Engels

Uitgebreide vertaling voor inspire (Engels) in het Nederlands

inspire:

to inspire werkwoord (inspires, inspired, inspiring)

 1. to inspire (prompt; strike into)
  inspireren; ingeven; inboezemen
  • inspireren werkwoord (inspireer, inspireert, inspireerde, inspireerden, geïnspireerd)
  • ingeven werkwoord (geef in, geeft in, gaf in, gaven in, ingegeven)
  • inboezemen werkwoord (boezem in, boezemt in, boezemde in, boezemden in, ingeboezemd)
 2. to inspire (animate)
  inspireren; bezielen; een inspirerende werking hebben
 3. to inspire (encourage someone; stimulate; encourage; )
  stimuleren; aanmoedigen; prikkelen; iemand motiveren
  • stimuleren werkwoord (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)
  • aanmoedigen werkwoord (moedig aan, moedigt aan, moedigde aan, moedigden aan, aangemoedigd)
  • prikkelen werkwoord (prikkel, prikkelt, prikkelde, prikkelden, geprikkeld)
  • iemand motiveren werkwoord
 4. to inspire (incite; encourage; cheer on; fire; strike into)
  aanmoedigen; toejuichen; bezielen; aanvuren
  • aanmoedigen werkwoord (moedig aan, moedigt aan, moedigde aan, moedigden aan, aangemoedigd)
  • toejuichen werkwoord (juich toe, juicht toe, juichte toe, juichten toe, toegejuicht)
  • bezielen werkwoord (beziel, bezielt, bezielde, bezielden, bezield)
  • aanvuren werkwoord (vuur aan, vuurt aan, vuurde aan, vuurden aan, aangevuurd)

Conjugations for inspire:

present
 1. inspire
 2. inspire
 3. inspires
 4. inspire
 5. inspire
 6. inspire
simple past
 1. inspired
 2. inspired
 3. inspired
 4. inspired
 5. inspired
 6. inspired
present perfect
 1. have inspired
 2. have inspired
 3. has inspired
 4. have inspired
 5. have inspired
 6. have inspired
past continuous
 1. was inspiring
 2. were inspiring
 3. was inspiring
 4. were inspiring
 5. were inspiring
 6. were inspiring
future
 1. shall inspire
 2. will inspire
 3. will inspire
 4. shall inspire
 5. will inspire
 6. will inspire
continuous present
 1. am inspiring
 2. are inspiring
 3. is inspiring
 4. are inspiring
 5. are inspiring
 6. are inspiring
subjunctive
 1. be inspired
 2. be inspired
 3. be inspired
 4. be inspired
 5. be inspired
 6. be inspired
diverse
 1. inspire!
 2. let's inspire!
 3. inspired
 4. inspiring
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor inspire:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanmoedigen encouragement; encouraging; impelling; inciting; motivation; stimulation; support; turning on
aanvuren encouragement; motivation; stimulation; support
stimuleren cultivating; encouragement; encouraging; impelling; improvements; inciting; motivation; stimulation; stimulations; support; turning on
toejuichen encouragement; motivation; stimulation; support
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanmoedigen aggravate; cheer on; encourage; encourage someone; fire; incite; inspire; motivate; motivate someone; stimulate; strike into activate; arouse; awake; encourage; excite; foster; stimulate; support
aanvuren cheer on; encourage; fire; incite; inspire; strike into encourage
bezielen animate; cheer on; encourage; fire; incite; inspire; strike into activate; arouse; awake; encourage; excite; stimulate; support
een inspirerende werking hebben animate; inspire
iemand motiveren aggravate; encourage; encourage someone; incite; inspire; motivate; motivate someone; stimulate
inboezemen inspire; prompt; strike into
ingeven inspire; prompt; strike into administer; advise; apply; dictate; nurse; order; pour in; prompt; suggest; whisper; whisper in someone's ear
inspireren animate; inspire; prompt; strike into
prikkelen aggravate; encourage; encourage someone; incite; inspire; motivate; motivate someone; stimulate arouse; drive; excite; prompt; stimulate; stir up; urge
stimuleren aggravate; encourage; encourage someone; incite; inspire; motivate; motivate someone; stimulate activate; arouse; awake; drive; encourage; excite; prompt; stimulate; stir up; support; urge
toejuichen cheer on; encourage; fire; incite; inspire; strike into acclaim; applaud; cheer; hurray
- animate; barrack; breathe in; cheer; enliven; exalt; exhort; inhale; instigate; invigorate; pep up; prompt; revolutionise; revolutionize; root on; urge; urge on
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- animate; fecundate; fertilise; fertilize; stimulate

Synoniemen voor "inspire":


Antoniemen van "inspire":

 • exhale

Verwante definities voor "inspire":

 1. draw in (air)1
  • The patient has trouble inspiring1
  • The lung cancer patient cannot inspire air very well1
 2. fill with revolutionary ideas1
 3. serve as the inciting cause of1
 4. spur on or encourage especially by cheers and shouts1
 5. supply the inspiration for1
  • The article about the artist inspired the exhibition of his recent work1
 6. heighten or intensify1

Wiktionary: inspire

inspire
verb
 1. to infuse by breathing, or as if by breathing
 2. archaic: to breathe into; to fill with the breath; to animate
 3. to infuse into the mind; to communicate to the spirit
inspire
verb
 1. inspireren
 2. de geest gaande maken

Cross Translation:
FromToVia
inspire bezielen; inboezemen; inspireren; dicteren dicterprononcer mot à mot une phrase ou une suite de phraser, pour qu’une ou plusieurs autres personnes l’écrire.
inspire een wenk geven; influisteren; opperen; suggereren; bepraten; overhalen; overreden; te denken geven; bezielen; inboezemen; inspireren; inademen; ophalen; inblazen inspirerfaire pénétrer artificiellement de l’air dans les poumons.

Verwante vertalingen van inspire