Duits

Uitgebreide vertaling voor fortwähren (Duits) in het Nederlands

fortwähren:

fortwähren werkwoord

 1. fortwähren (stehenbleiben; bleiben; fortdauern; )
  blijven; niet veranderen
 2. fortwähren (verweilen; bleiben; dauern; )
  blijven; vertoeven; verwijlen; toeven
  • blijven werkwoord (blijf, blijft, bleef, bleven, gebleven)
  • vertoeven werkwoord (vertoef, vertoeft, vertoefde, vertoefden, vertoefd)
  • verwijlen werkwoord (verwijl, verwijlt, verwijlde, verwijlden, verwijld)
  • toeven werkwoord (toef, toeft, toefte, toeften, getoefd)
 3. fortwähren (durchgehen; kontinuieren; fortsetzen; )
  continueren; doorgaan; voortzetten; vervolgen; aanhouden; voortgaan; verdergaan
  • continueren werkwoord (continueer, continueert, continueerde, continueerden, gecontinueerd)
  • doorgaan werkwoord (ga door, gaat door, ging door, gingen door, doorgegaan)
  • voortzetten werkwoord (zet voort, zette voort, zetten voort, voortgezet)
  • vervolgen werkwoord (vervolg, vervolgt, vervolgde, vervolgden, vervolgd)
  • aanhouden werkwoord (houd aan, houdt aan, hield aan, hielden aan, aangehouden)
  • voortgaan werkwoord (ga voort, gaat voort, ging voort, gingen voort, voortgegaan)
  • verdergaan werkwoord (ga verder, gaat verder, ging verder, gingen verder, verder gegaan)
 4. fortwähren (fortdauern; anhalten; währen; andauern; standhalten)
  voortduren; aanhouden; voortbestaan
  • voortduren werkwoord (duur voort, duurt voort, duurde voort, duurden voort, voortgeduurd)
  • aanhouden werkwoord (houd aan, houdt aan, hield aan, hielden aan, aangehouden)
  • voortbestaan werkwoord (besta voort, bestaat voort, bestond voort, bestonden voort, voortbestaan)

Vertaal Matrix voor fortwähren:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanhouden Ausdauer; Beharrlichkeit; Beharrung; Standhaftigkeit; Standhalten; Zähigkeit
voortbestaan Fortbestand; Fortbestehen; Überleben
voortduren Andauern; Bestehenbleiben
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanhouden andauern; anhalten; durchgehen; fortdauern; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortwähren; kontinuieren; standhalten; verfolgen; weitergehen; weiterlaufen; währen andringen; durchsetzen; einsperren; erfassen; ergreifen; fassen; fesseln; festnehmen; greifen; verhaften
blijven bleiben; dauern; erhalten; fortdauern; fortwähren; sich aufhalten; stehenbleiben; verweilen; warten; zögern bleiben
continueren andauern; durchgehen; fortdauern; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortwähren; kontinuieren; verfolgen; weitergehen; weiterlaufen fortführen; fortsetzen; kontinuieren; verfolgen; weitermachen
doorgaan andauern; durchgehen; fortdauern; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortwähren; kontinuieren; verfolgen; weitergehen; weiterlaufen andauern; anhalten; ausharren; fortführen; fortsetzen; kontinuieren; verfolgen; weitermachen
niet veranderen bleiben; erhalten; fortdauern; fortwähren; stehenbleiben; verweilen; warten; zögern
toeven bleiben; dauern; fortdauern; fortwähren; sich aufhalten; stehenbleiben; verweilen
verdergaan andauern; durchgehen; fortdauern; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortwähren; kontinuieren; verfolgen; weitergehen; weiterlaufen durchgehen; durchlaufen; durchmachen; erfolgen; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortziehen; kontinuieren; nachsetzen; verfolgen; weitergehen; weiterlaufen; weitermachen
vertoeven bleiben; dauern; fortdauern; fortwähren; sich aufhalten; stehenbleiben; verweilen
vervolgen andauern; durchgehen; fortdauern; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortwähren; kontinuieren; verfolgen; weitergehen; weiterlaufen das Urteil sprechen; erstreben; fortführen; fortsetzen; gerichtlich verfolgen; kontinuieren; nacheifern; nachjagen; nachstreben; streben nach; verfolgen; verurteilen; weitermachen
verwijlen bleiben; dauern; fortdauern; fortwähren; sich aufhalten; stehenbleiben; verweilen
voortbestaan andauern; anhalten; fortdauern; fortwähren; standhalten; währen
voortduren andauern; anhalten; fortdauern; fortwähren; standhalten; währen
voortgaan andauern; durchgehen; fortdauern; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortwähren; kontinuieren; verfolgen; weitergehen; weiterlaufen durchgehen; durchlaufen; durchmachen; weitergehen; weiterlaufen
voortzetten andauern; durchgehen; fortdauern; fortfahren; fortführen; fortgehen; fortsetzen; fortwähren; kontinuieren; verfolgen; weitergehen; weiterlaufen fortführen; fortsetzen; kontinuieren; verfolgen; weitermachen