Engels

Uitgebreide vertaling voor smash up (Engels) in het Duits

smash up:

to smash up werkwoord (smashs up, smashed up, smashing up)

 1. to smash up (smash to pieces; shatter; break; smash; knock to pieces)
  zerschlagen; zertrümmern; zerbrechen; kaputtschlagen; brechen
  • zerschlagen werkwoord (zerschlage, zerschlägst, zerschlägt, zerschlug, zerschlugt, zerschlagen)
  • zertrümmern werkwoord (zertrümmere, zertrümmerst, zertrümmert, zertrümmerte, zertrümmertet, zertrümmert)
  • zerbrechen werkwoord (zerbreche, zerbrichst, zerbricht, zerbrach, zerbracht, zerbrochen)
  • kaputtschlagen werkwoord (schlage kaputt, schlägst kaputt, schlägt kaputt, schlug kaputt, schlugt kaputt, kaputtgeschlagen)
  • brechen werkwoord (breche, brichst, bricht, brach, bracht, gebrochen)
 2. to smash up
  zusammenfahren
  • zusammenfahren werkwoord (fahre zusammen, fährst zusammen, fährt zusammen, fuhr zusammen, fuhrt zusammen, zusammengefahren)
 3. to smash up
 4. to smash up (smash to pieces; smash; knock to pieces)
  zertrümmern; kaputtschlagen; einschlagen; zerschlagen; zerschmettern; zerschmeissen
  • zertrümmern werkwoord (zertrümmere, zertrümmerst, zertrümmert, zertrümmerte, zertrümmertet, zertrümmert)
  • kaputtschlagen werkwoord (schlage kaputt, schlägst kaputt, schlägt kaputt, schlug kaputt, schlugt kaputt, kaputtgeschlagen)
  • einschlagen werkwoord (schlage ein, schlägst ein, schlägt ein, schlug ein, schlugt ein, eingeschlagen)
  • zerschlagen werkwoord (zerschlage, zerschlägst, zerschlägt, zerschlug, zerschlugt, zerschlagen)
  • zerschmettern werkwoord (zerschmettere, zerschmetterst, zerschmettert, zerschmetterte, zerschmettertet, zerschmettert)
  • zerschmeissen werkwoord

Conjugations for smash up:

present
 1. smash up
 2. smash up
 3. smashs up
 4. smash up
 5. smash up
 6. smash up
simple past
 1. smashed up
 2. smashed up
 3. smashed up
 4. smashed up
 5. smashed up
 6. smashed up
present perfect
 1. have smashed up
 2. have smashed up
 3. has smashed up
 4. have smashed up
 5. have smashed up
 6. have smashed up
past continuous
 1. was smashing up
 2. were smashing up
 3. was smashing up
 4. were smashing up
 5. were smashing up
 6. were smashing up
future
 1. shall smash up
 2. will smash up
 3. will smash up
 4. shall smash up
 5. will smash up
 6. will smash up
continuous present
 1. am smashing up
 2. are smashing up
 3. is smashing up
 4. are smashing up
 5. are smashing up
 6. are smashing up
subjunctive
 1. be smashed up
 2. be smashed up
 3. be smashed up
 4. be smashed up
 5. be smashed up
 6. be smashed up
diverse
 1. smash up!
 2. let's smash up!
 3. smashed up
 4. smashing up
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor smash up:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
brechen break; knock to pieces; shatter; smash; smash to pieces; smash up adjourn; become defective; break; break down; break into pieces; break off; break to pieces; crack; destroy; die; fracture; perish; refract; sever; smash; snap; spew; spew out; spit; sputter; wreck
einschlagen knock to pieces; smash; smash to pieces; smash up catch; charm; dupe
kaputtschlagen break; knock to pieces; shatter; smash; smash to pieces; smash up crush; dash; pulverise; pulverize; rub fine; shatter; smash
zerbrechen break; knock to pieces; shatter; smash; smash to pieces; smash up adjourn; attack; become defective; break; break down; break into pieces; break off; break to pieces; crush; damage; dash; destroy; die; erode; fall to pieces; fracture; intentionally destroy; perish; pulverise; pulverize; refract; rub fine; sever; shatter; smash; smash into pieces; spoil; wreck
zerschlagen break; knock to pieces; shatter; smash; smash to pieces; smash up attack; damage; erode; smash; spoil
zerschmeissen knock to pieces; smash; smash to pieces; smash up
zerschmettern knock to pieces; smash; smash to pieces; smash up smash
zertrümmern break; knock to pieces; shatter; smash; smash to pieces; smash up attack; damage; destroy; destruct; devastate; eliminate; erode; exhaust; lay waste; liquidate; ruin; smash; spoil; wear out; work to death; wreck
zu Schrott fahren smash up
zusammenfahren smash up
- bang up; smash
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- collision; crash; smash

Synoniemen voor "smash up":


Verwante definities voor "smash up":

 1. damage or destroy as if by violence1

Verwante vertalingen van smash up