Overzicht
Engels naar Frans:   Meer gegevens...
  1. impress one's thoughts on a person:


Engels

Uitgebreide vertaling voor impress one's thoughts on a person (Engels) in het Frans

impress one's thoughts on a person:

impress one's thoughts on a person werkwoord

  1. impress one's thoughts on a person (instil; instill)
    inculquer; graver dans l'esprit; graver dans le coeur; graver dans la mémoire
    • inculquer werkwoord (inculque, inculques, inculquons, inculquez, )

Vertaal Matrix voor impress one's thoughts on a person:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
graver dans l'esprit impress one's thoughts on a person; instil; instill encode; get through; impress; imprint; instil; instill
graver dans la mémoire impress one's thoughts on a person; instil; instill
graver dans le coeur impress one's thoughts on a person; instil; instill
inculquer impress one's thoughts on a person; instil; instill impress; imprint; instil; instill

Verwante vertalingen van impress one's thoughts on a person