Engels

Uitgebreide vertaling voor welcome (Engels) in het Spaans

welcome:

welcome bijvoeglijk naamwoord

 1. welcome
  bienvenido
 2. welcome (popular; respected)
  popular

welcome [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the welcome
  la buena acojida; la bienvenida
 2. the welcome (reception; informal party; welcoming; informal gathering)
  la recepción; la acogida; la bienvenida
 3. the welcome (informal reception; informal party)
  el guateque; la bienvenida; la recepción; la fiesta
 4. the welcome (greeting; salutation; words of welcome; salute)
  el saludo; la palabras de bienvenida; la bienvenida; la salutación; la acogida
 5. the welcome (words of welcome)
  el saludos de bienvenido; el palabras de bienvenido

to welcome werkwoord (welcomes, welcomed, welcoming)

 1. to welcome (regale; entertain)
  recibir; acoger
 2. to welcome (bid welcome; hail)
  recibir
 3. to welcome (hail; bid welcome)
  saludar

Conjugations for welcome:

present
 1. welcome
 2. welcome
 3. welcomes
 4. welcome
 5. welcome
 6. welcome
simple past
 1. welcomed
 2. welcomed
 3. welcomed
 4. welcomed
 5. welcomed
 6. welcomed
present perfect
 1. have welcomed
 2. have welcomed
 3. has welcomed
 4. have welcomed
 5. have welcomed
 6. have welcomed
past continuous
 1. was welcoming
 2. were welcoming
 3. was welcoming
 4. were welcoming
 5. were welcoming
 6. were welcoming
future
 1. shall welcome
 2. will welcome
 3. will welcome
 4. shall welcome
 5. will welcome
 6. will welcome
continuous present
 1. am welcoming
 2. are welcoming
 3. is welcoming
 4. are welcoming
 5. are welcoming
 6. are welcoming
subjunctive
 1. be welcomed
 2. be welcomed
 3. be welcomed
 4. be welcomed
 5. be welcomed
 6. be welcomed
diverse
 1. welcome!
 2. let's welcome!
 3. welcomed
 4. welcoming
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor welcome:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acogida greeting; informal gathering; informal party; reception; salutation; salute; welcome; welcoming; words of welcome absorption; cash slip; insertion; intake; note of remittance; receipt; sales slip; treat
bienvenida greeting; informal gathering; informal party; informal reception; reception; salutation; salute; welcome; welcoming; words of welcome
buena acojida welcome
fiesta informal party; informal reception; welcome bash; celebration; ceremony; feast; feast-day; feasting; festival; festive spirit; festivity; merry-making; merrymaking; party; treat
guateque informal party; informal reception; welcome bash; celebration; ceremony; feast; feasting; festive spirit; festivity; merry-making; merrymaking; party
palabras de bienvenida greeting; salutation; salute; welcome; words of welcome
palabras de bienvenido welcome; words of welcome
recepción informal gathering; informal party; informal reception; reception; welcome; welcoming access; admission; admittance; counter; desk; receipt; treat
saludo greeting; salutation; salute; welcome; words of welcome greeting; military salute; motion of the hand; salutation; salute
saludos de bienvenido welcome; words of welcome
salutación greeting; salutation; salute; welcome; words of welcome greeting; military salute; salutation; salute
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acoger entertain; regale; welcome absorb; admit; do someone well; lap up; regale; sip up; stand treat; take in; take up; treat
recibir bid welcome; entertain; hail; regale; welcome abide; absorb; accept; acquire; collect; come by; gain; get hold of something; lay one's hands on; learn; obtain; procure; receive; secure; seize; take; take on; take possession of
saludar bid welcome; hail; welcome
- receive
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
bienvenido welcome
- acceptable
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bienvenido welcome
popular popular; respected; welcome cherished; desirable; fabulous; familiar; famous; honored; honoured; in demand; in request; loved; popular; renowned; sought-after

Verwante woorden van "welcome":


Synoniemen voor "welcome":


Antoniemen van "welcome":


Verwante definities voor "welcome":

 1. giving pleasure or satisfaction or received with pleasure or freely granted1
  • a welcome relief1
  • a welcome guest1
  • made the children feel welcome1
  • you are welcome to join us1
 2. a greeting or reception1
  • the proposal got a warm welcome1
 3. the state of being welcome1
  • don't outstay your welcome1
 4. bid welcome to; greet upon arrival1
 5. receive someone, as into one's house1
 6. accept gladly1
  • I welcome your proposals1

Wiktionary: welcome

welcome
interjection
 1. greeting given upon someone's arrival
verb
 1. affirm or greet the arrival of someone
adjective
 1. whose arrival is a cause of joy
noun
 1. act of greeting someone's arrival
 2. -

Cross Translation:
FromToVia
welcome agasajar verwelkomen — iemand begroeten en welkom heten
welcome recibir; acoger ontvangen — het op bezoek krijgen van gasten
welcome agasajar; recibir; acoger onthalen — iemand gastvrij verwelkomen
welcome bienvenida welkom — gewenst zijn te blijven
welcome bienvenido welkom — begroeting
welcome saludar begrüßen — jemanden mit einem Gruß willkommen heißen
welcome acoger empfangen — einen Ankommenden begrüßen oder aufnehmen
welcome bienvenido; agradable willkommenerwünscht, gern gesehen, angenehm
welcome ¡bienvenido! willkommenGrußformel, mit der man jemanden willkommen heißt
welcome acoger accueillir — Action de faire un accueil, de recevoir

Verwante vertalingen van welcome