Duits

Uitgebreide vertaling voor verzehren (Duits) in het Nederlands

verzehren:

verzehren werkwoord (verzehre, verzehrst, verzehrt, verzehrte, verzehrtet, verzehrt)

 1. verzehren (zu sich nehmen; essen; konsumieren; )
  eten
  – iets als voedsel tot je nemen 1
  • eten werkwoord (eet, at, aten, gegeten)
   • hij eet een appel1
  consumeren; gebruiken; nuttigen; opeten; verorberen; tot zich nemen; oppeuzelen
  • consumeren werkwoord (consumeer, consumeert, consumeerde, consumeerden, geconsumeerd)
  • gebruiken werkwoord (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • nuttigen werkwoord (nuttig, nuttigt, nuttigde, nuttigden, genuttigd)
  • opeten werkwoord (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • verorberen werkwoord (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
  • tot zich nemen werkwoord (neem mij tot zich, neemt je tot zich, neemt zich tot zich, zich, je, zich tot zich genomen)
  • oppeuzelen werkwoord (peuzel op, peuzelt op, peuzelde op, peuzelden op, opgepeuzeld)
 2. verzehren (überstehen; vertragen; bestehen; )
  doorstaan; verdragen; doorleven; verteren; verduren
  • doorstaan werkwoord (doorsta, doorstaat, doorstond, doorstonden, doorgestaan)
  • verdragen werkwoord (verdraag, verdraagt, verdroeg, verdroegen, verdragen)
  • doorleven werkwoord
  • verteren werkwoord (verteer, verteert, verteerde, verteerden, verteerd)
  • verduren werkwoord (verduur, verduurt, verduurde, verduurden, verduurd)
 3. verzehren (aufessen; essen; speisen; verspeisen)
  eten
  – iets als voedsel tot je nemen 1
  • eten werkwoord (eet, at, aten, gegeten)
   • hij eet een appel1
  opeten
  • opeten werkwoord (eet op, at op, aten op, opgegeten)
 4. verzehren (verspeisen; aufessen; essen; speisen; aufzehren)
  leegeten; opeten
  • leegeten werkwoord (eet leeg, at leeg, aten leeg, leeggegeten)
  • opeten werkwoord (eet op, at op, aten op, opgegeten)
 5. verzehren (verspeisen; aufessen; speisen; aufzehren)
  opeten; vreten; opvreten
  • opeten werkwoord (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • vreten werkwoord (vreet, vrat, vraten, gevreten)
  • opvreten werkwoord (vreet op, vrat op, vraten op, opgevreten)
 6. verzehren (aufessen; konsumieren; bunkeren; )
  consumeren; vreten; tot zich nemen; bunkeren; nuttigen; naar binnen werken; verorberen; bikken; zitten proppen; schransen; tegoed doen; eten; opeten; schrokken
  • consumeren werkwoord (consumeer, consumeert, consumeerde, consumeerden, geconsumeerd)
  • vreten werkwoord (vreet, vrat, vraten, gevreten)
  • tot zich nemen werkwoord (neem mij tot zich, neemt je tot zich, neemt zich tot zich, zich, je, zich tot zich genomen)
  • bunkeren werkwoord (bunker, bunkert, bunkerde, bunkerden, gebunker)
  • nuttigen werkwoord (nuttig, nuttigt, nuttigde, nuttigden, genuttigd)
  • naar binnen werken werkwoord (werk naar binnen, werkt naar binnen, werkte naar binnen, werkten naar binnen, naar binnen gewerkt)
  • verorberen werkwoord (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
  • bikken werkwoord (bik, bikt, bikte, bikten, gebikt)
  • zitten proppen werkwoord
  • schransen werkwoord (schrans, schranst, schranste, schransten, geschranst)
  • tegoed doen werkwoord (doe tegoed, doet tegoed, deed tegoed, deden tegoed, tegoed gedaan)
  • eten werkwoord (eet, at, aten, gegeten)
  • opeten werkwoord (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • schrokken werkwoord (schrok, schrokt, schrokte, schrokten, geschrokt)
 7. verzehren (nagen; knabbern; essen; )
  knauwen; kluiven
  • knauwen werkwoord (knauw, knauwt, knauwde, knauwden, geknauwd)
  • kluiven werkwoord (kluif, kluift, kloof, kloven, gekloven)
 8. verzehren (verschlingen; verdauen; verbrauchen; )
  verslinden; opvreten; verorberen
  • verslinden werkwoord (verslind, verslindt, verslond, verslonden, verslonden)
  • opvreten werkwoord (vreet op, vrat op, vraten op, opgevreten)
  • verorberen werkwoord (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
 9. verzehren (hinunterschlucken; nehmen; verschlucken; )
  binnenkrijgen; opslokken; zwelgen
  • binnenkrijgen werkwoord (krijg binnen, krijgt binnen, kreeg binnen, kregen binnen, binnengekregen)
  • opslokken werkwoord (slok op, slokt op, slokte op, slokten op, opgeslokt)
  • zwelgen werkwoord (zwelg, zwelgt, zwolg, zwolgen, gezwolgen)
 10. verzehren (verbrauchen; konsumieren; aufbrauchen; )
  verteren; uitgeven voor een maaltijd

