Overzicht
Engels naar Frans:   Meer gegevens...
  1. stitching awl:
    • Wiktionary:
      stitching awl → alêne


Engels

Uitgebreide vertaling voor stitching awl (Engels) in het Frans

stitching awl: (*Woord en zin splitter gebruikt)


Wiktionary: stitching awl


Cross Translation:
FromToVia
stitching awl alêne els — priem
stitching awl alêne zeilmakerspriem — zeilmakerspriem
stitching awl alêne zeilpriem — zeilpriem

Verwante vertalingen van stitching awl