Duits

Uitgebreide vertaling voor genehmigen (Duits) in het Nederlands

genehmigen:

genehmigen werkwoord (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)

 1. genehmigen (autorisieren; gestatten)
  toestaan; autoriseren; goedkeuren; permitteren; fiatteren; goedvinden
  • toestaan werkwoord (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
  • autoriseren werkwoord (autoriseer, autoriseert, autoriseerde, autoriseerden, geautoriseerd)
  • goedkeuren werkwoord (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • permitteren werkwoord (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
  • fiatteren werkwoord (fiatteer, fiatteert, fiatteerde, fiatteerden, gefiatteerd)
  • goedvinden werkwoord (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)
 2. genehmigen (gutheißen; bekräftigen; gestatten; bewilligen)
  goedkeuren; goedvinden; toestemming verlenen; autoriseren; fiatteren
  • goedkeuren werkwoord (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • goedvinden werkwoord (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)
  • autoriseren werkwoord (autoriseer, autoriseert, autoriseerde, autoriseerden, geautoriseerd)
  • fiatteren werkwoord (fiatteer, fiatteert, fiatteerde, fiatteerden, gefiatteerd)
 3. genehmigen (billigen)
  billijken; goedkeuren
  • billijken werkwoord (billijk, billijkt, billijkte, billijkten, gebillijkt)
  • goedkeuren werkwoord (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
 4. genehmigen (lassen; erlauben; zulassen; )
  toestaan; laten; permitteren; toelaten; duren; toestemmen; goedkeuren; gunnen; inwilligen; vergunnen; dulden; goedvinden
  • toestaan werkwoord (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
  • laten werkwoord (laat, liet, lieten, gelaten)
  • permitteren werkwoord (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
  • toelaten werkwoord (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • duren werkwoord (duurt, duurde, geduurd)
  • toestemmen werkwoord (stem toe, stemt toe, stemde toe, stemden toe, toegestemd)
  • goedkeuren werkwoord (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • gunnen werkwoord (gun, gunt, gunde, gunden, gegund)
  • inwilligen werkwoord (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)
  • vergunnen werkwoord (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • dulden werkwoord (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • goedvinden werkwoord (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)
 5. genehmigen (erlauben; gewähren; gutheißen; )
  toestaan; toestemmen; goed vinden
  • toestaan werkwoord (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
  • toestemmen werkwoord (stem toe, stemt toe, stemde toe, stemden toe, toegestemd)
  • goed vinden werkwoord
 6. genehmigen (gewähren; gönnen; erlauben; )
  gunst verlenen; gunnen
 7. genehmigen (einwilligen; gewähren; erlauben; )
  vergunnen; inwilligen; toestaan
  • vergunnen werkwoord (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • inwilligen werkwoord (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)
  • toestaan werkwoord (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
 8. genehmigen (gewähren; lassen; hinterlassen; )
  laten; toelaten; permitteren
  • laten werkwoord (laat, liet, lieten, gelaten)
  • toelaten werkwoord (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • permitteren werkwoord (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
 9. genehmigen (gewähren; erlauben; bewilligen; )
  vergunnen; verlenen; toekennen
  • vergunnen werkwoord (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • verlenen werkwoord (verleen, verleent, verleende, verleenden, verleend)
  • toekennen werkwoord (ken toe, kent toe, kende toe, kenden toe, toegekend)
 10. genehmigen (zulassen; erlauben; dulden; )
  gedogen; dulden; tolereren
  • gedogen werkwoord (gedoog, gedoogt, gedoogde, gedoogden, gedoogd)
  • dulden werkwoord (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • tolereren werkwoord (tolereer, tolereert, tolereerde, tolereerden, getolereerd)
 11. genehmigen (hineinlassen; erlauben; zulassen; )
  toelaten; binnen laten
 12. genehmigen (gestatten; zugestehen; erlauben; bewilligen)
  vergunnen; autoriseren
  • vergunnen werkwoord (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • autoriseren werkwoord (autoriseer, autoriseert, autoriseerde, autoriseerden, geautoriseerd)

Conjugations for genehmigen:

Präsens
 1. genehmige
 2. genehmigst
 3. genehmigt
 4. genehmigen
 5. genehmigt
 6. genehmigen
Imperfekt
 1. genehmigte
 2. genehmigtest
 3. genehmigte
 4. genehmigten
 5. genehmigtet
 6. genehmigten
Perfekt
 1. habe genehmigt
 2. hast genehmigt
 3. hat genehmigt
 4. haben genehmigt
 5. habt genehmigt
 6. haben genehmigt
1. Konjunktiv [1]
 1. genehmige
 2. genehmigest
 3. genehmige
 4. genehmigen
 5. genehmiget
 6. genehmigen
2. Konjunktiv
 1. genehmigte
 2. genehmigtest
 3. genehmigte
 4. genehmigten
 5. genehmigtet
 6. genehmigten
Futur 1
 1. werde genehmigen
 2. wirst genehmigen
 3. wird genehmigen
 4. werden genehmigen
 5. werdet genehmigen
 6. werden genehmigen
1. Konjunktiv [2]
 1. würde genehmigen
 2. würdest genehmigen
 3. würde genehmigen
 4. würden genehmigen
 5. würdet genehmigen
 6. würden genehmigen
Diverses
 1. genehmige!
 2. genehmigt!
 3. genehmigen Sie!
 4. genehmigt
 5. genehmigend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