Conjugations for verzehren:

Präsens
 1. verzehre
 2. verzehrst
 3. verzehrt
 4. verzehren
 5. verzehrt
 6. verzehren
Imperfekt
 1. verzehrte
 2. verzehrtest
 3. verzehrte
 4. verzehrten
 5. verzehrtet
 6. verzehrten
Perfekt
 1. habe verzehrt
 2. hast verzehrt
 3. hat verzehrt
 4. haben verzehrt
 5. habt verzehrt
 6. haben verzehrt
1. Konjunktiv [1]
 1. verzehre
 2. verzehrest
 3. verzehre
 4. verzehren
 5. verzehret
 6. verzehren
2. Konjunktiv
 1. verzehrte
 2. verzehrtest
 3. verzehrte
 4. verzehrten
 5. verzehrtet
 6. verzehrten
Futur 1
 1. werde verzehren
 2. wirst verzehren
 3. wird verzehren
 4. werden verzehren
 5. werdet verzehren
 6. werden verzehren
1. Konjunktiv [2]
 1. würde verzehren
 2. würdest verzehren
 3. würde verzehren
 4. würden verzehren
 5. würdet verzehren
 6. würden verzehren
Diverses
 1. verzehr!
 2. verzehrt!
 3. verzehren Sie!
 4. verzehrt
 5. verzehrend
1. ich, 2. du, 3. er/sie/es, 4. wir, 5. ihr, 6. sie/Sie

