Engels

Uitgebreide vertaling voor speed up (Engels) in het Duits

speed up:

to speed up werkwoord (speeds up, speeded up, speeding up)

 1. to speed up (accelerate; quicken; hasten)
  beschleunigen; beeilen
  • beschleunigen werkwoord (beschleunige, beschleunigst, beschleunigt, beschleunigte, beschleunigtet, beschleunigt)
  • beeilen werkwoord (beeile, beeilst, beeilt, beeilte, beeiltet, beeilt)
 2. to speed up (put a spurt on)
  rasen; Tempo machen
 3. to speed up (hasten; rush; hurry; haste)
  eilen; laufen; rennen; jagen; hasten
  • eilen werkwoord (eile, eilst, eilt, eilte, eiltet, geeilt)
  • laufen werkwoord (laufe, läufst, läuft, lief, lieft, gelaufen)
  • rennen werkwoord (renne, rennst, rennt, rannte, ranntet, gerannt)
  • jagen werkwoord (jage, jagst, jagt, jagte, jagtet, gejagt)
  • hasten werkwoord (haste, hastest, hastet, hastete, hastetet, gehastet)

Conjugations for speed up:

present
 1. speed up
 2. speed up
 3. speeds up
 4. speed up
 5. speed up
 6. speed up
simple past
 1. speeded up
 2. speeded up
 3. speeded up
 4. speeded up
 5. speeded up
 6. speeded up
present perfect
 1. have speeded up
 2. have speeded up
 3. has speeded up
 4. have speeded up
 5. have speeded up
 6. have speeded up
past continuous
 1. was speeding up
 2. were speeding up
 3. was speeding up
 4. were speeding up
 5. were speeding up
 6. were speeding up
future
 1. shall speed up
 2. will speed up
 3. will speed up
 4. shall speed up
 5. will speed up
 6. will speed up
continuous present
 1. am speeding up
 2. are speeding up
 3. is speeding up
 4. are speeding up
 5. are speeding up
 6. are speeding up
subjunctive
 1. be speeded up
 2. be speeded up
 3. be speeded up
 4. be speeded up
 5. be speeded up
 6. be speeded up
diverse
 1. speed up!
 2. let's speed up!
 3. speeded up
 4. speeding up
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor speed up:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Tempo machen put a spurt on; speed up hurry
beeilen accelerate; hasten; quicken; speed up hasten; hurry; hurry up; rush; stress; urge on
beschleunigen accelerate; hasten; quicken; speed up accelerate; ease in; streamline
eilen haste; hasten; hurry; rush; speed up get a move on; hasten; hurry; hurry up; make haste; move it; race; rouse; run; rush; sprint; storm; stress; urge on
hasten haste; hasten; hurry; rush; speed up get a move on; hasten; hurry; hurry up; hustle; make haste; move it; race; rouse; run; run a race; rush; speed; sprint; storm; stress; urge on
jagen haste; hasten; hurry; rush; speed up bellow; chase; cry out; get a move on; hasten; hurry; hurry up; hustle; make haste; race; roar; rouse; run; run a race; rush; scream; shout; shriek; speed; sprint; storm; stress; urge on; yell
laufen haste; hasten; hurry; rush; speed up be going to; drip; drop; get a move on; go; hasten; hurry; mess; move; move on; ooze; pitter; race; run; rush; seep; sprint; trickle; walk
rasen put a spurt on; speed up bawl; be furious; bellow; cry out; hustle; let someone have it; race; rage; rant; rant & rage; rave; roar; run; run a race; scream; shout; shriek; speed; spout; sprint; spurt; storm; thunder; yell
rennen haste; hasten; hurry; rush; speed up get a move on; hasten; hurry; race; run; run a race; rush; scamper; sprint
- accelerate; quicken; speed

Synoniemen voor "speed up":


Antoniemen van "speed up":

 • decelerate

Verwante definities voor "speed up":

 1. move faster1
 2. cause to move faster1


Verwante vertalingen van speed up