Overzicht
Engels Synoniemen:   Meer gegevens...
 1. village:


Engels

Uitgebreide synoniemen voor village in het Engels

village:

village [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the village
  the village; the hamlet
  • village [the ~] zelfstandig naamwoord
  • hamlet [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. the village
  – a community of people smaller than a town 1
  the settlement; the village; the small town
  – a community of people smaller than a town 1
 3. the village
  – a settlement smaller than a town 1
  the village; the hamlet
  – a settlement smaller than a town 1
  • village [the ~] zelfstandig naamwoord
  • hamlet [the ~] zelfstandig naamwoord

Verwante woorden van "village":


Alternatieve synoniemen voor "village":


Verwante definities voor "village":

 1. a community of people smaller than a town1
 2. a settlement smaller than a town1

Verwante synoniemen voor village