Engels

Uitgebreide synoniemen voor keep apart in het Engels

keep apart:

to keep apart werkwoord (keeps apart, kept apart, keeping apart)

 1. to keep apart
  to distinguish; to keep apart
  • distinguish werkwoord (distinguishes, distinguished, distinguishing)
  • keep apart werkwoord (keeps apart, kept apart, keeping apart)
 2. to keep apart
  to perceive; to become aware of; to keep apart; to notice; to hold apart; to sense; to see; to find
  • perceive werkwoord (perceives, perceived, perceiving)
  • become aware of werkwoord (becomes aware of, becoming aware of)
  • keep apart werkwoord (keeps apart, kept apart, keeping apart)
  • notice werkwoord (notices, noticed, noticing)
  • hold apart werkwoord (holds apart, held apart, holding apart)
  • sense werkwoord (senses, sensed, sensing)
  • see werkwoord (sees, saw, seeing)
  • find werkwoord (finds, found, finding)
 3. to keep apart
  – set apart from others 1
  to isolate; to set apart; to keep apart; sequestrate; sequester
  – set apart from others 1
  • isolate werkwoord (isolates, isolated, isolating)
  • set apart werkwoord (sets apart, set apart, setting apart)
  • keep apart werkwoord (keeps apart, kept apart, keeping apart)
  • sequestrate werkwoord
  • sequester werkwoord
   • The dentist sequesters the tooth he is working on1

Conjugations for keep apart:

present
 1. keep apart
 2. keep apart
 3. keeps apart
 4. keep apart
 5. keep apart
 6. keep apart
simple past
 1. kept apart
 2. kept apart
 3. kept apart
 4. kept apart
 5. kept apart
 6. kept apart
present perfect
 1. have kept apart
 2. have kept apart
 3. has kept apart
 4. have kept apart
 5. have kept apart
 6. have kept apart
past continuous
 1. was keeping apart
 2. were keeping apart
 3. was keeping apart
 4. were keeping apart
 5. were keeping apart
 6. were keeping apart
future
 1. shall keep apart
 2. will keep apart
 3. will keep apart
 4. shall keep apart
 5. will keep apart
 6. will keep apart
continuous present
 1. am keeping apart
 2. are keeping apart
 3. is keeping apart
 4. are keeping apart
 5. are keeping apart
 6. are keeping apart
subjunctive
 1. be kept apart
 2. be kept apart
 3. be kept apart
 4. be kept apart
 5. be kept apart
 6. be kept apart
diverse
 1. keep apart!
 2. let's keep apart!
 3. kept apart
 4. keeping apart
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Alternatieve synoniemen voor "keep apart":


Verwante definities voor "keep apart":

 1. set apart from others1

Verwante synoniemen voor keep apart