Vertaal Matrix voor genehmigen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
goedvinden Bewilligung; Erlaubnis; Genehmigung; Permission
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
autoriseren autorisieren; bekräftigen; bewilligen; erlauben; genehmigen; gestatten; gutheißen; zugestehen
billijken billigen; genehmigen
binnen laten bewilligen; erlauben; genehmigen; gestatten; gewähren; hineinlassen; zuerkennen; zugestehen; zulassen
dulden austeilen; bekräftigen; bewilligen; dulden; eingestehen; einräumen; einwilligen; entgegenkommen; erlauben; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gutheißen; lassen; nachgeben; zulassen; zustimmen ausgestreckt halten; aushalten; ausharren; dulden; durchhalten; ertragen; tragen; überdauern
duren austeilen; bekräftigen; bewilligen; eingestehen; einräumen; einwilligen; entgegenkommen; erlauben; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gutheißen; lassen; nachgeben; zulassen
fiatteren autorisieren; bekräftigen; bewilligen; genehmigen; gestatten; gutheißen
gedogen bewilligen; dulden; einwilligen; erlauben; genehmigen; gestatten; gewähren; gutheißen; zulassen; zustimmen
goed vinden ausstellen; austeilen; bewilligen; eingestehen; einlenken; einräumen; einsehen; einweisen; einwilligen; entgegenkommen; erlauben; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gutheißen; zugeben; zugestehen; zuweisen
goedkeuren austeilen; autorisieren; bekräftigen; bewilligen; billigen; eingestehen; einräumen; einwilligen; entgegenkommen; erlauben; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gutheißen; lassen; nachgeben; zulassen beglaubigen; bekräftigen; besiegeln
goedvinden austeilen; autorisieren; bekräftigen; bewilligen; eingestehen; einräumen; einwilligen; entgegenkommen; erlauben; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gutheißen; lassen; nachgeben; zulassen
gunnen austeilen; bekräftigen; bewilligen; eingestehen; einräumen; einwilligen; entgegenkommen; erlauben; geben; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gutheißen; gönnen; lassen; nachgeben; vergönnen; zuerkennen; zulassen gönnen; zuerkennen; zugestehen; zuteilen; zuweisen; überreichen
gunst verlenen bewilligen; erlauben; geben; genehmigen; gewähren; gutheißen; gönnen; vergönnen; zuerkennen
inwilligen austeilen; bekräftigen; bewilligen; eingestehen; einräumen; einwilligen; entgegenkommen; erlauben; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gut heißen; gutheißen; lassen; nachgeben; vergönnen; zulassen
laten austeilen; beipflichten; bekräftigen; bewilligen; dulden; eingehen; eingestehen; einlassen; einräumen; einwilligen; entbinden; entgegenkommen; entschuldigen; erlauben; ewähren; freilassen; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gutheißen; gönnen; hereinlassen; hineinlassen; hinterlassen; lassen; leiden; nachgeben; vergönnen; vorlassen; zulassen; zustimmen
permitteren austeilen; autorisieren; beipflichten; bekräftigen; bewilligen; dulden; eingehen; eingestehen; einlassen; einräumen; einwilligen; entbinden; entgegenkommen; entschuldigen; erlauben; ewähren; freilassen; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gutheißen; gönnen; hereinlassen; hineinlassen; hinterlassen; lassen; leiden; nachgeben; vergönnen; vorlassen; zulassen; zustimmen erlauben; gestatten
toekennen bewilligen; erlauben; genehmigen; gestatten; gewähren; zuerkennen; zugestehen gönnen; zuerkennen; zugestehen; zuteilen; zuweisen; überreichen
toelaten austeilen; beipflichten; bekräftigen; bewilligen; dulden; eingehen; eingestehen; einlassen; einräumen; einwilligen; entbinden; entgegenkommen; entschuldigen; erlauben; ewähren; freilassen; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gutheißen; gönnen; hereinlassen; hineinlassen; hinterlassen; lassen; leiden; nachgeben; vergönnen; vorlassen; zuerkennen; zugestehen; zulassen; zustimmen jemanden zulassen; zulassen
toestaan ausstellen; austeilen; autorisieren; bekräftigen; bewilligen; eingestehen; einlenken; einräumen; einsehen; einweisen; einwilligen; entgegenkommen; erlauben; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gut heißen; gutheißen; lassen; nachgeben; vergönnen; zugeben; zugestehen; zulassen; zuweisen zulassen
toestemmen ausstellen; austeilen; bekräftigen; bewilligen; eingestehen; einlenken; einräumen; einsehen; einweisen; einwilligen; entgegenkommen; erlauben; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gutheißen; lassen; nachgeben; zugeben; zugestehen; zulassen; zuweisen
toestemming verlenen bekräftigen; bewilligen; genehmigen; gestatten; gutheißen
tolereren bewilligen; dulden; einwilligen; erlauben; genehmigen; gestatten; gewähren; gutheißen; zulassen; zustimmen
vergunnen austeilen; bekräftigen; bewilligen; eingestehen; einräumen; einwilligen; entgegenkommen; erlauben; genehmigen; gestatten; gestehen; gewähren; gut heißen; gutheißen; lassen; nachgeben; vergönnen; zuerkennen; zugestehen; zulassen
verlenen bewilligen; erlauben; genehmigen; gestatten; gewähren; zuerkennen; zugestehen austragen; besorgen; hergeben; herreichen; ins Haus liefern; liefern; reichen; senden; zustellen
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
goedkeuren autorisieren

Synoniemen voor "genehmigen":


Wiktionary: genehmigen


Cross Translation:
FromToVia
genehmigen beamen; billijken; goedkeuren; toestemmen approuvertenir pour acceptable.