Overzicht
Engels naar Frans:   Meer gegevens...
 1. put a spell on:


Engels

Uitgebreide vertaling voor put a spell on (Engels) in het Frans

put a spell on:

put a spell on werkwoord

 1. put a spell on (bewitch; ravish; cast a spell on)
  ravir; ensorceler; charmer; enchanter
  • ravir werkwoord (ravis, ravit, ravissons, ravissez, )
  • ensorceler werkwoord (ensorcelle, ensorcelles, ensorcelons, ensorcelez, )
  • charmer werkwoord (charme, charmes, charmons, charmez, )
  • enchanter werkwoord (enchante, enchantes, enchantons, enchantez, )

Vertaal Matrix voor put a spell on:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
charmer bewitch; cast a spell on; put a spell on; ravish allure; charm; delight; enchant; fascinate; seduce; tempt
enchanter bewitch; cast a spell on; put a spell on; ravish allure; brighten; charm; cheer; delight; enchant; fascinate; gladden; make happy; ravish
ensorceler bewitch; cast a spell on; put a spell on; ravish lead astray
ravir bewitch; cast a spell on; put a spell on; ravish abduct; kidnap
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
ravir entrance

Verwante vertalingen van put a spell on