Vertaal Matrix voor verzehren:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bikken Abmetzeln; Auffressen; Fressen; Herabschlagen; Wegschlagen
eten Beköstigung; Ernährung; Essen; Fressen; Futter; Kost; Mahlzeit; Mundvorrat; Mundvorräte; Nahrung; Nahrungsmittel; Proviant; Speise; Speisung; Verpflegung
gebruiken Bräuche; Sitten
oppeuzelen Aufknabbern; Verputzen; Verschmausen; Wegputzen
opvreten Aufknabbern; Verputzen; Verschmausen; Wegputzen
schrokken Fressen; Schlingen
verorberen Vertilgung; Verzehrung
vreten Auffressen; Fressen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bikken aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen essen; genießen; schlemmen; schmausen
binnenkrijgen aufessen; auffressen; bunkern; einstecken; fressen; futtern; genießen; hereinkriegen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; nehmen; schlingen; schlucken; schwelgen; stopfen; verschlingen; verschlucken; verspeisen; vertilgen; verzehren; ätzen
bunkeren aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen
consumeren aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufknabbern; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen; zu sich nehmen aufarbeiten; aufbrauchen; aufmachen; aufnehmen; aufsetzen; aufstellen; aufwenden; aufzehren; ausbeuten; ausfertigen; gebrauchen; konsumieren
doorleven aufbrauchen; aufzehren; ausgeben; aushalten; ausharren; bestehen; dulden; durchhalten; durchmachen; erdulden; erfahren; erleben; erleiden; ertragen; fühlen; leiden; sinken; standhalten; stehlen; tragen; untergehen; verbrauchen; verdauen; vertragen; verzehren; zehren; überdauern; überstehen
doorstaan aufbrauchen; aufzehren; ausgeben; aushalten; ausharren; bestehen; dulden; durchhalten; durchmachen; erdulden; erfahren; erleben; erleiden; ertragen; fühlen; leiden; sinken; standhalten; stehlen; tragen; untergehen; verbrauchen; verdauen; vertragen; verzehren; zehren; überdauern; überstehen ausgestreckt halten; aushalten; ausharren; durchhalten; ertragen; tragen
eten aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufknabbern; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen; zu sich nehmen essen; genießen; schlemmen; schmausen
gebruiken aufessen; aufknabbern; aufzehren; essen; gebrauchen; konsumieren; speisen; verzehren; zu sich nehmen Drogen nehmen; Rauschgift konsumieren; anwenden; aufarbeiten; aufbrauchen; aufmachen; aufnehmen; aufsetzen; aufstellen; aufwenden; aufzehren; ausbeuten; ausfertigen; benutzen; bereitstellen; einsetzen; gebrauchen; handhaben; hantieren; konsumieren; nutzen; praktizieren; tun; verrichten; verwenden
kluiven aufessen; essen; knabbern; nagen; speisen; verspeisen; verzehren
knauwen aufessen; essen; knabbern; nagen; speisen; verspeisen; verzehren Schmerz tun; beschädigen; düpieren; knabbern; nagen; verletzen
leegeten aufessen; aufzehren; essen; speisen; verspeisen; verzehren
naar binnen werken aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen essen; genießen; schlemmen; schmausen
nuttigen aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufknabbern; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen; zu sich nehmen erfassen; ergreifen; erhaschen; erwischen; fangen; fassen
opeten aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufknabbern; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen; zu sich nehmen
oppeuzelen aufessen; aufknabbern; aufzehren; essen; gebrauchen; konsumieren; speisen; verzehren; zu sich nehmen aufessen; auffressen; bunkern; einreißen; fressen; futtern; genießen; hinunterschlingen; hinunterschlucken
opslokken aufessen; auffressen; bunkern; einstecken; fressen; futtern; genießen; hereinkriegen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; nehmen; schlingen; schlucken; schwelgen; stopfen; verschlingen; verschlucken; verspeisen; vertilgen; verzehren; ätzen
opvreten aufbrauchen; aufessen; aufzehren; fressen; konsumieren; speisen; verbrauchen; verdauen; verschlingen; verspeisen; verwerten; verwirken; verzehren aufessen; auffressen; bunkern; einreißen; fressen; futtern; genießen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; schlingen; verschlingen
schransen aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen fressen; futtern; hineinstopfen; pfropfen; prassen; schlemmen; stopfen; vollstopfen
schrokken aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen
tegoed doen aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen ernähren; erquicken; laben
tot zich nemen aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufknabbern; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen; zu sich nehmen
uitgeven voor een maaltijd aufbrauchen; aufzehren; konsumieren; verbrauchen; verwirken; verzehren; zehren
verdragen aufbrauchen; aufzehren; ausgeben; aushalten; ausharren; bestehen; dulden; durchhalten; durchmachen; erdulden; erfahren; erleben; erleiden; ertragen; fühlen; leiden; sinken; standhalten; stehlen; tragen; untergehen; verbrauchen; verdauen; vertragen; verzehren; zehren; überdauern; überstehen ausgestreckt halten; aushalten; ausharren; dulden; durchhalten; ertragen; tragen; überdauern
verduren aufbrauchen; aufzehren; ausgeben; aushalten; ausharren; bestehen; dulden; durchhalten; durchmachen; erdulden; erfahren; erleben; erleiden; ertragen; fühlen; leiden; sinken; standhalten; stehlen; tragen; untergehen; verbrauchen; verdauen; vertragen; verzehren; zehren; überdauern; überstehen ausgestreckt halten; aushalten; ausharren; durchhalten; ertragen; tragen
verorberen aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufknabbern; aufzehren; bunkeren; essen; fressen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verbrauchen; verdauen; verschlingen; verspeisen; verwerten; verwirken; verzehren; zu Abend essen; zu sich nehmen
verslinden aufbrauchen; aufzehren; fressen; konsumieren; verbrauchen; verdauen; verschlingen; verwerten; verwirken; verzehren aufessen; auffressen; bunkern; einreißen; fressen; futtern; genießen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; schlingen; verschlingen
verteren aufbrauchen; aufzehren; ausgeben; aushalten; ausharren; bestehen; dulden; durchhalten; durchmachen; erdulden; erfahren; erleben; erleiden; ertragen; fühlen; konsumieren; leiden; sinken; standhalten; stehlen; tragen; untergehen; verbrauchen; verdauen; vertragen; verwirken; verzehren; zehren; überdauern; überstehen abfaulen; abnutzen; abtragen; aufbrauchen; auftragen; ausfaulen; verfaulen; vergehen; wegfaulen; zerfallen; zurückgehen; zurücklaufen
vreten aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen fressen; futtern; hineinstopfen; pfropfen; prassen; schlemmen; stopfen; vollstopfen
zitten proppen aufbrauchen; aufessen; auffressen; aufzehren; bunkeren; essen; füttern; gebrauchen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; konsumieren; laben; schlucken; speisen; stopfen; verspeisen; verwerten; verzehren; zu Abend essen
zwelgen aufessen; auffressen; bunkern; einstecken; fressen; futtern; genießen; hereinkriegen; hineinstopfen; hinunterschlingen; hinunterschlucken; nehmen; schlingen; schlucken; schwelgen; stopfen; verschlingen; verschlucken; verspeisen; vertilgen; verzehren; ätzen fressen; futtern; hineinstopfen; pfropfen; prassen; schlemmen; schwelgen; stopfen; vollstopfen

Synoniemen voor "verzehren":


Wiktionary: verzehren

verzehren
verb
 1. voedsel gebruiken

Cross Translation:
FromToVia
verzehren consumeren; slopen; verbruiken; verorberen; verteren consommerdétruire et dénaturer par l’usage certains objets, comme vin, viande, bois, et toutes sortes de provisions.
verzehren consumeren; slopen; verbruiken; verorberen; verteren consumeruser, épuiser une chose ou un être jusqu’à les réduire à rien, jusqu’à les détruire.