berichten; deklamieren; eine Aussage machen; erzählen; faseln; herumerzählen; klatschen; kommunizieren; konversieren; petzen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; reden; sagen; schwatzen; schwätzen; sprechen; tratschen; weitererzählen; äußern schnattern; schwatzen
kwekken ausdrücken; babbeln; bemerken; berichten; deklamieren; eine Aussage machen; erzählen; faseln; herumerzählen; klatschen; kommunizieren; konversieren; petzen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; reden; sagen; schwatzen; schwätzen; sprechen; tratschen; weitererzählen; äußern plaudern; quaken; reden
kwetteren ausdrücken; babbeln; bemerken; berichten; deklamieren; eine Aussage machen; erzählen; faseln; herumerzählen; klatschen; kommunizieren; konversieren; petzen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; reden; sagen; schwatzen; schwätzen; sprechen; tratschen; weitererzählen; äußern plappern; quaken; quasseln; schnattern; schwatzen; schwätzen; trällern; zirpen; zwitschern
meedelen berichten; erläutern; melden; meldungmachen; mitteilen; sagen; wiedergeben
melden berichten; erläutern; melden; meldungmachen; mitteilen; sagen; wiedergeben
praten ausdrücken; babbeln; bemerken; berichten; deklamieren; eine Aussage machen; erzählen; faseln; herumerzählen; klatschen; kommunizieren; konversieren; petzen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; reden; sagen; schwatzen; schwätzen; sprechen; tratschen; weitererzählen; äußern eine Aussage machen; faseln; kommunizieren; konversieren; mit einander reden; mit einander sprechen; miteinander sprechen; plaudern; quatschen; reden; sagen; sprechen
rapporteren berichten; erläutern; melden; meldungmachen; mitteilen; sagen; wiedergeben
snateren ausdrücken; babbeln; bemerken; berichten; deklamieren; eine Aussage machen; erzählen; faseln; herumerzählen; klatschen; kommunizieren; konversieren; petzen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; reden; sagen; schwatzen; schwätzen; sprechen; tratschen; weitererzählen; äußern plappern; quaken; quasseln; schnattern; schwatzen; schwätzen
spreken ausdrücken; babbeln; bemerken; berichten; deklamieren; eine Aussage machen; erzählen; faseln; herumerzählen; klatschen; kommunizieren; konversieren; petzen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; reden; sagen; schwatzen; schwätzen; sprechen; tratschen; weitererzählen; äußern eine Aussage machen; faseln; kommunizieren; konversieren; mit einander reden; mit einander sprechen; miteinander sprechen; plaudern; quatschen; reden; sagen; sprechen
verhaal vertellen Geschichte erzählen; austragen; berichten; deklamieren; erzählen; melden; mitteilen; reden; sagen; sprechen
verhalen Geschichte erzählen; austragen; berichten; deklamieren; erzählen; melden; mitteilen; reden; sagen; sprechen benachrichtigen; erzählen; mitteilen; schildern
verslag uitbrengen berichten; erläutern; melden; meldungmachen; mitteilen; sagen; wiedergeben
vertellen Geschichte erzählen; austragen; berichten; deklamieren; erzählen; melden; mitteilen; reden; sagen; sprechen anschneiden; benachrichtigen; erzählen; mitteilen; sagen; schildern
wauwelen ausdrücken; babbeln; bemerken; berichten; deklamieren; eine Aussage machen; erzählen; faseln; herumerzählen; klatschen; kommunizieren; konversieren; petzen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; reden; sagen; schwatzen; schwätzen; sprechen; tratschen; weitererzählen; äußern brabbeln; faseln; glucksen; heraussprudeln
zwammen ausdrücken; babbeln; bemerken; berichten; deklamieren; eine Aussage machen; erzählen; faseln; herumerzählen; klatschen; kommunizieren; konversieren; petzen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; reden; sagen; schwatzen; schwätzen; sprechen; tratschen; weitererzählen; äußern babbeln; brabbeln; dummes Zeug verkaufen; klatschen; plappern; plaudern; quasseln; quatschen; schnattern; schwafeln; schwatzen; schwätzen; tratschen

Synoniemen voor "berichten":


Wiktionary: berichten

berichten
verb
 1. jemanden über etwas informieren
berichten
verb
 1. van nieuws voorzien over iets
 2. doen vernemen
 3. het uitbrengen van een verslag of rapport

Cross Translation:
FromToVia
berichten berichten; rapporteren report — to relate details of
berichten herplaatsen; terugplaatsen; aanbrengen; melden; overbrengen; verslaan; verslag uitbrengen; opleveren; opbrengen rapporterapporter une chose, la remettre au lieu où elle était.

Verwante vertalingen van berichten