Engels

Uitgebreide vertaling voor hallmark (Engels) in het Nederlands

hallmark:

hallmark [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the hallmark (quality mark; control stamp)
  het keurmerk; keurstempel
 2. the hallmark (stamp; imprint; impress; seal)
  de stempel; de zegel; inktstempel
  • stempel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • zegel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • inktstempel [znw.] zelfstandig naamwoord
 3. the hallmark (characteristic; feature)
  de karakteristiek; de eigenschap; het kenmerk
 4. the hallmark (stamp)
  het waarmerk; kwaliteitsmerk

to hallmark werkwoord (hallmarks, hallmarked, hallmarking)

 1. to hallmark (acknowledge viability)
  als gangbaar erkennen; waarmerken

Conjugations for hallmark:

present
 1. hallmark
 2. hallmark
 3. hallmarks
 4. hallmark
 5. hallmark
 6. hallmark
simple past
 1. hallmarked
 2. hallmarked
 3. hallmarked
 4. hallmarked
 5. hallmarked
 6. hallmarked
present perfect
 1. have hallmarked
 2. have hallmarked
 3. has hallmarked
 4. have hallmarked
 5. have hallmarked
 6. have hallmarked
past continuous
 1. was hallmarking
 2. were hallmarking
 3. was hallmarking
 4. were hallmarking
 5. were hallmarking
 6. were hallmarking
future
 1. shall hallmark
 2. will hallmark
 3. will hallmark
 4. shall hallmark
 5. will hallmark
 6. will hallmark
continuous present
 1. am hallmarking
 2. are hallmarking
 3. is hallmarking
 4. are hallmarking
 5. are hallmarking
 6. are hallmarking
subjunctive
 1. be hallmarked
 2. be hallmarked
 3. be hallmarked
 4. be hallmarked
 5. be hallmarked
 6. be hallmarked
diverse
 1. hallmark!
 2. let's hallmark!
 3. hallmarked
 4. hallmarking
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor hallmark:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
eigenschap characteristic; feature; hallmark attribute; character description; character profile; characterisation; characteristic; characterization; distinctive mark; distinguishing mark; feature; function; identifying mark; mark; property; quality; trait
inktstempel hallmark; impress; imprint; seal; stamp
karakteristiek characteristic; feature; hallmark attribute; character description; character profile; characterisation; characteristic; characterization; feature; property; quality; trait
kenmerk characteristic; feature; hallmark attribute; character; character description; character profile; character trait; characterisation; characteristic; characterization; characterizing someone; distinctive mark; distinguishing mark; feature; identification mark; identifying mark; mark; property; quality; trait
keurmerk control stamp; hallmark; quality mark
keurstempel control stamp; hallmark; quality mark
kwaliteitsmerk hallmark; stamp quality label
stempel hallmark; impress; imprint; seal; stamp
waarmerk hallmark; stamp
waarmerken hall-mark; stamps; trading stamps
zegel hallmark; impress; imprint; seal; stamp revenue-stamp; savings stamp; seal; stamp; trading stamp
- assay-mark; authentication; earmark; stylemark; trademark
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
als gangbaar erkennen acknowledge viability; hallmark
waarmerken acknowledge viability; hallmark assent; authenticate; certify; confirm; notice; ratify; signal; uphold
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
karakteristiek characteristic; distinctive; typical

Verwante woorden van "hallmark":

 • hallmarking, hallmarks

Synoniemen voor "hallmark":


Verwante definities voor "hallmark":

 1. a distinctive characteristic or attribute1
 2. a mark on an article of trade to indicate its origin and authenticity1

Wiktionary: hallmark


Cross Translation:
FromToVia
hallmark kenmerken; kenschetsen; kentekenen; markeren; tekenen; merken; stempeln zeichnen — (transitiv) etwas mit einem oder mehreren Zeichen versehen
hallmark priem; els poinçon — Outil pour percer

hall-mark:

hall-mark [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the hall-mark (trading stamps; stamps)
  de waarmerken; de keurmerken; de ijkmerken

Vertaal Matrix voor hall-mark:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ijkmerken hall-mark; stamps; trading stamps
keurmerken hall-mark; stamps; trading stamps
waarmerken hall-mark; stamps; trading stamps
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
keurmerken mark
waarmerken acknowledge viability; assent; authenticate; certify; confirm; hallmark; notice; ratify; signal; uphold