Overzicht
Engels naar Frans:   Meer gegevens...
  1. till at:


Engels

Uitgebreide vertaling voor till at (Engels) in het Frans

till at:


Vertaal Matrix voor till at:

OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
jusqu'à ce que as far as; at; till; till at; to; towards; until

Verwante vertalingen van till at