Overzicht
Engels naar Duits:   Meer gegevens...
 1. stir together:


Engels

Uitgebreide vertaling voor stir together (Engels) in het Duits

stir together:

stir together werkwoord

 1. stir together (interfere; intervene; blend; )
  bemühen
  • bemühen werkwoord (bemühe, bemühst, bemüht, bemühte, bemühtet, bemüht)
 2. stir together (mix; blend; alloy)
  mischen; mengen; vermischen; vermengen; anrühren
  • mischen werkwoord (mische, mischst, mischt, mischte, mischtet, gemischt)
  • mengen werkwoord (menge, mengst, mengt, mengte, mengtet, gemengt)
  • vermischen werkwoord (vermische, vermischt, vermischte, vermischtet, vermischt)
  • vermengen werkwoord (vermenge, vermengst, vermengt, vermengte, vermengtet, vermengt)
  • anrühren werkwoord (rühre an, rührst an, rührt an, rührte an, rührtet an, angerührt)

Vertaal Matrix voor stir together:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anrühren alloy; blend; mix; stir together affect; concern; glance; hit; impress; influence; just touch; move; stir; strike; tag; tap; tick; touch; touch upon
bemühen blend; interfere; intervene; mind; mix; step in; stir together
mengen alloy; blend; mix; stir together mix
mischen alloy; blend; mix; stir together mix; stir
vermengen alloy; blend; mix; stir together mix up; tangle
vermischen alloy; blend; mix; stir together

Verwante vertalingen van stir together