Engels

Uitgebreide vertaling voor appreciation (Engels) in het Nederlands

appreciation:

appreciation [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the appreciation (esteem; regard; respect)
  de waardering; het respect; de achting
  • waardering [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • respect [het ~] zelfstandig naamwoord
  • achting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 2. the appreciation (gratitude; gratefulness; recognition; )
  de erkentelijkheid; de dankbaarheid; danken
 3. the appreciation (gratitude; recognition)
  de erkentelijkheid; de dankbaarheid
 4. the appreciation
  de erkentenis
 5. the appreciation (increase in value; increment; rise in value)
  de waardevermeerdering

Vertaal Matrix voor appreciation:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achting appreciation; esteem; regard; respect awe; deference; distinction; esteem; estimation; observance; rank; regard; renown; reputation; respect; standing
dankbaarheid appreciation; gratefulness; gratitude; recognition; recognizing; thankfulness; thanks
danken appreciation; gratefulness; gratitude; recognition; recognizing; thankfulness; thanks acknowledgement; thanks
erkentelijkheid appreciation; gratefulness; gratitude; recognition; recognizing; thankfulness; thanks
erkentenis appreciation
respect appreciation; esteem; regard; respect awe; deference; esteem; estimation; observance; regard; respect
waardering appreciation; esteem; regard; respect rating
waardevermeerdering appreciation; increase in value; increment; rise in value
- admiration; discernment; grasp; hold; perceptiveness; taste
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
danken be indebted; owe to; render thanks; say thank you to; show one's gratitude to; thank

Verwante woorden van "appreciation":


Synoniemen voor "appreciation":


Antoniemen van "appreciation":


Verwante definities voor "appreciation":

 1. an increase in price or value1
  • an appreciation of 30% in the value of real estate1
 2. a favorable judgment1
 3. delicate discrimination (especially of aesthetic values)1
 4. understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something1
 5. an expression of gratitude1
  • he expressed his appreciation in a short note1

Wiktionary: appreciation

appreciation
noun
 1. waardering, schatting
 2. het dankbaar zijn
 3. het hechten van een waarde aan iets of het tonen daarvan

Cross Translation:
FromToVia
appreciation relatie; betrekking Beziehung — Verhältnis, in dem Menschen oder Organisationen zueinander stehen
appreciation raming Schätzung — grobe ungefähre oder vorläufige Einstufung
appreciation raming; schatting; taxatie; waardebepaling; waardering; beoordeling appréciationaction d’apprécier.

appreciate:

appreciate werkwoord

 1. appreciate
  appreciëren; waarderen; op prijs stellen
  • appreciëren werkwoord (apprecieer, apprecieert, apprecieerde, apprecieerden, geapprecieerd)
  • waarderen werkwoord (waardeer, waardeert, waardeerde, waardeerden, gewaardeerd)
  • op prijs stellen werkwoord

Vertaal Matrix voor appreciate:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appreciëren appreciating
waarderen appreciating; valuing
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appreciëren appreciate
op prijs stellen appreciate
waarderen appreciate
- apprise; apprize; prise; prize; revalue; take account; treasure; value
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- revalue

Verwante woorden van "appreciate":


Synoniemen voor "appreciate":


Antoniemen van "appreciate":

 • depreciate

Verwante definities voor "appreciate":

 1. increase the value of1
  • The Germans want to appreciate the Deutsche Mark1
 2. gain in value1
  • The yen appreciated again!1
 3. be fully aware of; realize fully1
  • Do you appreciate the full meaning of this letter?1
 4. recognize with gratitude; be grateful for1
 5. hold dear1

Wiktionary: appreciate

appreciate
verb
 1. to increase in value
 2. to be aware of
 3. to be grateful for something
appreciate
verb
 1. op prijs stellen

Cross Translation:
FromToVia
appreciate houden van; hechten aan; mogen; waarderen; beminnen; liefhebben aimerressentir un fort sentiment d’attirance pour quelqu’un ou quelque chose.
appreciate hechten aan; houden van; mogen; waarderen; begroten; schatten; taxeren; achten; achting hebben voor; achting toedragen; hoogachten apprécier — Estimer, évaluer (quelque chose), en fixer la valeur, le prix. (Sens général).
appreciate beseffen; bevatten; snappen comprendrecontenir en soi.
appreciate hechten aan; houden van; mogen; waarderen; begroten; schatten; taxeren; achten; achting hebben voor; achting toedragen; hoogachten estimerpriser quelque chose, en apprécier, en déterminer la valeur.